Henrik Lind är hotelldirektör på Hotel Royal i Göteborg
Foto: Hotel Royal

Henrik Lind tvingades varsla 20 procent av personalen, men efter regeringens krispaket på måndagen kunde han dra tillbaka varslen.

Här är hotelldirektören som kunde dra tillbaka sina varsel

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

Hotellchefen Henrik Lind i Göteborg tvingades varsla i spåren av coronakrisen. Men tack vare regeringens krispaket kan han nu dra tillbaka varslet och behålla sina anställda. ”Fantastiskt att det kunde lösa sig så här fort”, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Henrik Lind som driver Hotell Royal i Göteborg, tvingades nyligen varsla nära 20 procent av sina anställda i spåren av coronakrisen. Men efter regeringen krispaket i måndags kunde han under tisdagen meddela att han drar tillbaka varslet.

–Jag har idag dragit tillbaka våra varsel. Det betyder att vi snabbt kan återgå till ökad beläggning i och med att vi inte tappar vår fantastiska personal, säger Henrik Lind till Arbetsmarknadsnytt.

Varslen kom i efterdyningarna av att det första coronafallet rapporterades i Göteborg för två-tre veckor sedan. Då började det mattas av på bokningsfronten. Läget förvärrades ytterligare efter att Svenska Mässan, som är en viktig intäktskälla för Göteborgs hotell- och restaurangnäring, tvingades ställa in flera mässor förra veckan.

– Den stora smällen kom när det förbjöds att ha möten med för fler än 500 personer. Då började det dala ordentligt, säger Henrik Lind.

Korttidspermitteringar

I och med krispaketet blir lösningen att personal kan korttidspermitteras för de kommande två månaderna. I detta fall får vissa anställda stanna hemma 60 procent av sin arbetstid medan staten kan betala en stor del av deras lönebortfall.

– Vi stänger ner allt vi inte behöver nu. Det känns som om vi går i ide och hoppas att det kan börja vända inom två månader, säger Henrik Lind.

Ett annan åtgärd i krispaketet är att företagens kan skjuta upp skatter och avgifter för att behålla likviditeten i verksamheten. Även om de uppskjutna betalningarna måste återbetalas när krisen lagt sig, spelar tajmningen av krispaketet en jätteviktig roll för den löpande verksamheten, menar Henrik Lind.

– Det stämmer att man skjuter på smällen framför sig. Men tack vare detta vågar vi hålla ut längre. I och med att det (krispaketet reds. anm.) kommer nu så behöver vi inte vänta till att varslet går igenom om två månader. Det ger en direkt effekt eftersom en stor del av personalen kan stanna hemma samtidigt som vi får stöd.

Under perioden har personalen kastats mellan hopp och förtvivlan. Men det senaste beskedet möttes med en stor lättnad, berättar Henrik Lind.

– De tycker att det är fantastiskt att det kunde lösa sig så här fort. Vi har hela tiden försökt hålla en öppen linje för personalen och förklara att just hotellverksamheten kommer att drabbas hårt. Utan att veta om allt tycker jag det är bättre att informera så långt det bara går, säger han.

Så här långt är de kommande två månaderna säkrade. Men vad som händer framöver står skrivet i stjärnorna.

– Det här beskedet är ett svagt ljus i tunneln med tanke på att vi klarar av att hålla ut några månader till. Men det krävs att bokningarna kommer igen i början på sommaren. Och här vet vi fortfarande ingenting. Än så länge känns det som att fortfarande är på väg utför. Samtidigt går det att se vissa positiva tecken från Kina. Vi hoppas i alla fall att vi kan se ett visst resande framöver, avslutar Henrik Lind.

Regeringens samlade coronaåtgärder hittills

  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
  • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
  • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
  • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Källa: regeringen.se

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2020-03-17 - 21:49  #Arbetslöshet #Politik #Konjunktur #Coronakrisen