Logo
Logo
Nyhet14 januari 2019 - 11:01

Hamnarbetarförbundet varslar om konflikt

Hamnarbetarförbundet varslar om konflikt i tio hamnar. Varslet kommer efter att Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet inte kom överens i de förhandlingar som pågick under hösten. ”Det är oansvarigt att Hamnarbetarförbundet utsätter Sverige för dessa kostsamma konflikter”, säger Sveriges Hamnars förhandlingschef Joakim Ärlund.

Hamnarbetarförbundet strejkar i Göteborgs hamn
Foto: Adam Ihse/TT
Eskil Rönér, ordförande, Hamnarbetarförbundet
Eskil Rönér, ordförande, Hamnarbetarförbundet.

Det var på söndagskvällen det stod klart att Hamnarbetarförbundet skulle varsla om konflikt. I en debattartikel på DN Debatt skriver ordförande Eskil Rönér att förbundets syfte är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Men enligt Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet blivit erbjudna samma avtal som det som organisationen tecknar med Transportarbetareförbundet, det vill säga det så kallade Hamn- och stuveriavtalet.

– För oss är det viktigt att värna stabiliteten i den svenska modellen. Det avtal vi erbjuder innebär en rättslig garanti om samma anställningsvillkor för alla hamnarbetare i Sverige. Det skulle även ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef för Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

– Hamnarbetarförbundet har erbjudits avtal med alla de rättigheter som de efterfrågar, bekräftar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Skyddsombudsrollen sköts av Transport

En av Hamnarbetarförbundets viktigaste invändningar är att de avtal de har erbjudits försämrar säkerhetsarbetet i hamnarna. I en kommentar på sin webbplats skriver Hamnarbetarförbundet ”Det huvudsakliga skälet till att kollektivavtalsfrågan aktualiserats just nu är bristerna i arbetsmiljöarbetet som uppstått i flera hamnar efter att arbetsgivarna utestängde Hamnarbetarförbundet från förhandlingar och skyddsarbete i april 2018”. Men enligt såväl Joakim Ärlund som Peter Jeppsson stämmer inte detta, eftersom att Hamnarbetarförbundet får samma rättigheter som Transportarbetareförbundet, om de accepterar erbjudna avtal. Skyddsarbetet ligger inte nere, utan i dagsläget har Transportarbetareförbundet hela skyddsombudsrollen. Enligt Sveriges Hamnar får Hamnarbetarförbundet samma rättigheter som Transportarbetareförbundet, om de accepterar erbjudna avtal.

– Det är förvånande att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera erbjudandet eftersom det leder till trygghet och stabilitet, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

I sin debattartikel skriver Eskil Rönér att ”Det påstås ofta att Hamnarbetarförbundet inte är intresserade av att teckna ett kollektivavtal och därmed skulle stå utanför den svenska modellen. Det är nonsens. Förbundet har strävat efter att teckna kollektivavtal sedan det bildades 1972.”

– Det påståendet har de inte underbyggt med handling i alla fall, säger Peter Jeppsson, som själv har varit engagerad i frågan i många år, då han tidigare har varit vd för såväl Sveriges Hamnar som för Transportföretagen, där Sveriges Hamnar ingår.

Konfliktreglerna på remiss

I början av sommaren presenterade LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ett förslag till förändring i konflikträtten. Bakgrunden var inte minst den konflikt som har pågått under många i år Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet vid upprepade tillfällen har varslat om och genomfört konflikter, trots att det finns kollektivavtal. Förslaget till förändring innebär att det inte längre skulle vara möjligt.

– Nu bevisar Hamnarbetarförbundet återigen behovet av förändring i konfliktreglerna, genom att de missbrukar konflikträtten, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Utredningen om förändringen i konflikträtten är ute på remiss. Planen är att en förändring i lagstiftningen kan ske vid nästa årsskifte, men det finns en möjlighet att det kan ske tidigare.

Sammanfattning av varslen

Under tiden gäller även nyanställnings- och inhyrningsblockad (inklusive förbud mot utnyttjande av behovsanställd arbetskraft, s.k. ’extringar’) mellan klockan 16.00 och 07.00 på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar samt från klockan 16.00 på fredagar till och med klockan 07.00 på måndagar. Det innebär att inga medlemmar i Hamnarbetarförbundet kommer att acceptera att ta anställning eller hyras in som inhyrd arbetskraft under perioden. Det gäller även så kallad behovsanställning.

#Hamnkonflikten#Konflikt#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist