Helsingborgs hamn
Foto: Johan Nilsson/TT

Hamnkonflikten: "Kunder tvingas ta lastbil till Rotterdam"

Publicerat av Daniel Mellwing

Nästa vecka bryter ytterligare konflikter ut i landets hamnar. Bart Steijaert, vd i Helsingborgs hamn, varnar för att kunder tvingas hämta containrar med lastbil i Rotterdam. Från flera håll välkomnas samtidigt regeringens besked att påskynda lagen om ändrade konfliktregler.

Den utdragna hamnkonflikten skördar allt fler offer. En rad företag i olika branscher har redan slagit larm. Det handlar om försenade leveranser, långa transportsträckor och att butikshyllorna sinar. Kostnaderna byggs på hela tiden samtidigt som kundernas förtroende urholkas.

Oron i landets hamnar är påtaglig. Inte minst i Helsingborg, där i princip hela Skåneterminalen riskerar att slås ut under nästa vecka. På måndag nästa vecka tas 70 procent av all personal som lossar och lastar frakt ut i strejk i tre timmar, fyra dagar på raken. Arbetsgivaren svarar med spegel- och konsekvenslockout.

Tvingas ta lastbil till Rotterdam

Bart Steijaert, vd för Helsingborgs hamn, berättar att kapaciteten i hamnen kommer att minska kraftigt, med runt 40 procent.

– Containerterminalen kommer att ha reducerad kapacitet och sen kommer vi att behöva stänga en terminal i princip helt, säger han.

Konsekvenserna för kunderna kommer snabbt att märkas, förklarar han. Det kommer att vara svårare att hämta ut gods och containrar kan behöva gå till andra hamnar. Och kraftiga förseningar är att vänta.

– Vissa containrar kommer att stå kvar på kontinenten. Våra kunder kan alltså behöva hämta containrar via lastbil i andra hamnar, till exempel Rotterdam. Läget för våra kunder är så klart väldigt allvarligt, säger han.

Risken är att kunderna tappar förtroendet för hamnarna i Sverige, menar han. Hamnkonflikten har pågått länge och fortsätter. Det här är ett problem för hamnbranschen i stort i Sverige, påpekar han.

– Exportföretag blir osäkra om de överhuvudtaget vågar frakta via svenska hamnar. De hittar andra lösningar. När det gäller logistik behöver kunderna förutsebarhet och stabilitet, och det erbjuds inte i nuläget, säger han.

Regeringen snabbar på med ändrade konfliktregler

Att läget är akut är det flera som har påpekat. Och i dag meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att regeringen vill påskynda lagen om ändrade konfliktregler, så att företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt. Tanken är att konfliktåtgärder ska syfta till att träffa kollektivavtal, och inte tas till i vilket syfte som helst.

– Jag hoppas att det ger effekt, även om vi är fokuserade på att vi har problem nu, säger Bart Steijert.

Regeringen ska lägga en proposition i maj, och efter beslut i riksdagen väntas de nya konfliktreglerna träda i kraft senast den 1 augusti i år, istället för under nästa år enligt den tidigare planen.

Förändringarna kommer att stärka den svenska kollektivavtalsmodellen, menar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

– Det är också mycket bra att förändringarna tidigareläggs. Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt. De ska inte behöva utsättas för strejker som äventyrar företagens konkurrensförmåga och ytterst förtroendet för Sveriges förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, säger han i en kommentar.

”Varje dag utan nya lagen är en förlorad dag”

Även Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna, är positiv till beskedet.  

– Jag välkomnar naturligtvis det tydliga beskedet från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i dag om att förändra konflikträtten och att en ny lag kommer att vara på plats i sommar. Hamnkonflikten som pågår visar att läget är skyndsamt, säger han.  

Hamnarbetarförbundets agerande har redan lett till stor skada för svensk export, import och industri, enligt Per Hidesten.

– Varje dag i den här utdragna hamnkonflikten, utan den nya lagen på plats, är en förlorad dag. Basindustrins företag drabbas hårt av konflikten. De är tvungna att styra om sina logistikflöden, det uppstår förseningar och även förtroendet från kunderna riskerar att skadas. Det skadar svensk konkurrenskraft, säger han.  

Även LO har legat på för att regeringen ska skynda på lagstiftningen om ändrade konfliktregler.

Hamnarbetarförbundet har vid upprepade tillfällen tackat nej till medlarbud. Under tiden fortsätter konflikterna. I Helsingborgs hamn är läget akut. Under tiden Hamnarbetarförbundet strejkar kan trycket på Transports hamnarbetare bli större, berättar Bart Steijaert. Alternativet är att hamnen får klappa igen helt, och att kundernas förtroende urholkas än mer, menar han.

Nu vill han se en lösning på konflikten.

Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot, meddelar att de avvaktar att ge några kommentarer kring att regeringen vill påskynda lagen om ändrade konfliktregler tills att de har läst Arbetsdomstolens remissvar.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2019-02-15 - 15:54  #Hamnkonflikten