WEB_INRIKES
Foto: Adam Ihse / Scanpix

Hamnkonflikten inte över

Hamnkonflikten i Göteborg har blivit en långdragen historia. Varsel, blockader och punktstrejker har avlöst varandra under senare tid. På fredag träder nya stridsåtgärder i kraft.

Fyra gånger har Hamnarbetarförbundet skickat varsel till företaget APMT. Enligt Hamnarbetarförbundet ligger flera sakfrågor till grund för varslen, däribland kraftigt ökat inflytande och ett separat kollektivavtal. Hamnen har redan ett fungerande avtal med Transportarbetareförbundet, som omfattar alla hamnarbetare. Men det konkurrerande Hamnarbetarförbundet (avdelning Hamn 4:an) vill teckna ett eget avtal, och en lucka i lagen gör det möjligt för dem att strejka för saken, eftersom Hamn 4:an inte har ett eget kollektivavtal och därmed inte fredsplikt. Vid flera tillfällen har Hamnarbetarförbundet erbjudits hängavtal , men tackat nej.

– Vi har avtal med Transportarbetarförbundet som omfattar allt arbete i alla hamnar i Sverige. Företaget gör allting rätt och enligt avtal. Jag tycker att det är en brist i lagstiftningen att den typen av strejker kan anses lagliga. Det är helt orimligt, sade Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, vid tillfället.

Konflikten har alltså legat och puttrat under lång tid i form av olika punktinsatser, vilket påverkat kapaciteten i Göteborgs hamn. Företag som normalt skeppar varor till och från hamnen drabbas eftersom konflikten bidragit till förseningar och begränsningar i driften. APMT hanterar cirka 50 procent av all containertrafik i Sverige och påverkar därmed stora delar av det svenska näringslivet. Under punktstrejken i november beräknades volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20-30 procent (se faktaruta nedan).

Är allt frid och fröjd nu då? Nej, dagen före julafton inkom Hamnarbetarförbundet med ett nytt varsel som innebär att stridsåtgärder träder i kraft på fredag. Varslet innebär nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad och kommer gälla till och med 28 februari kl. 24.00.

”Redan på kort sikt är risken att tappa viktiga affärer stor vilket i förlängningen innebär att arbetstillfällen kan gå förlorade”, skriver Transportföretagen på sin hemsida .

Från Hamnarbetarförbundet är tongången en annan. Under kommande veckor ska ett medlemsmöte hållas, vilket kan resultera i att konflikten trappas upp ytterligare.

– Det är mycket troligt att det blir strejk igen och då kommer vi att vara tvungna att begära hjälp internationellt sett också, säger Peter Annerback, ordförande Hamnarbetareförbundet avd 4, till SVT.

Alla varsel i hamnkonflikten

  • Varsel 1 – till APMT om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mellan 8 november och 31 december.
  • Varsel 2 – till APMT om punktstrejker mellan 15 – 18 november.
  • Varsel 3 – till tre andra bolag om blockad mot all hantering av Maersk Groups och dess dotterbolags lastbärare och gods inom GRT, Logent Ports & Terminals samt MIMAB i Göteborgs Hamn mellan 15 november kl. 14.00 till 18 november 2016 kl. 11:00.
  • Varsel 4 – till Sveriges Hamnar om blockad mot all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg mellan 15 november klockan 23.00 till och med 31 december.
  • Varsel 5 – Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har varslat om nya stridsåtgärder. Varslet innebär nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad och kommer börja gälla från 6 januari 2017 kl. 16 till och med 28 februari kl. 24.00.

(Källa: Transportföretagen )

Publicerad av Redaktör den 2017-01-04 - 16:50  #Avtalsrörelse #Hamnkonflikten