Logo
Logo
Nyhet25 januari 2019 - 14:01

Hamnarbetarnas krav redan uppfyllda – utom det olagliga

Hamnarbetarförbundet har erbjudits allt de har begärt, så när som på en sak: ett så kallat förstahandsavtal. Arbetsmarknadsnytt har synat alla kraven.

Förstasida Hamn- stuveriavtal
Foto: Stina Bengtsson

Innan varslen om strejk i hamnarna kom pågick det förhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Arbetsgivarna erbjöd både då och tidigare ett antal förslag till kollektivavtal. Men hamnarbetarna tackade nej, trots att avtalsförslagen innehöll alla de rättigheter som de krävde att få.

Hamnarbetarnas krav har bland annat handlat om rätten att utse skyddsombud, rätten till facklig tid, rätten att företräda sina medlemmar i en förhandling och så vidare. Just skyddsombuden är en återkommande fråga för Hamnarbetarna. Hans Håkansson, ordförande i Hamnarbetarförbundets avdelning 121, hävdade den 23 januari i Blekinge läns tidning att ”nu får vi inte ha några skyddsombud och vi får inte ha någon tid att arbeta fackligt. Det enda vi varit inblandade i är personärenden”. Detta har Hamnarbetarförbundet nu erbjudits. Men tackat nej till.

Hamnarbetarförbundets hemställan, det vill säga förslag till kollektivavtal, är också i stort sett ordagrant med det kollektivavtal som redan gäller i hamnarna, Hamn- och stuveriavtalet.

Erbjuds allt de vill ha

Medlarna tackar nej till att låta sig intervjuas, med hänvisning till att det är ett känsligt läge. Men Transportföretagens vd Mattias Dahl konstaterar att Hamnarbetarförbundet erbjuds allt de vill ha.

– Vi är beredda att ge dem som fackförbund de här rättigheterna, säger han.

Här är kraven som Hamnarbetarförbundet har begärt och beviljats, förutsatt att de skriver under det av medlarna erbjudna avtalet är:

  • Rätten att utse skyddsombud.
  • Rätten att delta i och påverka skyddsarbetet på arbetsplatserna.
  • Utökad rätt att företräda sina medlemmar i fackliga förhandlingar (de har redan, genom Medbestämmandelagen (MBL) viss rätt till detta.
  • Rätten till facklig tid, det vill säga rätt att utse företrädare som får betalt av arbetsgivaren att arbeta fackligt.
  • Rätt till fackliga lokaler på arbetsplatserna.

Detta får Hamnarbetarförbundet också, även om de inte särskilt har begärt det:

  • Rätt till övergripande information från arbetsgivaren om verksamheten med mera.
  • Styrelserepresentation.

Får samma rättigheter

Nu vill alltså Hamnarbetarförbundet ha ett eget förstahandsavtal (se faktaruta) och rätten att förhandla lokala avtal. Eftersom det redan finns ett förstahandsavtal mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet och eftersom det avtalet är utformat som det är, så är det bara möjligt med ett andrahandsavtal, också kallat hängavtal, vilket de har erbjudits av såväl arbetsgivarna som medlarna. Det avtalet skulle alltså ge Hamnarbetarförbundet samma rättigheter som Transport när det gäller att företräda sina medlemmar. Det bekräftar också Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare på LO och den som på regeringens uppdrag utredde strejkrätten.

– Med ett andrahandsavtal kan Hamnarbetarförbundet på samma sätt som Transport företräda medlemmar i tvister, mbl-förhandla och så vidare. De får samma rättigheter, säger han till tidningen Lag och avtal.

Erland Olauson konstaterar också att det bara finns två vägar att gå.

– Antingen respekterar facket rättsläget och sluter ett andrahandsavtal eller så får arbetsgivarna acceptera ett särskilt avtal med Hamnarbetarförbundet. Problemet blir dock då att det innebär avtalsbrott mot Transports avtal, säger han.

Fälldes i domstol

Just frågan om avtalsbrott har redan prövats en gång. Då hade arbetsgivaren Shorelink skrivit ett lokalt avtal med just Hamnarbetarförbundet, trots det befintliga avtalet med Transport. Transport valde att gå till domstol och Arbetsdomstolen dömde till Transports fördel. Arbetsgivaren ska, enligt domstolen, ha begått ”flagranta brott” mot Hamn- och stuveriavtalet och dömdes därför till dryga böter. Därför är det inte heller möjligt att genom andrahandsavtalet ge Hamnarbetarförbundet rätten att förhandla lokala avtal.

Och faktum kvarstår: Hamnarbetarförbundet har erbjudits alla de rättigheter som de har begärt att få – men tackat nej.

– Vi har redan ett avtal, men vi är redo att gå Hamnarbetarförbundet till mötes att ge dem också ett avtal. Det hade vi inte behövt göra. Men Hamnarbetarförbundet har inte rört sig en millimeter, konstaterar Mattias Dahl.

Fakta: Alla hamnarbetare omfattas av befintligt avtal

Även om Hamnarbetarförbundet inte har avtal med Sveriges Hamnar, så omfattas redan deras medlemmar – och alla som arbetar i hamnarna – av Hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport. Redan i avtalets första paragraf står ”Kollektivavtalet omfattar alla arbeten som utförs i stuveriföretagens regi”, vilket betyder att alla arbetare, oavsett om de är fackligt ansluta eller inte och oavsett vilket fack de tillhör, omfattas av avtalets rättigheter och skyldigheter. Just den formuleringen innebär också att arbetsgivaren inte har rätten att teckna ett så kallat förstahandsavtal med något mer fackförbund, utan att det bara går att teckna så kallade andrahandsavtal.

#Hamnkonflikten#Kollektivavtal#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist