karta
Foto: Lantmäteriet

Här får nyanlända jobb: Bästa och sämsta länen

Publicerat av Daniel Mellwing

Blekinge, Jämtland och Stockholm är de bästa länen på att få nyanlända i arbete, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Östergötlands län däremot redovisar sämre resultat.

Klyftorna på den svenska arbetsmarknaden växer. Arbetslösheten bland inrikes födda ligger på 3,9 procent, enligt Arbetsförmedlingen. Bland utrikes födda är den siffran 22 procent.

Att få nyanlända och personer med låga kvalifikationer i arbete är en av Sveriges största utmaningar just nu.

Så hur bra lyckas landets olika län och kommuner med att få nyanlända i jobb? Skillnaderna är ganska stora, visar Arbetsförmedlingens statistik över hur många nyanlända som har kommit ut i arbete 90 dagar efter att de har lämnat den tvååriga etableringsinsatsen. Mätperioden sträcker sig från och med juni 2016 till och med maj 2017.

Blekinge län ligger i topp. Där hade 39 procent av de nyanlända arbete 90 dagar efter att de hade lämnat etableringsinsatsen. Siffran kan jämföras med rikssnittet på 28 procent.

”Statistiken visar att Blekinge procentuellt sett lyckas mycket bra med att få ut nyanlända personer i arbete. Framgångsfaktorn ligger i ett brett samarbete och genom olika riktade insatser bidrar länets kommuner till att snabbare få till en bra arbetsintegrering”, sa David Fridlund, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge, nyligen i ett pressmeddelande.

Diagram: Nyanlända i jobb 90 dagar efter avslutad etableringsinsats

(klicka på bilden för att förstora)

Nyanländadiagram

Även Jämtlands och Stockholms län ligger bra till. Där hade 38 respektive 37 procent av de nyanlända jobb 90 dagar efter avslutad etableringsinsats.

Men att bara titta på andelen nyanlända som har ett jobb 90 dagar efter etableringsinsatsen ger inte en heltäckande bild. Det säger inget om hur många som har tagits emot, hur många som har deltagit i etableringsinsatsen eller hur många, i antal räknat, som har fått jobb.

I Blekinge hade 535 personer fått jobb eller påbörjat en utbildning. I Stockholm var den siffran 2 662 och i Jämtland 362.

Att ett län har lyckats bättre än många andra behöver dock inte det betyda att länet har lyckats bra. I fallet Blekinge, som toppar listan, är det fortfarande betydligt mer än hälften av de nyanlända som varken har fått jobb eller påbörjat en utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsinsats.

Östergötlands läns resultat sticker också ut, men i negativ riktning. Bara 19 procent av de nyanlända hade fått arbete 90 dagar efter avslutad etableringsplan, vilket är sämst i landet. Tätorter som Norrköping, Linköping, Motala, Mjölby och Finspång lyckas helt enkelt inte med att få nyanlända i arbete. I Norrköping hade 18 procent (omkring 500 personer) fått jobb 90 dagar efter etableringsinsatsen, i Linköping 19 procent, i Motala 18 procent, i Mjölby 23 procent och i Finspång var den siffran bara nio procent (omkring 50 personer).

Även Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län och Region Skåne hamnar en bra bit under rikssnittet när det gäller andelen nyanlända som hade fått jobb 90 dagar efter avslutad etableringsinsats. Samtliga dessa län och regioner redovisar siffror på 23 procent och sämre.

Arbetsmarknadsnytt kommer att gräva djupare i vilka av landets kommuner som lyckas bra respektive dåligt med att få nyanlända i jobb. Nästa artikel publiceras inom kort.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-10-05 - 21:59  #Arbetslöshet #Integration