amn-puff-nyhetsbrev
Foto: Maja Suslin/TT, Lantmäteriet

Här får nyanlända jobb: Bästa och sämsta kommunerna

Publicerat av Daniel Mellwing

Ronneby och Södertälje hör till landets bästa kommuner när det gäller att få nyanlända i jobb efter avslutad etableringsinsats, visar en kartläggning. Norrköping, Borlänge och Sandviken presterar däremot långt under rikssnittet.

När det gäller att få nyanlända i arbete är Blekinge ett av de bästa länen i landet, vilket Arbetsmarknadsnytt har skrivit om tidigare. Och i Blekinge är det en kommun som sticker ut: Ronneby. Där får nästan hälften av de nyanlända jobb inom 90 dagar efter avslutad etableringsinsats, vilket kan jämföras med rikssnittet på 28 procent. Det visar statistik som Arbetsmarknadsnytt har begärt ut från Arbetsförmedlingen. Mätperioden sträcker sig från och med juni 2016 till och med maj 2017.

Men varför lyckas Ronneby bättre än många andra kommuner? Enligt Roland Edvinsson, chef för arbetsmarknads- och integrationsenheten i Ronneby kommun, beror det på flera saker.

– Framför allt har vi gjort offensiva satsningar tidigt, långt innan andra kommuner var på banan, säger han.

– Under 2015 fick alla kommuner ett antal miljoner för att underlätta flyktingmottagandet. Vi bestämde oss för att vara offensiva med pengarna och anställde 100 nyanlända inom den kommunala verksamheten under elva månader. De vi anställde var nyanlända som då var på sluttampen i etableringsuppdraget. Under 2017 anställde vi ytterligare 125, berättar han.

Diagram: Hur lyckas kommunerna?

Nyanlända i jobb 90 dagar efter avslutad etableringsinsats

diagrammet

Och resultatet av dessa nystartsanställningar har varit bra, menar Roland Edvinsson. Av de 100 som deltog i första omgången gick mellan 60 och 65 procent vidare till ett arbete eller till studier utanför projektet.

– Lite drygt 30 personer kom tillbaka till Arbetsförmedlingen, resten har gått vidare till nya jobb. Det kan till exempel handla om jobb som en extra resurs i skolan, det vill säga riktiga jobb. 50 procent av dem som fick jobb efter projektet har hamnat inom skolan, säger han.

Som en följd har försörjningsstöden minskat rejält.

– Många nyanlända har gjort ett ovärderligt jobb, vilket gjort att de har blivit kvar när projektet löpt ut. Det har varit win-win för alla. Nyanlända har lärt sig språket, utvecklats socialt och blivit förebilder för sina barn samtidigt som rätt personer hamnat på rätt plats, säger han.

Yrvaket av Arbetsförmedlingen

Men allt har inte varit en dans på rosor. När kommunen tog kontakt med Arbetsförmedlingen i första projektomgången och sa att de ville anställa 100 personer blev reaktionen inte vad Roland Edvinsson hade önskat. Arbetsförmedlingen var inte på hugget, utan agerade yrvaket, enligt Roland Edvinsson. En helt annan inställning krävs när många står utanför arbetsmarknaden, menar han.

Förra året låg arbetslösheten i Ronneby på 13,6 procent, det vill säga betydligt högre än riksgenomsnittet på 7,6 procent. Bilden ljusnar inte när vi tittar på ungdomsarbetslösheten. En förklaring är att många av de som har kommit till Ronneby de senaste åren har en bra bit kvar innan de är redo för arbetsmarknaden.

– Det innebär att arbetslöshetssiffrorna, i synnerhet bland utrikes födda, tyvärr kommer att ligga högt ett tag framöver, trots våra insatser, säger Roland Edvinsson.

Han menar att lösningen är att jobba på flera fronter samtidigt.

– Vi måste vara kreativa och kunna ta snabba beslut. Framförallt är det ett hantverk att matcha och se till att rätt person hamnar på rätt arbetsplats, säger han.

Enskilda arbetsgivare ska inte underskattas

Även Södertälje kommun har lyckats bättre än de flesta andra kommuner med att få nyanlända i jobb. 40 procent hade jobb 90 dagar efter avslutad etableringsinsats.

Bidraget från privata arbetsgivare ska inte underskattas. Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje, har anställt många och fått en rad fina priser för sitt integrationsarbete, däribland en medalj av kungen. Enligt honom är förklaringen enkel.

– Södertälje sticker ut för att vi måste. Här finns en närhet till frågorna och alla ser problematiken, och det har vi gjort i många år. Det gör att det blir naturligt att jobba aktivt med frågan, säger han.

Även om Södertälje jobbar strategiskt med frågan och har nått en bit på vägen, så är kommunen långt ifrån målet, menar Jonas Berg. Under förra året låg arbetslösheten i kommunen på 14,7 procent. Men det finns också andra problem. Inte minst handlar det om att ordna boendesituationen och få till en miljö där människor kan prata svenska, menar han. Arbete, boendemiljö och integration hänger ihop.

– Det finns positiva signaler, men det är en lång väg kvar att vandra, säger Jonas Berg och efterlyser att näringslivet och kommunen jobbar mer tillsammans för att hitta lösningar.

– Jag tror att det krävs för att få ordentligt fart på arbetet, fortsätter han.

Flera kommuner underpresterar

Som Arbetsmarknad nytt skrev i granskningens första artikel lyckas inte Östergötlands län särskilt bra med att få nyanlända i jobb. I Norrköpings kommun hade 18 procent av de nyanlända fått jobb 90 dagar efter att de lämnat etableringsinsatsen. Snittet i landet ligger på 28 procent. Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping, är väl medveten om bilden och ser framför allt två förklaringar till varför det ser ut som det gör.

– Det ena är att Norrköping har fått en högre andel som helt saknar utbildning än andra kommuner. Flyktingmottagandet i landet är ojämnt fördelat. Mottagandet är störst i kommuner med hög arbetslöshet och lägst i kommuner med stor arbetskraftsbrist. Det här måste jämnas ut, säger han.

För att få bukt på situationen måste Norrköpings kommun bland annat satsa mer på utbildning och praktikplatser, menar Lars Stjernkvist.

– Vi måste anstränga oss lokalt, och vi behöver fler utbildningsplatser inom områden med arbetskraftsbrist, säger han.

Fler måste få en chans att lära känna den svenska arbetsmarknaden, påpekar han.

– Vi måste sänka trösklar in till det första jobbet. Tillsammans med näringslivet vill vi erbjuda fler praktikplatser. För näringslivet är det ett stort beslut att anställa, men för nyanlända och personer med låga kvalifikationer skulle referenserna betyda jättemycket, säger han.

Viftar inte bort problemet

Norrköpings kommun brottas dessutom med en arbetslöshet på runt tolv procent, varav en stor del är nyanlända med bristande utbildning. Mot den bakgrunden anordnade kommunen nyligen en pressträff som handlade om att Norrköping kommer att införa fler nya anställningar med stöd, så kallade extratjänster.

– Vi är inte uppgivna, vi kan alltid göra något. Arbetsmarknaden växer snabbare och snabbare och vi ska se till att underlätta mer och mer lokalt, säger Lars Stjernkvist.

Även Borlänge, Kristianstad och Sandviken redovisar svaga siffror när det gäller att få nyanlända i jobb. I Borlänge hade 16 procent av de nyanlända jobb 90 dagar efter etableringsinsatsen. I Kristianstad och Sandviken var den siffran bara 15 procent. Carl-Ewert Ohlsson (C), kommunalråd i Sandviken, viftar inte bort problemet.

– Det är en allvarlig fråga. Här måste vi engagera oss mer, säger han och påpekar att stora pengar finns att tjäna om människor i utanförskap går vidare till jobb.

Ytterligare känga till Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten i Sandviken ligger relativt högt och var år 2016 runt 14 procent. Utanförskapet blir en allt viktigare fråga, konstaterar Carl-Ewert Ohlsson. Utan en högre växel är risken att människor fastnar i passivitet, tillägger han.

– Det finns ett gigantiskt stort arbetsmarknadsbehov när det gäller vanliga jobb, det vill säga jobb som inte kräver akademisk utbildning. Vi måste erbjuda människor bättre hjälp så att de kan komma ut och ta de här jobben. Då krävs framför allt bra handledare, säger han.

Dessutom efterfrågar han bättre samarbeten med en rad aktörer.

– Arbetsförmedlingen borde också vara en aktör i det här. Notera att jag säger borde, säger han.

Om statistiken

Det finns kommuner där en mycket låg andel nyanlända hade fått jobb 90 dagar efter avslutad etableringsinsats, exempelvis Ockelbo (nio procent), Vilhelmina (nio procent) och Lycksele (sex procent). I Smedjebacken var siffran noll (sju procent eller 14 personer hade gått vidare till utbildning). Det finns även kommuner med relativt höga andelar. Arbetsmarknadsnytt har dock valt att bara titta på kommuner där minst 185 personer hade fått ett arbete 90 dagar efter avslutad etableringsinsats (under mätperioden från och med juni 2016 till och med maj 2017).

 

Läs tidigare del i undersökningen:

Här får nyanlända jobb: Bästa och sämsta länen
Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-10-11 - 16:28  #Arbetslöshet #Integration