Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv, Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega, och Jonas Siljhammar, vd, Visita.
Foto: Pressbilder

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv, Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega, och Jonas Siljhammar, vd, Visita.

Hård kritik mot KD-förslag om arbetskraftsinvandring – ”Tondövt”

Publicerat av Stina Bengtsson

Under fredagen presenterade KD nya förslag för arbetskraftsinvandring som bland annat innebär ett lönegolv om 35 000 kronor. Men förslaget får kritik från flera håll. "Kommer slå direkt mot jobb och integration", skriver Visitas vd Jonas Siljhammar på Twitter.

– Det är förvånande och beklagligt att KD går ut med det här förslaget. Regeringen gick tidigare i veckan ut med direktiv till en utredning som i stort är positivt och som ska svara på en hel del frågor och områden som vi ställer oss bakom. Men KD:s förslag är mycket olyckliga, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Han ifrågasätter att KD vill riva upp reformen från 2008 som innebar att Sverige fick nya regler för arbetskraftsinvandring.

– Att KD nu vänder och inte längre ställer sig bakom den reform som genomfördes är beklagligt. Den som ska anställa är den som ska bestämma om den ska anställa en person. Att en myndighet ska göra det har vi prövat tidigare och det är inget framgångsrecept.

Det är inte heller politikernas uppgift att sätta löner, understryker Mattias Dahl.

– KD ger sig in i en statlig lönepolitik som vi på arbetsmarknaden, fack och arbetsgivare, har varit överens om att politiker ska hålla sig borta från. Det är väldigt olyckligt.

Konsekvenserna kan bli stora.

– Vi har en stor kompetensbrist i vårt land. Många arbetskraftsinvandrare i Sverige idag och som jobbar och gör rätt för sig, skulle få lämna Sverige. Det handlar om de som jobbar inom skogsnäringen, restaurangnäringen, men också många andra, säger Mattias Dahl.

Mattias Dahl får medhåll från flera håll, inte minst besöksnäringen. Jonas Siljhammar är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita.

”Ett fullständigt tondövt förslag som kommer slå direkt mot jobb & integration! Varje kock våra företag anställer ger jobb åt många fler och en förutsättning för en fortsatt växande besöksnäring”, skriver han på Twitter.

Enligt Arbetsförmedlingens bristindex är just kockar ett av de största bristyrkena och Visitas medlemmar tvingas inte sällan att söka sig utomlands för att hitta personal.

Även inom tjänsteföretagen är kompetensbristen stor. Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström är oroad över att Kristdemokraterna vill överlåta till en myndighet att avgöra om företag ska kunna rekrytera kompetens från tredje land.

– Hela 85 procent av arbetstillstånden 2018 beviljades till yrken där det var brist på arbetskraft. Att återinföra den gamla byråkratiska arbetsmarknadsprövningen skulle försena och försvåra möjligheten att rekrytera i många yrken, säger han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-02-07 - 17:38  #Kompetensförsörjning #Politik #Integration