Arbetsförmedlingen
Foto: Marko Säävälä/TT

Hård kritik mot AF: Miljardbelopp försvinner från a-kassorna

Publicerat av Stina Bengtsson

Minst en kvarts miljard – kanske så mycket som närmare två miljarder – har felaktigt betalats ut från a-kassorna. Det visar en ny rapport från IAF. Orsaken är framför allt Arbetsförmedlingens bristande kontroll.

Jessica Idbrant. chef för analysenheten vid IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Jessica Idbrant. chef för analysenheten vid IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Foto: Pressbild
Pär Andersson

Pär Andersson, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography

Det är inte småsummor som betalas ut felaktigt av a-kassorna. Det visar den rapport som den oberoende myndigheten IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, publicerar idag. I det lägsta scenariet handlar det om 261 till 553 miljoner kronor. I det högre 1063 och 1744 miljoner kronor.

IAF konstaterar att Arbetsförmedlingens kontrollarbete brister på flera punkter. Vanligast är att myndigheten inte informerar a-kassorna när arbetssökande missköter sig.

– Det tycker vi från IAF:s sida är oacceptabelt, säger Jessica Idbrant som är chef för analysenheten vid IAF i ett pressmeddelande.

Hon menar att det lägre scenariot är det mest troliga. Där har IAF utgått från att personer börjar sköta sitt arbetssökande om de får en sanktion. I det högre scenariot är beräknat utifrån antagandet att varningar och sanktioner vid misstänkt misskötsamhet inte skulle ha någon beteendeförändrande effekt.

Betydande problem

Pär Andersson, som är socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, är inte förvånad. I en kommentar skriver han:

”Detta är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner.”

Det här är inte första gången som IAF slår ner på hur arbetslöshetsförsäkringen hanteras. I höstas fick a-kassorna kritik för att sitta på dubbla stolar. Arbetsförmedlingen fick, å sin sida, kritik för att slarva kring bland annat handlingsplaner, rapporter och uppföljningar.

”Den sammantagna bilden är att avgörande arbetsmarknadsinstitutioner står med betydande problem, samtidigt som Sverige går mot tuffare tider. Om kompetensförsörjningen ska fungera framgent - samtidigt som strukturarbetslöshet bekämpas - behövs ett ordentligt omtag vad gäller kontrollfunktionerna som omgärdar aktivt arbetssökande. Det förutsätter genomgripande reformer av såväl arbetslöshetsförsäkringen, som av Arbetsförmedlingen”, konstaterar Pär Andersson.

Läs hela rapporten.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-03-20 - 10:24  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen