WEB_INRIKES
Foto: Adam Ihse / Scanpix

Hamnkonflikt ökar trycket på ändrade konfliktregler

Publicerat av Daniel Mellwing

Ännu är ingen lösning i sikte i hamnkonflikten i Göteborg. Från arbetsgivarhåll ökar trycket på förändrade konfliktregler. "Ibland hanteras konfliktvapnet på ett sätt som sätter hela modellen på spel", säger Kjell Frykhammar, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Hamnkonflikten i Göteborg har pågått i över ett år. Varsel, blockader och punktstrejker har avlöst varandra, och bara för ett par dagar sedan kom ett nytt varsel från Hamnarbetarförbundets avdelning 4 mot företaget APM Terminals. Den här gången i form av en blockad mot timanställda att framföra grensletruckar utan instruktörs överseende. Sedan tidigare pågår även övertids-, inhyrnings- och nyanställningsblockad.

Konsekvenserna är allvarliga, Göteborgs hamn hanterar cirka en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. Hamnens kunder styr om sina logistikflöden, transporter läggs på lastbilar och så vidare. Bland annat har transportföretaget SCT Transport beslutat att lägga ned en järnvägsterminal som en direkt följd av detta.

Trots att medlare har varit inkopplade verkar en lösning vara långt borta.

Bakgrunden till konflikten är att Hamnarbetarförbundet inte accepterar att APM Terminals (som driver hamnen i Göteborg) redan har ett kollektivavtal med fackförbundet Transport som omfattar alla hamnarbetare, inklusive Hamnarbetarförbundets medlemmar. Hamnarbetarförbundet har vid upprepade tillfällen nobbat medlarbud och erbjudanden om hängavtal.

– Jag har svårt att se en lösning när inte ens medling fungerar, utan här tror jag att man måste titta på lagstiftningen, sade Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, för en tid sedan till Arbetsmarknadsnytt.

– De vill ha samma rättigheter som fackföreningar med kollektivavtal har, men samtidigt kunna ta till konfliktvapnet för att tvinga APM Terminals, som redan följer branschens kollektivavtal, att följa deras krav. Det är inte seriöst, sade han.

Även Svenskt Näringsliv har betonat att den typ av stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet riktar mot APM Terminals inte borde vara tillåtna och har därför vänt sig till regeringen för att få till en ändring av konfliktreglerna, och diskussioner pågår nu på olika plan.

Hamnarbetarförbundet, som inte har kollektivavtal och därför inte har fredsplikt, utnyttjar de konfliktmöjligheter som lagstiftningen ger dem, enligt Kjell Frykhammar, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Det vanliga syftet med stridsåtgärder, att träffa kollektivavtal och uppnå arbetsfred, har blivit underordnat själva stridsrätten, betonar han. Under 2017 har förbundet på olika sätt lagt närmare ett 60-tal konfliktvarsel, varav en stor mängd sympativarsel, påpekar han.

– Även här visar Hamnarbetarförbundet att man inte följer vanliga spelregler. Många varsel i vintras var rent politiska stridsåtgärder. De saknade annat syfte än att stödja det spanska fackets protest mot politiska beslut i Spanien. Det är orimligt att svenska företag ska drabbas av varsel till följd av sådant, säger han.

– Hamnarbetarförbundet utnyttjar regelverket kring den svenska arbetsmarknadsmodellen, utan att vara en del av den svenska partsmodellen, samma sak gäller Syndikalisterna. Men det finns ju även fackförbund som tecknar kollektivavtal som ofta sympativarslar. Hur mycket tänker de på modellens attraktivitet? Ibland hanteras konfliktvapnet på ett sätt som sätter hela modellen på spel, som gör att arbetsgivare inte längre vill vara med, säger han.

Som facklig part måste man fundera lite över hur rädd man är om den rådande arbetsmarknadsmodellen, menar Kjell Frykhammar. Utåt sett värnas ofta partsmodellen av facken, men ibland kan agerandet gå i motsatt riktning.

Han betonar att hela kollektivavtalssystemet bygger på att fack och arbetsgivare ska mötas någonstans, arbetstagarna får löneökningar och arbetsgivarna får arbetsfred. Enkelt uttryckt kan man säga att arbetstagarna säljer arbetsfred mot löneökningar eller andra villkor.

– Om man med sympativarsel ändå kan bryta den överenskommelsen när man vill, så ger det inte särskilt goda argument för företagen att teckna kollektivavtal. Det finns ju företag som inte vill gå med i kollektivavtalssystemet eftersom de då kan bli indragna i konflikter, både på det egna avtalsområdet och på andra områden, säger han.

Läs mer om hamnkonflikten:

Hamnkonflikten intensifierar krav på ändrade konfliktregler

Ytterligare stridsåtgärder i Göteborgs hamn

Fortsatt låst i hamnkonflikten

Hamnstrejk får arbetsgivare kräva ändrade konfliktregler

Sverige - landet med de mest generösa konfliktreglerna

Ett 30-tal varslas i Göteborgs hamn

Spansk hamnkonflikt slår mot svenska hamnar

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-04-20 - 17:27  #Avtalsrörelse #Konflikt #Hamnkonflikten