Logo
Logo
Nyhet14 november 2018 - 11:11

Han är LO:s kandidat i EU-valet

Det ska inte gå att konkurrera med löner och arbetsvillkor inom EU. Det är den viktigaste frågan som Johan Danielsson (S), LO:s egen kandidat i EU-valet, kommer att driva om han blir invald i EU-parlamentet i vår. Även frågor som rör penningtvätt och klimatpolitik kommer ligga högt på hans agenda.

Foto: TT + pressbild

För första gången har LO:s förbund tagit fram en gemensam kandidat inför EU-parlamentsvalet på Socialdemokraternas lista. Valet föll på 36-årige Johan Danielsson som till vardags arbetar på LO som EU-samordnare. Den 26 maj 2019 sker valet.

Arbetsmarknadsnytt ringde upp Johan Danielsson för att få veta vad han har för ambitioner om han blir vald.

– Om allt går som jag vill hoppas jag kunna skapa en bättre tillvaro på arbetsplatserna för LO-förbundens medlemmar. Det viktigaste blir att få bukt med den osunda konkurrensen på EU:s inre marknad och säkerställa att företag inte ska kunna röra sig över gränserna och konkurrera med löner och arbetsvillkor, säger Johan Danielsson.

Likabehandling oavsett land

Den fria rörligheten av tjänster över gränserna är ett område där han ser problem med reglerna i dag. Framförallt inom vissa branscher.

– Reglerna som omgärdar fri rörlighet är reglerade i fördraget. Alla arbetstagare ska ha rätt till likabehandling och ska behandlas som nationella arbetstagare på den arbetsmarknad där de utför arbetet. Det handlar helt enkelt om efterlevnad av dessa regler.

Men Johan Danielsson menar att det finns problem där EU-reglerna i dag öppnar för konkurrens med löner och arbetsvillkor – något som han anser måste åtgärdas.

– Vägtransportmarknaden är ett sådant område. De undantag som finns från huvudregeln i lagstiftningen gör att företag i dag kan konkurrera med löner och arbetsvillkor och det är oacceptabelt från mitt, från LO:s och från Socialdemokraternas perspektiv.

Enligt Johan Danielsson strider löne- och arbetsvillkorskonkurrensen mot hela grundprincipen kring vilken arbetsmarknaden i Sverige är uppbyggd.

– Låt oss jämföra med Sverige. Inom byggavtalet har vi skillnader mellan olika regioner i Sverige. I Halland har du som byggarbetare lägre lön än i Stockholm. Men om du som hallänning åker till Stockholm och jobbar ska du ha samma lön som arbetarna har där. Samma princip bör gälla även mellan olika EU-länder.

Klimatfrågorna kräver ett starkt EU

Utöver arbetsrättsfrågor vill Johan Danielsson även lyfta blicken och ta sig an andra angelägna frågor där han tror att EU kommer att få en allt viktigare roll att fylla i framtiden.

– Ett uppenbart exempel där EU behöver få ett tydligare mandat är inom klimat- och miljöpolitiken. Vi i Europa kommer inte lyckas med omställningarna utan ett starkt EU. Dessutom är kapitalmarknaden ett område där EU kommer att behöva vara med och styra regleringarna. Skatteflykt och skatteplanering är något som behöver hanteras på central nivå, säger Johan Danielsson.

EU som fredsprojekt äger fortfarande relevans för vissa av medlemsländerna, men det är framförallt ur ett marknadsperspektiv som unionen har sin viktigaste uppgift i dag, menar Johan Danielsson.

– Det var inte för att rädda freden som Sverige gick med i EU 1994. Marknaden är kärnan i samarbetet i dag. Att vi får en stor och fungerande hemmamarknad för vår industri är en förutsättning för vår globala konkurrenskraft.

Beskattning kärnan i nationalstaten

Men det finns områden där EU inte bör lägga sig i de nationella angelägenheterna, anser Johan Danielsson.

– Kärnan i nationalstaten är beskattningsrätten. Det viktigt att vi själva ska bestämma hur vi reglerar och utformar välfärdsstaten. Ur ett fackligt perspektiv är det också viktigt att vi själva bestämmer över det som rör strejkrätt och löner. Där har EU inte någon kompetens att bidra med, säger Johan Danielsson.

”Farhågorna om sociala pelaren inte aktuella”

I december förra året skrev medlemsländerna under på att anta EU:s sociala pelare, ett politiskt program kring sociala frågor inom bland annat jämställdhet, utbildning, socialt skydd och – inte minst – arbetsvillkor.

Kritik har framförts mot sociala pelaren från både höger- och vänsterhåll om att den skulle kunna bli alltför långtgående och inkräkta på lagstiftning inom arbetsrättsområdet hos medlemsländerna. Därmed skulle den svenska modellen hotas. Men den kritiken är inte längre lika aktuell, menar Johan Danielsson.

– Det är främst från borgerligt håll som kritiken mot den sociala pelaren kvarstår och numera är den kritiken överdriven och närmast fånig. Inom LO delade vi oron initialt i processen. Men farhågorna är inte längre aktuella. Som jag ser det är den sociala pelaren inte rättsligt bindande och överför inte ytterligare makt till EU. Det är en politisk deklaration där man pekar ut en färdriktning. Sedan är det upp till medlemsstaterna att göra framsteg på dessa områden, säger Johan Danielsson.

Finns det inga hot om klåfingrig lagstiftning från EU?
– Arbetsrätten är ju visserligen ett område där EU ska vara försiktiga. Vi måste ju värna om parternas möjlighet att reglera arbetsmarknaden mellan parterna. Men vi tycker att det i grund och botten är bra om det införs europeisk minimilagstiftning på till exempel arbetsmiljöområdet.

Var har ni sett farorna vad gäller arbetsrättslagstiftningen?

– Det finns enskilda direktiv där vi har invändningar. Kommer man med förslag på materiella rättigheter på arbetsmarknaden skulle vi som princip vilja göra lagstiftningen dispositiv på samma sätt som stora delar av den svenska arbetsrätten, så att det går att förhandla mellan parterna på arbetsmarknaden, säger Johan Danielsson.

Hur ser du på de EU-separatistiska krafterna som växer sig starka i Europa?

– Brexitförhandlingarna mellan EU och Storbritannien är djupt olyckliga eftersom de är så svåra att förutspå. Det skulle risker att få stora konsekvenser om Storbritannien bara brakar ur EU-samarbetet den sista mars. Om vi ska trygga hemmamarknaden så är det som sker i Storbritannien i grunden negativt. De valresultat vi ser i medlemsstaterna är också oroväckande, där de nationella regeringarna tenderar att söka sig bort från varandra i centrala framtidsfrågor för EU-samarbetet.

Nominerad av arbetarekommunen

Hur ser du på det faktum att LO, som fackföreningsorganisation, presenterar en kandidat till ett politiskt val?
– Socialdemokraterna har över hundra år av facklig-politisk samverkan, så det borde inte vara en överraskning. Inom partiet pågår det självklart en demokratisk process där grunden för min kandidatur är att jag är nominerad av min arbetarekommun. Men sedan har jag stöd av LO och LO:s medlemsförbund.

#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist