Handelsbanken
Foto: Henrik Montgomery/TT

Handelsbanken: Sverige enda EU-land där arbetslösheten ökar

Publicerat av Stina Bengtsson

Allt fler förlorar jobbet i Sverige. Det visar nya rapporter från såväl Handelsbanken som Trygghetsrådet TRR. Antalet uppsagda tjänstemän ökade med 29 procent förra året – och allt talar för att fler kommer att sägas upp i år.

Sverige är det enda land i EU där arbetslösheten tydligt har ökat det senaste året, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i ett pressmeddelande.

Den svenska tillväxten ökade med bara en procent under 2019. Det visar Handelsbankens senaste konjunkturprognos som släpptes på onsdagen. Och tillväxten kommer fortsatt vara svag, konstaterar banken och varnar därför för ökad arbetslöshet även i år. Bedömningen är att svensk arbetsmarknad kommer att fortsätta försvagas i snabbare takt än i både EU och USA.

Tjänstemännen hårt drabbade

Ett område där antalet uppsägningar ökar är bland tjänstemännen. Hos Trygghetsrådet TRR ökade antalet uppsagda tjänstemän med 29 procent under förra året, jämfört med 2018, visar deras senaste sammanställning. Störst var ökningen i storstäderna. I Västra Götaland var ökningen 51 procent år 2019 jämfört med år 2018, enligt TRR:s statistik. I Stockholm var ökningen 34 procent och i Skåne 13 procent.

Enligt TRR finns framför allt två orsaker till uppsägningarna. Den ena är digitaliseringen, som påverkar affärsmodeller och arbetssätt inom flera branscher. Den andra är den politiska osäkerheten i världen som har påverkat till exempel bilindustrin.

Positivt i det hela är dock att nio av tio av dem som aktivt söker hjälp via TRR får en positiv lösning. Två tredjedelar av dem får en tillsvidareanställning och resten en visstidsanställning.

Nedgång bekräftas av Arbetsförmedlingen

Tidigare i år rapporterade Arbetsförmedlingen att varslen nu är de högsta sedan 2014. I slutet av 2019 hade antalet inskrivna arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar ökat med 29 000 till 374 000 jämfört med ett år tidigare.

Fakta: Arbetslöshet – snittsiffror 2019

Inskrivna arbetslösa

Antal Arbetslöshetsnivå

Totalt 349 173 7,0 %

Kvinnor 167 150 6,9 %

Män 182 023 7,0 %

Ungdomar 18-24 år 46 212 8,6 %

Inrikes födda 147 939 3,7 %

Utrikes födda 201 235 19,1 %

Källa: Arbetsförmedlingen

Fakta: Handelsbankens prognostabeller

  https://vp292.alertir.com/afw/files/press/handelsbanken/202001214349-2.png

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2020-01-22 - 11:05  #Arbetslöshet #Konjunktur