Flygplansmat
Foto: TT

Handels återkallar sitt varsel

Handels har återkallat sitt varsel om blockad och arbetsnedläggelse mot företaget Train Logistics.

Handelsanställdas förbund varslade den 26 november om stridsåtgärder mot Svenska Flygbranschens medlemsföretag Train Logistics.

Enligt Handels handlar det om att företaget, som har ett kollektivavtal med Hotell- och restauranganställdas förbund (HRF), egentligen borde ha sitt avtal med Handels.

Bolaget har beslutat att slå samman två bolag inom koncernen till ett.

Mot denna bakgrund är parterna eniga om att Cateringavtalet tecknat mellan SFB, och HRF är tillämpligt. Handels återkallar därmed de varslade stridsåtgärderna.

– Det har varit en saklig och konstruktiv dialog mellan parterna under medlingens gång. Det är bra att parterna nu nått enighet kring kollektivavtalstillhörigheten, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Svenska Flygbranschen.

Publicerad av Redaktör den 2018-11-30 - 16:09  #Konflikt #Kollektivavtal