Logo
Logo
Nyhet23 januari 2019 - 14:01

Hamnstrejken slår mot skogsindustrin

Att den pågående hamnkonflikten får konsekvenser för svenska företag och i förlängningen svenska konsumenter är det ingen tvekan om. Hur mycket är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem.

Strejkande hamnarbetare och en timmerbil
Foto: TT
Mattias Dahl, Transportföretagen
Transportföretagens vd Mattias Dahl
Foto: Sören Andersson

– Vi håller på att analysera konsekvenserna just nu. Och det gör även alla företag som drabbas av konflikten, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Det är svårt att få en samlad bild, konstaterar han. Konsekvensernas omfattningar är beroende av hur länge konflikten håller på. Hamnarbetarförbundet har vid flera tillfällen och på olika sätt aviserat att det kan komma fler varsel framöver.

– Men helt klart är att konflikten kommer att drabba svenska företag hårt och snabbt, säger Mattias Dahl.

Han lyfter fram skogsindustrin som särskilt drabbad. Det är en industri som just nu rustar extra hårt för en eventuell hård brexit. Och det är en exportindustri som är kraftigt beroende av att hamnarna fungerar.

– Att Hamnarbetarförbundet i det läget framför allt plockar ut hamnar som jobbar mot skogsindustrin är ju otroligt allvarligt, säger Mattias Dahl.

Förbereder sig för brexit

Santhe Dahl, koncernchef på VIDA, som bland annat driver nio sågverk, bekräftar problemen. Enligt honom är den pågående hamnkonflikten ”extra olycklig” just för att företagen förbereder sig på vad som kommer att hända med marknaden i Storbritannien vid brexit.

Santhe-Dahl.jpg
Santhe Dahl, vd på VIDA

– En av våra stora exportmarknader är just Storbritannien och vi har försökt förbereda oss på vad brexit kommer att innebära för vår export till den marknaden, såsom att fylla på lagren extra. Att konflikten kommer nu och stoppar upp det arbetet är väldigt olyckligt, säger han.

Hur agerar ni nu?

– I dagsläget drabbas vi främst i Karlshamns hamn och vi har under åren försökt sprida ut vilka hamnar vi använder för att minska risken att drabbas. Nu kommer vi framöver att försöka använda oss av andra hamnar istället. Vi kan inte sitta och vänta på att den här konflikten löser sig. Vi har kunder som vi måste leverera till.

Miljökonsekvenser

Att transportrutter ändras vid hamnkonflikter har tidigare visat sig få förödande miljökonsekvenser. En undersökning från Damvad Analytics visade till exempel att hamnkonflikten i Göteborg orsakade 70 000 ton extra koldioxidutsläpp bara år 2017, för att gods fick transporteras längre sträckor på vägar.

Santhe Dahl konstaterar att konsekvenserna drabbar flera led.

– Vi har varit skonade från konflikter generellt i Sverige på grund av att vi har ett bra samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men konflikter som denna ställer till det för oss. Vi blir drabbade som tredje part och våra kunder som fjärde part. Det är olyckligt, säger han.

Försenade leveranser

Även skogsindustrikoncernen Stora Enso får problem. Presschefen Carl Norell berättar att de successivt har flyttat sin containertrafik från containerminalen i Göteborgs hamn till andra hamnar, på grund av den konflikt som tidigare pågick där. Men de använder fortfarande roro-terminalen.

Carl Norell, Stora Enso
Carl Norell, presschef på Stora Enso

– Det som kommer att ske nu är att roro-terminalen påverkas, vilket riskerar att försena våra leveranser, säger han.

Han berättar att de transporterar ungefär 600 000 ton gods om året via den terminalen.

– Men det är för tidigt att göra en bedömning om hur mycket den här strejken kommer att påverka oss. Vi kommer naturligtvis, i den mån vi kan, vidta logistiska åtgärder för att minimera påverkan.

Carl Norell är orolig för de långsiktiga konsekvenserna av hamnkonflikten.

– Den kan riskera att skada förtroendet för Sverige som handelsplats.

– Just nu avvaktar vi regeringens pågående utredning om strejkrätten. Förhoppningsvis kan det säkerställas att liknande situationer inte uppstår igen.

Gått Hamnarbetarförbundet till mötes

Mattias Dahl på Transportföretagen hoppas på en snabb lösning på konflikten. Men han visar tydlig frustration över att Hamnarbetarförbundet nu återigen tar till konfliktvapnet, trots att det finns kollektivavtal i hamnarna och trots att förbundet har blivit erbjudet ett eget kollektivavtal upprepade gånger.

– Vi har gått Hamnarbetarförbundet till mötes på alla de punkter som de har krävt att vi ska, det vill säga att de ska bli accepterade som ett kollektivavtalsbärande fackförbund, de ska ha ett eget kollektivavtal, det ska vara likalydande med Transports avtal, de ska ha rätt att utse skyddsombud och så vidare. Allt det får de. Vad är det mer de vill ha? undrar han.

#Hamnkonflikten#Kollektivavtal#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist