WEB_INRIKES
Foto: Adam Ihse / Scanpix

Hamnkonflikten sprider sig

Efter en tid av konflikter i Göteborgs hamn varslar nu flera avdelningar inom Svenska Hamnarbetarförbundet om sympatiåtgärder. Flera svenska städer berörs. ”Att Hamn4an avvisar medlarnas erbjudande som skulle ge dem branschens kollektivavtal och istället väljer att eskalera konflikten visar att man verkar mer intresserad av konflikt än lösningar”, säger Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.

Hamnkonflikten i Göteborgs hamn har blivit en långdragen historia där konfliktvapnet har använts upprepade gånger av Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4. För tillfället pågår bland annat stridsåtgärder i form av nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad till och med den 28 februari.

Hamngrafiken

Nu varslar flera avdelningar inom Svenska Hamnarbetarförbundet om sympatiåtgärder mot hamnar i andra svenska städer. De berörda hamnarna är Karlshamns Hamn, Copenhagen Malmo Port, Norra Hamnen AB, SCA logistics AB, Gothenburg Roro Terminal, Hallands Hamnar AB, Söderhamns stuveri och hamn AB, Shorelink AB, Helsingborgshamn AB, Kvarken Ports, Logent Ports &Terminals, SCA Logistics Umeå och Stockholms hamn AB.

Sympatiåtgärderna består av arbetsnedläggelse och planeras att träda i kraft torsdagen den 23 februari 2017 kl. 12:00 och pågå fram till kl. 13:00 samma dag.

Enligt Hamnarbetarförbundet handlar konflikten bland annat om att motparten vill marginalisera deras inflytande och att arbetsmiljöarbetet har blivit eftersatt.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar framhåller att det är orimligt att Hamnarbetarförbundet kan genomföra konflikter mot en arbetsgivare som redan omfattas av branschens kollektivavtal.

90 procent av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. Sveriges Hamnar betonar att effekterna blir allt mer påtagliga ju längre tid som konflikten pågår.

– Att Hamn4an avvisar medlarnas erbjudande som skulle ge dem branschens kollektivavtal och istället väljer att eskalera konflikten visar att man verkar mer intresserad av konflikt än lösningar. En konflikt som innebär stora skador för svenska företag, säger Joakim Ärlund.

Publicerad av Redaktör den 2017-02-16 - 20:52  #Hamnkonflikten