Logo
Logo
Nyhet23 juni 2020 - 13:06

Här är näringslivets nya krispaket för att rädda Sverige

Sverige behöver en rejäl reformoffensiv för att kickstarta ekonomin efter krisen. ”Om konkurrensen var tuff kommer den att bli ännu tuffare efter den här situationen”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke på en presskonferens.

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv
"Vi måste se till att den akuta krisen inte leder till en längre period av kroniska ekonomiska och sociala problem", sa Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke när han på tisdagen presenterade det första av tre paket för att återstarta Sverige.Foto: Claudio Bresciani/TT

Coronakrisen har satt djupa spår i Sveriges ekonomi. Svenskt Näringsliv bedömer att BNP för 2020 faller med drygt 6 procent och att arbetslösheten stiger till 11–12 procent för att sedan mattas av under 2021. Detta förutsatt att pandemin inte förvärras ytterligare. För att verka för en snar återhämtning måste det till kraftfulla åtgärder i närtid. Annars riskerar arbetslösheten att bita sig fast under flera år framöver och försvaga den svenska konkurrenskraften.

– Vi måste se till att den akuta krisen inte leder till en längre period av kroniska ekonomiska och sociala problem. Vi har inte råd med massarbetslöshet, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke som på en presskonferens presenterade det första av totalt tre åtgärdspaket under namnet ”Återstarta Sverige”.

Tidsaspekten är avgörande, menar Jan-Olof Jacke. Ju tidigare åtgärderna kan omsättas i praktiken desto mindre risk att Sverige blir akterseglad av andra länder.

– Man ska komma ihåg att även andra länder som har genomgått liknande eller värre situationer kommer att driva på väldigt offensivt för en återhämtning. Om konkurrensen var tuff kommer den att bli ännu tuffare efter den här situationen, säger Jan-Olof Jacke.

Tre paket

Det första paketet, det så kallade junipaketet, handlar om att med hjälp av tre huvudinriktningar stimulera efterfrågan i svensk ekonomi och jobbskapande.

I första hand måste vi stimulera privata och offentliga investeringar i näringslivet. Här föreslås det bland annat att frysa skattehöjningar de kommande fem åren och att lansera ett paket för forskning och utveckling. Investeringarna bör också riktas för en klimatomställning och en digitalisering.

Det andra förslaget är att sänka handelshindren, inte minst inom EU:s viktiga inre marknad.

– Om vi inte får fart på handeln får vi inte fart på svensk ekonomi. Vi vill värna om effektiva konkurrensregler inom EU och skapa ett strategiskt råd för en bättre exportstrategi, säger Jan-Olof Jacke.

Slutligen måste trösklarna på arbetsmarknaden sänkas rejält. I paketet föreslås det att den allmänna löneavgiften slopas helt för unga kring 18–26 år. På så sätt blir det enklare för företag under återhämtning att hitta ny personal. Dessutom måste näringslivet verka för en snabbare strukturomvandling så att de som har förlorat jobbet under krisen har chansen att hitta nya jobb.

– Det är en viktig tid att möta det kompetensbehov som vi kommer att se i näringslivet efter krisen. Vi måste också förbereda oss på att vissa jobb kommer att se lite annorlunda ut. Det är också viktigt att man särskilt tittar på utbildningar som efterfrågas i arbetslivet, säger Jan-Olof Jacke, och avslutar:

– Vi hoppas nu att andra aktörer på arbetsmarknaden, samhällsaktörer och politiker fortsätter att lägga fram förslag för vad som krävs för att vi ska komma relativt stärkta ur krisen.

Här är förslagen:

  • Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.
  • Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket. Bland annat föreslås att taket för maximalt FoU-avdrag höjs från 450 000 till 675 000 kronor. Svenskt Näringsliv vill också justera den så kallade expertskatten.
  • Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.
  • Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.
  • Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift. Den allmänna löneavgiften bör slopas för personer mellan 18 och 26 år, anser Svenskt Näringsliv.
  • Svenskt Näringsliv föreslår också bland annat att man inför förbättrade kreditmöjligheter under en begränsad tid, ett så kallat återstartslån, att företrädaransvaret slopas och möjligheter för företag att kvitta förluster mot vinster.
  • Svenskt Näringsliv vill också att kommunerna tidigarelägger stora investeringar. Organisationen pekar på att det finns utrymme för en ”utökad investeringsvolym” på 18,4 miljarder kronor på årsbasis i landet. Dessutom föreslås ökat väg- och järnvägsunderhåll.
#Coronakrisen#Coronakrisen#Konjunktur#Arbetsgivaravgift#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist