Logo
Logo
Nyhet22 september 2020 - 13:09

Han blev felaktigt utvisad – nu kan staten få betala

ABB-ingenjören Ali Omumi utvisades och hindrades på felaktiga grunder från att söka ett nytt arbetstillstånd. Nu avgörs om staten tvingas ersätta Ali och hans familj. ”Jag hoppas att mitt fall kan hjälpa andra så att de kan jobba här istället för att leva i det limbo som jag upplevde”, säger han.

”Jag vill skapa uppmärksamhet kring den här frågan så att personerna som kommer hit för att jobba behandlas bättre", säger ingenjören Ali Omumi, som på felaktiga grunder utvisades ur Sverige.Foto: TT + Henrik Sjögren

2018 beslutade Migrationsverket att maskiningenjören Ali Omumi skulle utvisas på grund av en utebliven försäkring som hans förrförra arbetsgivare hade missat att teckna. Ali Omumi och hans familj utvisades och bosatte sig i Istanbul. Därifrån ansökte Ali Omumi om arbetstillstånd för att få fortsätta arbeta hos sin nuvarande arbetsgivare ABB.

Migrationsverket godkände inte hans ansökan, de menade att Ali Omumi skulle vänta en längre tid innan han fick söka ett nytt tillstånd. Men denna karantänsregel existerar inte. Regeln används internt på Migrationsverket och har tolkats olika beroende på handläggare.

Efter en utdragen rättsprocess visade det sig att Ali Omumi hade rätt och att karantänsregeln som migrationsverket hänvisade till inte existerar. Ali Omumi fick återvända till Sverige. Han hade då varit utan arbete och inkomst i över ett års tid.

Stämde staten

I december i fjol lämnade Ali Omumi tillsammans med Centrum för rättvisa in en stämningsansökan mot Migrationsverket. Ali Omumi stämmer Migrationsverket på 600 000 kronor som kompensation för inkomstbortfallet under tiden han inte kunde arbete i Sverige.

Måndagen den 21 september hölls huvudförhandling i målet i Stockholms tingsrätt.

– Nu ska tingsrätten alltså ta ställning till om staten är skadeståndsskyldig gentemot Ali Omumi för att först ha utvisat honom, och sedan hindrat honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till en påhittad regel, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa.

Det är första gången en felaktigt utvisad arbetskraftsinvandrare stämt staten för att utkräva ansvar för Migrationsverkets kompetensutvisningar, berättar Alexandra Loyd.

– Ali Omumi och hans familj har förlorat nästan två år av sitt liv i ett rättsligt limbo där de inte vetat om de kan återgå till sitt liv i Sverige eller inte. Nu prövas vad som händer när migrationsverket hittar på regler.

Dom kommer 12 oktober

Den 12 oktober presenterar Stockholms tingsrätt sin dom, men Alexandra Loyd tror inte att det kommer bli det sista ordet.

– Vi hoppas såklart på en vinst, men oavsett vad som händer kommer domen förmodligen att överklagas. Om Ali förlorar kommer vi hjälpa honom att överklaga. Och om staten förlorar kommer de vilja överklaga. Fallet har potential att gå hela vägen till högsta domstol.

Ali Omumis fall kan komma att bli avgörande för många andra som varit i en liknande situation.

– Om vi vinner så blir det en upprättelse för Ali Omumi såklart. Men det kan också påverka många andra som har blivit utvisade från Sverige på samma sätt, då skulle de personerna också kunna få upprättelse i domstol vilket kan få stora konsekvenser. Domen kommer ge svar på vilket ansvar staten har när dess myndigheter fattar beslut som går i strid med lagens syfte. 

Ali Omumi är nöjd med att få sitt fall prövat.

– Jag är väldigt tacksam över att jag får bli hörd i Stockholms tingsrätt. Jag vill skapa uppmärksamhet kring den här frågan så att personerna som kommer hit för att jobba behandlas bättre. Sverige är ett bra land och förtjänar bättre migrationslagstiftning, säger han.

Förhoppningen är att ingen annan ska behöva gå igenom samma plågsamma process.

– Jag hoppas på att vi vinner så att jag och min familj kan känna oss välkomna igen och att mitt fall kan hjälpa andra så att de kan stanna här och jobba istället för att flytta ut och leva i det limbo som jag upplevde.

#Integration#Kompetensutvisningarna#Ali Omumi#Migration#Migrationsverket#Centrum för rättvisa
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist