Göteborgs hamn
Foto: Thomas Johansson/TT

Hamnkonflikten är över – så reagerar arbetsmarknadens parter

Publicerat av Stina Bengtsson

Efter många decennier av osäkerhet i de svenska hamnarna tog igår konflikten slut. Hamnarbetarförbundet har accepterat ett andrahandsavtal och fredsplikt råder. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke

Foto: Sören Andersson
Peter Winstén, avtalssekreterare, Transportarbetareförbundet

Peter Winstén, avtalssekreterare, Transportarbetareförbundet

Tomas Undin

Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel

Jonas Hagelqvist, vd, IKEM

Jonas Hagelqvist, vd, IKEM

Foto: Bengt Säll
Anders Weihe, Teknikföretagen

Anders Weine, förhandlingschef, Teknikföretagen

Foto: Henrik Montgomery/TT

Konflikterna i de svenska hamnarna har en lång historia. Redan på 30-talet pågick strejkerna. I början av 70-talet bröt ett antal hamnarbetare sig ur Transportarbetareförbundet och bildade Hamnarbetarförbundet. Efter det blev konflikterna än mer intensiva och nådde sitt crescendo i början av 2019. Men igår tog det alltså, av allt att döma, slut, när Hamnarbetarförbundet till slut accepterade ett så kallat andrahandsavtal, det vill säga ett likalydande avtal som det Transport har med Sveriges Hamnar. Transports avtal, Hamn- och stuveriavtalet, är fortfarande förstahandsavtal.

Reaktionerna på den svenska arbetsmarknaden har inte låtit vänta på sig.

– Det är utmärkt att Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet nu enats om ett avtal som innebär att Hamnarbetarförbundet drar tillbaka sitt strejkvarsel, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Han understryker att de svenska hamnarna står för 90 procent av landets utrikeshandel, och att hamnstrejken därför snabbt skulle ha fått mycket allvarliga konsekvenser för jobb och företag i hela Sverige.

– Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda, säger han.

Transport glada och lättade

På Transportarbetareförbundet är ordförande Tommy Wreeth och avtalssekreterare Peter Winstén nöjda med resultatet. ”Transport är naturligtvis oerhört glada och lättade över att hamnkonflikten är avblåst. Vi måste nu analysera överenskommelsen, men det vi ser är att den svenska modellen har stått stark i och med att Hamnarbetarförbundet har tecknat ett andrahandsavtal, motsvarande ett hängavtal, vilket innebär att anställningsvillkoren för alla hamnarbetare även fortsättningsvis kommer att regleras av Transports avtal med Sveriges Hamnar”.

Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel konstaterar att en full strejk av det slag som Hamnarbetarförbundet hade varslat om skulle ha satt hela det svenska näringslivet i en mycket svår position. Men det nu ingångna avtalet innebär att det hotet är avvärjt.

– Det här innebär att handeln nu slipper extra kostnader till följd av omlagda transporter, säger han i en kommentar.

Även Jonas Hagelqvist, vd för IKEM, konstaterar att ett stopp i hamnarna hade blivit  problem för deras medlemsföretag.

– Våra medlemsföretag exporterar en stor andel av det som de producerar och är mycket beroende av att våra stora exporthamnar fungerar väl, säger han.

– Att hamnkonflikten nu är avblåst är en mycket välkommen nyhet, fortsätter Jonas Hagelqvist.

Viktigt att få ny lagstiftning på plats

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe är glad, men inte nöjd och konstaterar att det är dags att ändra lagen rörande konfliktregler.

– Bra att hamnkonflikten är undanröjd. Händelserna under de senaste månaderna har dock redan kostat bolag mycket stora belopp. Det visar tydligt att det är viktigt att snabbt få på plats den lagstiftning om konfliktregler som de centrala parterna på arbetsmarknaden är överens om och som regeringen har lovat att lägga fram i riksdagen, säger han till Arbetsmarknadsnytt.  

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-03-06 - 13:09  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten