Annica Ånäs
Foto: Stina Stjernkvist/TT

"Genom att våra övergripande mål bryts ner till varje medarbetare får vi en tydlig koppling mellan bolag och individ", säger Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs.

Här får pålitliga medarbetare högre lön

Publicerat av Karin Myrén

”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs. Det väger tungt i lönesättningen om medarbetare lever upp till företagets starka fokus på värderingar.

Hur medarbetarna lever upp till de värderingar som ska genomsyra företaget väger tungt när lönerna sätts på Atrium Ljungberg. Den övergripande strategi för lönebildning är att inte vara löneledande men att ha marknadsmässiga löner. Riktlinje är att den interna medianen för varje roll ska ligga över marknadsmedianen, enligt vd:n Annica Ånäs.

Lönerna sätts utifrån kompetenser i rollen, hur väl de personliga målen har uppfyllts och hur medarbetaren lever efter företagets värderingar – engagemang, långsiktighet, pålitlighet och ett innovativt tänkande.

– Alla dessa parametrar vägs in i lönesättningen. Utifrån detta får varje medarbetare ett sammantaget betyg som i sin tur ger ett löneökningsspann. Det är inte den person som förhandlar bäst som får mest.

Löneprocess hela året

På Atrium Ljungberg pågår löneprocessen under hela året, förklarar Annica Ånäs. Alla anställda ska känna till företagets affärsidé, mål, strategier och värderingar väl. Det ligger till grund för handlingsplaner för varje avdelning och bryts i sin tur ned till individuella mål för varje medarbetare.

Medarbetarens insats värderas löpande och diskuteras också i samband med utvecklingssamtal.

– Genom att våra övergripande mål bryts ner till varje medarbetare får vi en tydlig koppling mellan bolag och individ. Det är ett effektivt sätt att säkerställa att vi går åt rätt håll. När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat.

2013 ändrade Atrium Ljungberg sitt sätt att jobba med lönebildningen. Den största förändringen var att prestationsstyrningen ökade vilket bland annat innebär att chef och medarbetare sätter mål, jobbar med utveckling och utvärdering samt har en 1:1-dialog minst en gång per månad.

– Vi tittar inte bara på vad som uppnåtts utan även hur medarbetaren har agerat. Hur medarbetaren lever upp till företagets värderingar har stor betydelse för det övergripande individuella resultatet.

Ligger över marknadens medianlön

Atrium Ljungberg ser lön som en del av ett större erbjudande där både monetära och icke-monetära delar ingår. Varje år stämmer företaget av att den interna medianlönen ligger över marknadens median.

– Det är avgörande för bolagets utveckling att vi erbjuder lön och andra villkor som attraherar rätt kompetens.

I början var det en utmaning att sätta relevanta, mätbara mål för varje individ, berättar Annica Ånäs.

– Men under de år vi haft den här processen har det blivit bättre och tydligare. Både chefer och medarbetare ser tydligt fördelarna.

Vad är viktigt för att lyckas med er process för individuell lönesättning?

– Att alla medarbetare har relevanta mål och är väl införstådda med vad som förväntas av dem. Och att chef och medarbetare har en regelbunden dialog minst en gång i månaden, säger Annica Ånäs.

Karin Myrén

Publicerad av Karin Myrén den 2020-02-27 - 14:25  #Lön #Lönebildning