Logo
Logo
Nyhet22 maj 2018 - 07:05

Hamnkonfliktens bokslut 2017: 4,5 miljarder kronor

4,5 miljarder kronor. Så mycket kostade konflikten i Göteborgs hamn det svenska näringslivet under 2017, visar nya beräkningar.”Det är en katastrof för Sverige”, säger ett företag till konsultfirman Damvad Analytics, som idag presenterar sin rapport över hamnkonfliktens bokslut.

Foto: TT
Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Hamnkonflikten i Göteborg påverkar hela Sverige. Företag i hela landet har drabbats av de problem som har uppstått när Sveriges största hamn inte har fungerat. Sammantaget ökade företagens kostnader med 4,5 miljarder kronor, lågt räknat, enligt en rapport som konsultfirman Damvad Analytics har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Och förutom pengar har också koldioxidutsläppen ökat med 70 000 ton, visar rapporten.

Minskad kapacitet

Konflikterna i Göteborgs hamn har pågått sedan 1930-talet eller längre, men den nu aktuella konflikten, mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an och arbetsgivaren APM Terminals tog fart ordentligt i november 2016. Sedan dess har såväl Hamn4an som APM Terminals genomfört ett antal konfliktdagar (se bild från Damvad Analytics rapport). Konsekvensen har blivit att kapaciteten i Göteborgs hamn har sjunkit. Och Damvad Analytics konstaterar att om rederier väljer att lägga om sina direktrutter på grund av osäkra förhållanden i de svenska hamnarna, så kommer det öka företagens transportkostnader.

Konfliktåtgärder samt containerlyft i Göteborgs hamn 2016-2017. Källa Damvad Analytics. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetsmarknadsnytt har fått ta del av delar av svaren på de djupintervjuer som Damvad Analytics har gjort.

”Problem för hela Sverige”

”Hamnkonflikten framställs ofta som ett Göteborgsproblem, men det är ett problem för hela Sverige. Det är en katastrof för Sverige”, svarade ett av de intervjuade företagen.

– Konflikten är ett hot mot hela infrastrukturen i Sverige, vad gäller import och export, konstaterar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

På grund av konflikten har vissa rederier valt att lägga om sina rutter eller helt slutat gå på Göteborg. Det innebär förlängda transporttider och förseningar för företagen som transporterar sitt gods via Göteborgs hamn. Eftersom Göteborgs hamn innan konflikten hade ungefär hälften av de svenska hamnarnas totala containerhantering har ett avbrott i hamnverksamheten stor inverkan på många företag. Både import och export störs.

”Påverkar hela svenska ekonomin”

– Det påverkar hela det svenska näringslivet och hela den svenska ekonomin, säger Peter Jeppsson.

– Och självklart påverkar det konsumenterna, eftersom den här konflikten innebär stora förseningar av varor som är på väg till butikerna i Sverige, fortsätter han.

Många företag har valt att låta sitt gods gå via andra hamnar, i Sverige eller utomlands, och därmed transportera godset längre sträckor på land. Vissa företag har redan sagt att de inte kommer återgå till Göteborgs hamn även om osäkerheten i hamnen skulle försvinna.

– Sånt här återställer man inte på en eftermiddag. Det är lätt att riva ner förtroende, men det tar lång tid att bygga upp, säger Peter Jeppsson.

Läs hela rapporten.

Arbetsmarknadsnytt har försökt nå arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson för en kommentar.

#Hamnkonflikten#Kollektivavtal#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist