Bingo, clown, Absolut vodka
Foto: TT

Här är kollektivavtalen som du inte visste fanns

Publicerat av Frida Nygren

Bingo, bowling och socker. Allt kan omfattas av kollektivavtal. Och även du som är en riktig clown – eller anställer en gycklare – kan vara organiserad. Arbetsmarknadsnytt har koll på avtalen som de flesta nog inte skulle tro att de fanns.

– Det finns väldigt många små kollektivavtal som många inte känner till, säger Christian Kjellström, utredare och nationalekonom på Medlingsinstitutet.

Han tar bland annat upp avtalet för inläsare av talböcker, vilket tecknas mellan Medieföretagen och Teaterförbundet och bingoavtalet som sluts av Almega Tjänsteföretagen och Hotell- och restaurangfacket (HRF). Christian Kjellström berättar att det inte finns en gräns för hur få personer som kan omfattas av ett avtal.

– Ibland kan det vara bara ett fåtal personer som omfattas av vissa avtal. Men även om ett avtal är litet så är det lika mycket som ska förhandlas fram. Det är många frågor som ska lösas och alla avtal har sina egna förutsättningar, säger han.

Helt jämställt handbollsavtal

Unionen är ett av de större fackförbunden som i dagsläget har runt 80 avtal. Bland dem finns kollektivavtal för elitspelare inom hockey och fotboll. Under våren 2019 stod det även klart att handbollen, som tidigare har varit en sport utan kollektivavtal, nu har tecknat avtal som omfattar alla spelare på elitnivå.

– Handbollsavtalet är det första idrottsavtalet i världen som är helt jämställt mellan damer och herrar, vilket vi är mycket stolta över, säger Lukas Ringqvist, ombudsman med ansvar för avtal inom idrotten på Unionen.

Han berättar att Unionen har stort fokus på att organisera idrottsutövare och att i dagsläget är i princip alla manliga elitspelare i SHL medlemmar i Unionen.

– Just nu är det bara herrarna på elitnivå inom hockeyn som har kollektivavtal så vår förhoppning är att vi ska kunna teckna avtal för SDHL som organiserar klubbar för ishockeyspelare på damsidan med. Unionen är idrottens fackförbund och vi tycker att det är jätteviktigt att vi jobbar aktivt för att få in så många sporter som möjligt att teckna kollektivavtal för alla idrottsutövare.  

Handboll
Foto: Sören Andersson/TT

Under våren 2019 tecknades det första jämställda handbollsavtalet. Bild från damernas SM-slutspel samma år.

Almega Tjänsteföretagen tecknar flera smala avtal. Bland annat finns enskilda kollektivavtal som berör stallpersonal hos travtränare, bowling samt gym och friskvårdsanläggningar. Dessutom tecknar Almega Tjänsteföretagen det så kallade bingoavtalet med HRF som motpart. Bingoavtalet innefattar cirka 650 personer och mellan 60–70 hallar i Sverige, berättar Maria Gill, arbetsrättsjurist och avtalsansvarig för bingoavtalet på Almega Tjänsteföretagen.

– Avtalet är ganska likt många av de andra avtalen som vi tecknar med HRF. De som omfattas av avtalet har varierande sysselsättningsgrad, säger hon.

Internet hotar bingohallarna

Maria Gill berättar att branschen tog en törn när rökförbudet, som gäller för alla serveringsställen, trädde i kraft 2005. Men numera är det framförallt det ökande internetspelandet som är en farhåga för branschen.

– Men man kan konstatera att bingobranschen är ganska konkurrensutsatt, framförallt från internetspel. Dessutom har själva bingohallarna blivit mer digitala. Vissa hallar kan numera liknas vid internetkaféer där man till exempel via livesändningar kan spela samma spelning i flera hallar. Det är även en bransch som har mycket statliga regleringar.

Vilka stötestenar finns det?
– Det är ett avtal som är ganska väl speglar branschens behov. Vi tycker att båda parterna har en ganska god samsyn vad gäller branschens förutsättningar, men det är klart att det alltid blir diskussioner när nytt avtal ska förhandlas fram. Överlag finns det en problematik med den så kallade insamlingsmodellen, eller vad vissa vill kalla för låglönesatsningar.

Finns det någon konfliktrisk?
– Nej, som vi ser i dagsläget, men avtalet ska förhandlas först senare i höst.

Dalslands kanal
Foto: Dalslands kanal

Almega Tjänsteföretagen tecknar avtal för de anställda på Dalslands kanal. Motpart är Seko.

Almega Tjänsteföretagen tecknar också kollektivavtal för Dalslands kanal med Seko som motpart. Det är ett företagsavtal som bara berör de anställda på Dalslands kanal, berättar Thomas Lansing, arbetsrättsexpert och avtalsansvarig på olika avtal inom Almega Tjänsteföretagen.

– Avtalet berör bland annat slussvakter. Vissa av slussvakterna bor i så kallade slussbostäder som en personalförmån. I det ingår till exempel att man ska rensa bostadens rabatter och klippa gräset. Det är nog ganska unikt att det ingår i ett kollektivavtal, säger han.

Varför är det viktigt med små specifika branschavtal?
– Det finns alltid olika frågor som ska förhandlas fram. Många av de avtal som vi tecknar ser på det stora hela rätt lika ut men det är en del som skiljer på detaljnivå. Det finns vissa avtal som slås ihop men överlag kan man säga att så länge parterna vill ha ett branschspecifikt avtal så kommer det att fortsätta, säger Thomas Lansing.

Industrin sätter lönenormeringen

På den svenska arbetsmarknaden finns ungefär 670 kollektivavtal. Den 31 mars 2020 löper de normerande avtalen inom industrin ut. Sedan 1997, då det så kallade Industriavtalet tecknades för första gången, har avtalen inom den internationellt konkurrensutsatta industrin verkat normerande för hela arbetsmarknaden. Normeringen innefattar bland annat löneökningar och avsättningar till pension.

– Märket verkar kostnadsnormerande på såväl stora som små avtal på den svenska arbetsmarknaden. Så parterna på exempelvis bowlingavtalet som sluts mellan Tjänsteföretagen och Hotell- och restaurangfacket är väl medvetna om märket och dess roll, säger Christian Kjellström. 

Men när kollektivavtalen inom idrotten ska förhandlas finns inget fokus på löneökningar, berättar Lukas Ringqvist.

– Det är så kallade sifferlösa avtal och gäller inga lönenivåer förutom för vissa åldersgrupper inom ishockeyn. Avtalen inom idrotten handlar snarare om pension, försäkringslösningar, semesterdagar, viloperioder, namn- och bildrättigheter och andra typer av villkor. Idrottsavtalen skiljer sig mycket från till exempel industrins avtal.

Under vårens avtalsrörelse kommer närmare 500 avtal att omförhandlas. Det är inte säkert att det bara är innehållet i avtalen som kommer att förändras under 2020. Det kan tillkomma andra förändringar också, menar Christian Kjellström.

– Vi har bland annat sett en del organisatoriska förändringar, som att till exempel Civilekonomerna och Jusek gått samman och bildat ett nytt förbund. Organisatoriska förändringar kan ibland komma att påverka avtalen på arbetsmarknaden, säger Christian Kjellström.

Här är några otippade avtal

ArbetsgivarpartArbetstagarpartAvtalsnamn
VisitaHRFCasinoföretag
ArbetsgivaralliansenUnionenHockeyavtal
MedieföretagenTeaterförbundetInläsare av talböcker
IKEMIF MetallSockeravtalet*
Svensk ScenkonstSvenska MusikerförbundetKorister repetitörer vid orkester etc´
LivsmedelsföretagenLivsmedelsarbetareförbundetVin och Sprit
ArbetsgivaralliansenKommunalRid- och golfklubbar
VisitaHRFNöjesavtalet**
VisitaSvenska MusikerförbundetMusikeravtalet
ArbetsgivaralliansenUnionenIdrott-Hockeyallsvenskan
Sveriges FrisörföretagareHandelsFrisöravtal
Almega TjänsteförbundenSekoDalslands kanal
Svenska FlygbranschenHRFCateringavtalet
Almega TjänsteföretagenHRFBowling
MedieföretagenTeaterförbundetBiografavtalet
Almega TjänsteföretagenKommunalBanarbetare vid travbanor
BAOHRFLunchrumspersonal i bank
Sveriges SkorstensfejarmästareKommunalSotare
KFOMusikerförbundetMusiker, musikartister, discjockey
Almega TjänsteföretagenHRFBowling
Almega TjänsteföretagenHRFBingo

 

*Sockeravtalet, eller kollektivavtalet för sockerindustrin som det mer formellt heter, är ett väldigt litet avtal. Det är endast ett företag som har det kollektivavtalet, och det är Nordic Sugar AB i Skåne. Nordic Sugar tar emot sockerbetor från lantbrukarna i södra Sverige och förädlar sedan betorna till rent socker. Kollektivavtalet omfattar idag ca 250 kollektivanställda i sockerproduktionen. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö på Sockerbruksgatan 2.

** Nöjesavtalet omfattar bland annat nöjesfältspersonal.

 

Frida Nygren

Publicerad av Frida Nygren den 2020-02-17 - 11:12  #Avtalsrörelse #Svenska modellen #Kollektivavtal #Lönebildning