Logo
Logo
Nyhet20 mars 2017 - 19:03

Hamnkonflikten intensifierar krav på ändrade konfliktregler

Konflikten i Göteborgs hamn har pågått länge och Hamnarbetarförbundet flaggar för nya stridsåtgärder. Stridsåtgärderna som riktas mot APM Terminals väcker starka reaktioner. Nu ökar trycket från arbetsgivarna på att lagstiftningen ska ändras.

Foto: Anders Wiklund/TT

Varslen har kommit i strid ström, strejkerna har avlöst varandra och otaliga artiklar har skrivits. Ändå verkar ett slut på hamnkonflikten i Göteborgs hamn inte vara inom räckhåll. Närmare 90 procent av Sveriges export och import går via hamnarna och allra störst är Göteborgs hamn, därifrån hanteras ungefär en tredjedel av Sveriges utrikeshandel.

När Hamnarbetarförbundet nobbade det senaste medlarbudet var Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, smått uppgiven. Hans kommentar:

– Det ger en tydlig signal om att de inte är intresserade av ett kollektivavtal. Jag har svårt att se en lösning när inte ens medling fungerar, utan här tror jag att man måste titta på lagstiftningen.

För tillfället pågår övertids-, inhyrnings- och nyanställningsblockad och stridsåtgärderna pågår till och med den 30 april. Enligt Peter Annerback, ordförande Hamnarbetarförbundets avdelning 4, är det tänkbart med ytterligare upptrappningar av konflikten.

– Det är en delikat fråga. Men vi kan inte utesluta ytterligare stridsåtgärder, sade han till TT.

Arbetsgivarna har fått nog och kräver en förändring.

Regeringen har gett i uppdrag till Medlingsinstitutet att kartlägga hur vanligt det är med konflikter av det som slag sker i Göteborgs hamn.

– Jag förstår att man är frustrerad som arbetsgivare när man har tecknat ett kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Sveriges Radio när uppdraget presenterades.

Men än så länge har inte mycket hänt. Förra veckan betonade Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, att regeringen måste agera i konflikten och få till en lagändring som förbjuder stridsåtgärder när det finns ett kollektivavtal. Arbetsgivaren i hamnen har redan ett gällande kollektivavtal med fackförbundet Transport som omfattar alla hamnarbetare.

– Arbetsmarknadsministern har visserligen gett Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är med konflikter av detta slag. Men detta är otillräckligt och innebär varken en lösning på den pågående konflikten eller ett stopp för framtida konflikter av samma slag. Enligt Svenskt Näringslivs uppfattning borde den typ av stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet riktar mot APM Terminals inte vara tillåtna, säger Peter Jeppsson till Svenskt Näringslivs hemsida.

Johan Trouvé, vd för Västsvenska handelskammaren, är orolig över situationen i Göteborgs hamn.

– Kortsiktiga ekonomiska belopp står på spel, det handlar om miljonbelopp. Dessutom innebär konflikten stora problem på sikt. Rederier och andra aktörer upplever att hamnen inte är säker att köra varor i, vilket gör att de väljer andra hamnar. Hamnens dåliga rykte är ett oerhört problem, sade han nyligen till Arbetsmarknadsnytt.

Konflikten har pågått i månader.

– Hamn4an går ut i strejk trots att de blivit erbjudna hängavtal och blivit tillmötesgångna av medlarna. Arbetsgivaren är bakbunden, vilket Hamnarbetarförbundet utnyttjar. Det finns en lucka i lagstiftningen.

Läs mer om hamnkonflikten

#Hamnkonflikten
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist