Finlandsfärjor
Foto: Hasse Holmberg

Hamnstrejken kan stoppa Finlandsfärjorna

Publicerat av Stina Bengtsson och Daniel Mellwing

Konsekvenserna blir allvarliga när Hamnarbetarförbundet går ut i full strejk den 6 mars. ”Det blir stopp i hamnarna, och risken är ju att det blir stängt överallt”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna. Och nu finns det risk att Finlandsfärjorna stoppas på Östersjön.

Per Hidesten

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna.

Foto: Håkan Flank
Joakim Ärlund

Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar.

Foto: Transportföretagen.

Idag, onsdag, kom beskedet att Hamnarbetarförbundet varslar samtliga sina medlemmar om strejk från 6 mars och fram tills det finns ett kollektivavtal mellan dem och arbetsgivaren Sveriges Hamnar. Varslet kommer efter 120 andra strejker och/eller strejkvarsel sedan i mitten av januari, konfliktåtgärder som har följts av konsekvenslockouter från arbetsgivarens sida och senast en lockout omfattande fridagar och blockad mot övertidsarbete från 6 mars till sista juli.

Enligt Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, kommer industriföretagen och Sverige att drabbas stenhårt om exporten tvärnitas.

– Det är väldigt allvarligt, företagen kan inte leverera sina produkter enligt de planer som de har. Det blir stopp i hamnarna, och risken är ju att det blir stängt överallt, säger han.

Stänger hamnar

I ett antal hamnar har Hamnarbetarförbundet ett stort antal medlemmar. Det är hamnar som kommer att drabbas hårt av en storstrejk. En av dessa hamnar är Göteborgs hamn, som består av tre terminaler. Enligt Björn Wånge, vd för RoRo-terminalen, kommer hela terminalen tvingas stänga när strejken blir ett faktum. Det beskedet gav han direkt efter Hamnarbetarförbundets pressträff på onsdagsförmiddagen. Och RoRo-terminalen är inte den enda som ligger risigt till. Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Hamnar, menar att det är flera hamnar som kommer behöva stänga eller kraftigt dra ner sin verksamhet vid en full strejk. Sveriges Hamnar håller nu på att analysera de exakta konsekvenserna av en kommande strejk, men att konsekvenserna är allvarliga är det ingen tvekan om, menar Joakim Ärlund.

– De hamnarna kommer att få otroligt svårt att hantera det här. Hamnar som drabbas hårt kommer inte att kunna ha någon verksamhet och kostnaderna för svenska industriföretag kommer att vara väldigt stora, säger han.

Svårt att transportera på land

När hamnar tvingas stänga ner är alternativet att transportera på vägar och järnvägar, något som det dels saknas infrastruktur för, dels kommer att orsaka både förseningar och utsläpp. Den konflikt som pågick enbart i Göteborgs hamn under 2017 orsakade 70 000 ton i ökade koldioxidutsläpp, enligt en beräkning från Damvad Analytics. Men det finns inte kapacitet att täcka alla transporter. Redan utan en hamnkonflikt är bristen på lastbilschaufförer stor.

– Att köra på landsväg kan lösa vissa delar men all Sveriges export den vägen är omöjlig, säger DFDS Seaways vd i Sverige Morgan Olausson till Göteborgs-Posten.

Även passagerartrafik omfattas

Men det är inte bara godstransporter som påverkas. Även passagerartrafiken omfattas av varslet. I nuläget håller rederiet Tallink Silja, som trafikerar Finland och Baltikum, på att samla information om den uppkomna situationen, berättar Oscar Brehmer, kommunikatör. På grund av osäkerheten kring varslet är han sparsmakad med orden.

– Det finns så klart en risk att vi drabbas. Alla våra fartyg från Värtahamnen har kombinerad last- och passagerartrafik. Vi samlar information och följer utvecklingen om hur dagens besked kommer att påverka oss, säger han.

På Viking Line, som trafikerar Finland, Baltikum och Ryssland, pågår också förberedelser för en strejk. Informationschef Johanna Boijer vill på onsdagen inte ställa upp på en intervju, utan hänvisar till en sida med frågor och svar företagets webbplats. ”Vår målsättning är att trafiken inte ska påverkas alls, men det är omöjligt att säga exakt hur länge förhandlingarna kan pågå”, skriver Viking Line.

Enligt Sveriges Hamnars Joakim Ärlund omfattas allt arbete i hamnarna av varslet, även passagerartrafiken. Det finns dock möjlighet att begära dispens, något som i så fall fackförbundet tar ställning till.

Hamnarbetarförbundet har genomgående tackat nej

Under den nu pågående konflikten har tre medlare från Medlingsinstitutet arbetat med att få parterna att komma överens. De har lagt fram två olika bud, båda så kallade andrahandsavtal, eftersom det redan finns ett förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet. Men avtalen är i stort sett likalydande.

– Hamnarbetarförbundet har genomgående tackat nej till alla bud och vi har genomgående tackat ja. De har fått allt de vill utom en enda sak och på den frågan är de beredda att stänga ner flera av Sveriges viktigaste hamnar. Det är otroligt oansvarigt, säger Joakim Ärlund.

Under onsdagens pressträff meddelade Hamnarbetarförbundet att de ämnar kontakta LO-kollektivet i hopp om att LO:s medlemmar skulle vara lojala med det icke LO-anslutna Hamnarbetarförbundets konflikt. Men där har Hamn stött på patrull. I ett pressmeddelande skriver Transportarbetareförbundet att det framstår som ” både komplicerat och märkligt att vi ska besluta om sympatiåtgärder för att teckna ett avtal som vi som förbund redan har och äger, ett avtal som vi dessutom är bundna av fredsplikt genom. I tillägg till det kan vi fortsatt inte stå bakom Hamnarbetarförbundets hållning i den här konflikten.

Utifrån detta håller vi det för högst osannolikt att Transport skulle vidtaga några sympatiåtgärder. Ett formellt beslut kommer dock att fattas vid förbundets ordinarie styrelsemöte i mars.”

– Hamnarbetarförbundet väljer att trappa upp konflikten till maximal nivå. Det är de som har ansvar för konflikten, genom att varsla och strejka, säger Joakim Ärlund och får medhåll från Per Hidesten:

– Hamnarbetarförbundet är ensamt ansvarigt för den här situationen, säger han och menar att det inte är svårt att avgöra ansvarsfrågan.

Stina Bengtsson Daniel Mellwing

Publicerad av Stina Bengtsson och Daniel Mellwing den 2019-02-27 - 16:54  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten