Volvo och Hamnarbetarförbundet
Foto: TT

Hamnkonflikten stoppade Volvos Asienexport

Publicerat av Stina Bengtsson

När verksamheten i Göteborgs hamn inte fungerar som den ska drabbar det Volvo extra hårt. Under 2017 orsakade hamnkonflikten såväl merarbete som ökade kostnader för koncernen. ”Hela vår logistikverksamhet har påverkats”, säger Fredrik Ivarsson på Volvo Group.

Fredrik Ivarsson, Volvo Group

Fredrik Ivarsson, Volvo Group.

Foto: Pressbild

Som så många andra företag har Volvo Group drabbats av konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn. Eftersom organisationen har stora delar av sin verksamhet på Hisingen, mycket nära Göteborgs hamn, är hamnen ett avgörande namn för Volvo. Fredrik Ivarsson är kommunikationschef inom Volvo Group. Han förklarar att deras verksamhet är beroende av att det finns en förutsägbarhet och stabilitet i hamnen.

– I en brinnande högkonjunktur som det är nu blir det väldigt viktigt, säger han.

Fredrik Ivarsson är noga med att poängtera att han inte vill lägga sig i orsakerna till konflikten. Det han bryr sig om är att verksamheten ska fungera så att Volvos transporter går som de ska.

– Hela vår logistikverksamhet har påverkats mycket. Vi har dirigerat om mycket trafik under året som gick, säger han.

Hälften dirigerades om

I dagsläget använder Volvo Göteborgs hamn till 100 procent, men när konflikterna pågick som värst dirigerades trafiken om till ungefär hälften, förklarar han. Trafik dirigerades om till Århus och Antwerpen, vilket resulterade i att containrar fick transporteras på räls och väg.

– Hälften av det som dirigerades om gick på båt, men ungefär en fjärdedel fick gå med tåg och en fjärdedel med lastbil, berättar Fredrik Ivarsson.

Avsevärt ökade kostnader

Alla problem i hamnen har resulterat i mycket merarbete för Volvos personal och merkostnader. Hur mycket det har kostat kan Fredrik Ivarsson inte säga, men att det rör sig om stora summor är det ingen tvekan om.

– Det är klart att det rör sig om avsevärt ökade kostnader, säger han.

Framför allt är det exporten till Volvos fabriker i Asien som har påverkats. Fredrik Ivarsson förklarar att verksamheterna på Hisingen tillverkar så kallade CKD-kit till lastbilar. Det innebär att de bygger lastbilen i bitar, packar hela lastbilen, som alltså inte är ihopsatt, i en container och skeppar containern till en fabrik i Asien, där lastbilen monteras.

– Det kan jämföras med att bygga ett jättestort Lego, förklarar han.

Att transportera via Göteborgs hamn är av naturliga skäl den både ekonomiskt och logistiskt bästa lösningen för Volvo Group. Därför har de nu valt att använda hamnen fullt ut, men organisationen har ständig bevakning hur verksamheten i hamnen fungerar.

– Det ligger i allas intresse att det här bara ska fungera, säger Fredrik Ivarsson.

Sverige farligt ute

Han understryker att problemen i hamnen inte bara är ett problem för Göteborg, utan något som drabbar hela Sverige.

– Som land är vi lite farligt ute om vi inte får stabilitet i de stora hamnarna, säger han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-05-22 - 07:09  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten