Logo
Logo
Nyhet24 april 2020 - 10:04

Här är kommunerna som drabbas värst av coronakrisen

120 kommuner har minst fördubblat antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen under coronakrisen. ”Det är bara en kommun som har sett en nedgång”, säger Stefan Westerberg på Stockholms Handelskammare. Nu vill han se en rad åtgärder för att rädda jobben i hela landet.

Stefan Westerberg, Stockholms Handelskammare, Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun, och Daniel Danielsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun.Foto: Pressbilder

Nästan hälften, 40 procent, av Sveriges kommuner har sett minst en dubblering av antalet arbetssökande jämfört med förra året. Det visar siffror från Stockholms Handelskammare som har undersökt veckorna 10–16 och tittat på hur många personer som skrev in sig på Arbetsförmedlingen jämfört med samma period i fjol. 120 av landets 290 kommuner har minst dubblerat inskrivningstakten.

Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare, säger att resultatet är i linje med annan makrostatistik men att han ändå blev förvånad.

– Det är egentligen bara en kommun, Norsjö i Västerbotten, som har sett en nedgång av nya arbetslösa, men det är en mindre förändring. Coronakrisen har slagit hårt mot alla delar av Sverige – ingen går helskinnad ur den.

Stockholms Handelskammare har gjort en topplista med de 30 värst drabbade kommunerna, utifrån procentuell ökning av nya arbetslösa. Högst upp befinner sig Åre kommun. Där ökade antalet inskrivna med 496 procent jämfört med förra året. På andra plats kommer Vadstena med 373 procent och på tredje plats Älvdalen med 269 procent.

En tredjedel av topp 30-listan utgörs av kommuner i Stockholms län. Stefan Westerberg säger att han inte hade förväntat sig att så många kommuner från Stockholms län skulle hamna så högt upp. Bland Stockholmskommunerna har Sigtuna ökat mest, med 228 procent. Med den siffran ligger kommunen på fjärde plats bland alla svenska kommuner. Därefter kommer Lidingö, med en ökning på 215 procent. Andra Stockholmskommuner med i 30-topplistan är Nacka, Danderyd, Sundbyberg och Stockholm.

– Det är naturligt att större städer ligger i topp när det kommer till antalet inskrivna personer. Men nu är det många Stockholmskommuner som också hamnade i topp när det kommer till procentuell ökning, säger Stefan Westerberg och tillägger:

– Sannolikt har det att göra med att Stockholm har en högre täthet av många människor och företag på en liten yta. Stockholm har också en utpräglad tjänstesektor som har drabbats väldigt mycket.

Ökad press

Mattias Askerson (M) är ordförande för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Han är inte alls förvånad över Sigtunas fjärdeplacering. Det beror på att arbetsmarknaden där är en av de mest konjunkturkänsliga i hela Sverige, berättar han.

– Vi har en stor resebransch med Arlanda som nav. När flygtrafiken i princip står stilla gör också stora delar av arbetsmarknaden i kommunen det. Sigtuna har även fjärde flest hotellnätter i Sverige och ett stort antal konferensanläggningar.

Den höga arbetslöshetsökningen i Sigtuna innebär också en ökad press på kommunen, menar Mattias Askerson.

– Många unga som är inne på sitt första jobb kanske inte går direkt till a-kassan utan blir i stället aktuella för försörjningsstöd i kommunen. Om arbetslösheten pågår länge kommer de flesta till oss förr eller senare, säger han och fortsätter:

– Sedan har vi intäktsbortfallet i skatter. När intäktssidan minskar samtidigt som kostnaderna ökar så påverkar det kommunen och välfärden.

Stockholms Handelskammares sammanställning av de kommuner har ökat antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen mest under coronakrisen. Källa Arbetsförmedlingen. (Klicka på bilden för en större bild.)

Mattias Askerson tror att regeringen måste skjuta till mer pengar till kommunerna, dels för själva hanteringen av covid19 och dels för att lindra de ekonomiska effekterna. Han säger att han gärna ser att regeringen tar särskild hänsyn till kommuner som drabbas extra hårt, som Sigtuna. Men även företagen behöver mer stöd.

– Det här är inte en vanlig finansiell kris utan samhället har tagit ”paus” på grund av smittspridningen. Det är bättre att göra för mycket än att göra för lite för att rädda de företag som har varit välmående och som är viktiga för kommunen och hela Sverige, säger han.

Beroende av turisterna

Daniel Danielsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Åre, säger att han inte hade gissat att Åre kommun skulle toppa arbetslöshetslistan men att han inte heller är förvånad över det höga resultatet.

– Åre kommun har en väldigt stor andel hotell och restauranger, vilket är de mest drabbade branscherna. Dessutom ligger Åre på gränsen till Norge. Vi har vanligtvis många besökare därifrån men nu är landsgränsen stängd. Både de norska besökarna de traditionella skidturisterna har alltså försvunnit samtidigt.

Daniel Danielsson berättar att Åre normalt sett har ett starkt näringsliv under mars-april och att säsongarbetslösheten inte brukar dyka upp förrän i maj. Vidare säger han att 95 procent av kommunens företag uppger att de har blivit drabbade av coronakrisen, jämfört med grannkommunen Berg där 65 procent uppger samma sak.

– Det viktigaste nu är att det inte blir en långsiktig effekt och att vi har företag som överlever och som kan emot nya gäster igen när situationen förbättras. Vi hoppas också att det kan finnas en chans att ta igen ekonomiskt om fler väljer att turista i Sverige framöver.

För att underlätta för näringslivet försöker kommunen lyssna till de lokala företagarna så mycket det går, säger Daniel Danielsson, och därefter föra vidare deras frågor och önskemål till rikspolitikerna.

– På nationell nivå har de varit lyhörda och kommit med flera åtgärdspaket för företagen. Men med en sådan här kris med snabba beslut kan man missa saker. Då är det viktigt att vi som kommun bidrar till att fylla luckorna så att vi kan få bättre åtgärder, säger han och fortsätter:

– Drabbade branscher som hotell och restaurang har exempelvis i dag rätt till hyresstöd. Men hos oss är också livsmedelsbutikerna i turist- och gränsorterna extremt drabbade. Då är det viktigt att skicka den signalen – att det är en drabbad bransch hos oss – så att regelverket kan justeras.

”Behövs större beredskap”

Stefan Westerberg säger att Stockholms Handelskammare tycker att räddningspaketen som har kommit från politiskt håll inte har varit tillräckliga. Snarare bör regeringen landa i något slags likviditetsstöd till företagen, menar han.

– Det behövs en större beredskap i form av en kostnadsram på omkring 400 miljarder kronor som är dedikerad till att understödja företag och jobb. Vi ser också gärna att man går längre med att ta bort arbetsgivaravgiften och att permitteringsstödet vidareutvecklas till 100 procent, säger han och fortsätter:

– Hyresstödet till företagen måste förenklas. Som det är nu lägger man ansvaret på hyresvärdarna som får sitta med en svår boll i knät. De pressas från sina hyresgäster att sänka hyran samtidigt som de själva lastas med en kostnad.

Huruvida arbetslösheten fortsätter att öka i samma hastighet beror på politiken, säger Stefan Westerberg. Det är regeringen och samarbetsparterna som ”sätter taktpinnen” för hur det blir med konkurser och arbetslöshet framöver.

– Det är viktigt att säkerställa att det finns företag som kan vara med och vända trenden när allt är över. Om reformerna kommer för sent finns risken att det blir mer permanenta skador på samhällsekonomin. Vi skulle gärna vilja se mer krut där.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Arbetslöshet#Arbetsförmedlingen#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist