Logo
Logo
Nyhet1 juni 2020 - 13:06

Här är LAS-utredningens förslag

Fem personer får undantas från las-listan vid uppsägningar. Dessutom föreslås i den statliga utredningen att alla arbetstagare ska ha rätt till kompetensutveckling.

Gudmund Toijer har lett LAS-utredningen
Gudmund Toijer har lett LAS-utredningen.Foto: TT

Mycket av innehållet i las-utredningen, som i dag läggs fram för regeringen, var redan känt.

Bland annat föreslår utredaren Gudmund Toijer att arbetsgivarna får undanta fem personer från principen sist in först ut, vid uppsägningar, och det oberoende av företagets storlek. I dag gäller undantag för två anställda för företag med högst tio anställda.

Vid lika lång anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som får vara kvar.

Dessutom föreslås att det inte längre blir möjligt att ogiltigförklara en uppsägning vid företag med färre än 15 anställda.

Till de anställdas fördel finns förslag på kompetensutveckling.

”Rätten till kompetensutveckling ska gälla alla arbetstagare, som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Förslaget omfattar alltså både arbetstagare med tillsvidareanställning och arbetstagare med tidsbegränsad anställning”, skriver utredaren.

Från fackligt håll har utredningen redan sågats hårt, både för innehållet och för att politikerna ska hålla sig långt borta från de här frågorna. Även arbetsgivarsidan har sagt att parterna själva ska lösa de här frågorna förhandlingsvägen, utan politisk inblandning.

Förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har också kommit en bit på väg, men många stötestenar kvarstår.

Från politiskt håll har man sagt att utredningens förslag bara blir lag om inte parterna själva lyckas förhandla sig fram till lösningar på frågorna kring arbetsrätten.

Utredarens förslag i korthet

Turordningsregler
• Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare. • Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför. • Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort. • Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling
• Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. • Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist. • Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning
• Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras. • Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar. • De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar
• De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader. • En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås.


Källa: Statens offentliga utredningar

Fakta: Så säger Januariavtalet

I överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, som slöts i januari 2019, sades så här om vad som skulle ses över kring arbetsrätten. Det blev också i praktiken direktiven för den utredning som nu läggs fram.

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Källa: Januariavtalet

#LAS#Svenska modellen#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist