Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Marie Söderqvist, Joakin Ärlund, vd Sveriges Hamnar, Mats Hedenström, näringspolitiskt chef Svensk Handel
Foto: Stina Bengtsson

”Hamnarbetarförbundet är en tickande bomb”

Publicerat av Stina Bengtsson

Hamnkonflikten i Göteborg har orsakat stor skada för svenska företag. Det konstaterades på ett seminarium där en rapport över kostnaderna för konflikten presenterades. Flera talare efterlyste en förändring i lagstiftningen. ”Det här måste få ett stopp nu”, sa Mats Hedenström från Svensk Handel.

Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv.

Lars Hjälmered

Lars Hjälmered (M).

– Under väldigt lång tid har vi haft en besvärlig situation i hela Hamn-Sverige. Vi har två konkurrerade fackliga organisationer som organiserar hamnarbetare, vilket lett till att situationen har blivit bekymmersam, sa Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Han inledde seminariet som arrangerades av Svenskt Näringsliv med anledning av den rapport som Damvad Analytics har gjort kring kostnaderna för konflikten i Göteborgs hamn under 2017.

Peter Jeppsson fortsatte med att konstatera att ett av fackförbunden, Hamnarbetarförbundet, ofta har orsakat stora problem, framför allt i Göteborgs hamn och att det har kostat stora summor för hela det svenska näringslivet.

– Men vi har inte haft kunskap om hur stora kostnader. Därför är det väldigt bra att vi har en rapport, som på ett stabilt och strukturerat sätt visar hur det ser ut, sa han.

4,5 miljarder

Jonas Öhlin från Damvad Analytics är en av rapportförfattarna. Han presenterade de resultat som konsultfirmans arbete har visat. Totalt handlar kostnaderna för det svenska näringslivet om 4,5 miljarder kronor, lågt räknat. 1,5 miljarder är ökade logistikkostnader för företagen, tre miljarder är kostnader som företagen har haft för försenade transporter och 190 miljoner kronor är kostnader som har uppstått i övriga samhället.

Jonas Öhlin var noga med att poängtera att Damvad Analytics inte har tagit ställning i själva konfliktfrågan, utan att de endast har utrett konfliktens konsekvenser. Han redogjorde för såväl de konfliktdagar som Hamnarbetarförbundet har genomfört som för den spegel-lockout som arbetsgivaren APM Terminals genomförde sommaren 2017.

– Vi beräknar att det är ungefär 240 000 containrar, till ett värde av 64 miljarder kronor, som har omdirigerats under 2017, sa Jonas Öhlin.

Större än hela livsmedelsexporten

Moderatorn Marie Söderqvist konstaterade att de omdirigerade containrarna hade ett större värde än hela den svenska livsmedelsexporten på 50 miljarder kronor.

– Göteborg har ett gynnsamt läge i Sverige. Behöver man omdirigera containrar krävs längre transporter inom riket, fortsatte Jonas Öhlin och berättade att containrar i genomsnitt hade gått 180 kilometer extra på land, alltså på bland annat lastbilar, och 590 kilometer extra på vatten.

I den efterföljande paneldiskussionen konstaterade Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten att hamnkonflikten snabbt orsakade stora problem för företagen inom industrin.

– Särskilt för sågverks-, stål- och massa- och pappersindustrin var det ett väldigt allvarligt läge, sa han.

Han berättade att priserna för transporter gick upp samtidigt som företagen började ställa om sina transporter. Det i sig orsakade ännu mer extrakostnader för företagen.

– Per månad blev det en merkostnad för sågverksindustrin med 60 miljoner, exemplifierade han.

”Spelar med exportindustrin som insats”

– Att ha det här systemfelet, där ett fack utan att vilja ha kollektivavtal, kan orsaka de här stora problemen för företagen, då spelar man med exportindustrin som insats, sa Per Hidesten.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, instämde i problembilden och underströk att Göteborg är ett centrum för den svenska modeindustrin.

– Vi måste kunna lita på att infrastrukturen fungerar. Vi har företag, inte minst i Göteborgstrakten, som det här får förödande effekter för, sa han och exemplifierade med Lindex, Joy och Kappahl.

Mats Hedenström var också förvånad över att inte konflikten i Göteborgs hamn har fått mer uppmärksamhet från politiskt håll.

– Hade det här varit Arlanda hade diskussionen sett annorlunda ut. Vi pratar om Göteborgs hamn och det är förvånansvärt tyst. Det är en del av vår nationella infrastruktur som betyder jättemycket för Sverige, sa han.

– Det här måste få ett stopp nu, avslutade Mats Hedenström.

Risk för nya konflikter

Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, förklarade att stormen inte är över. Det finns risk för nya konflikter när regeringens konfliktutredning har presenterats.

– Hamnarbetarförbundet har uttryckligen sagt att de sitter i stilla och väntar på utredningen. Vad det betyder i klartext är att det är en tickande bomb, sa han.

Lars Hjälmered är näringspolitisk talesperson för Moderaterna och göteborgare. Han höll med Mats Hedenström och om att hamnkonflikten fått lite utrymme i svenska medier och debatt.

Han beskrev hur det har pågått konflikter i Göteborgs hamn under många år. Han underströk behovet av att ändra lagstiftningen, så att de företag som har tecknat kollektivavtal ska få fredsplikt, och gav regeringen en känga för att den har dragit ut på tiden med det arbetet. Men han menade också att även arbetsgivarsidan måste vara självkritisk.

”Skäl för arbetsgivarna att vara självkritiska”

– Man har inte hanterat relationen till de fackliga och sina medarbetare på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det var också ett av skälen till att Göteborgs stad, som ägare av hamnen, valde att lägga ut tre terminaler för att få in professionella aktörer som kunde driva hamnen på ett bättre sätt, sa Lars Hjälmered.

Där fick han mothugg från Peter Jeppsson som i en avslutande kommentar sa att det är för enkelt att säga att arbetsgivarna inte har gjort det de borde göra.

– Situationen har varit mer komplicerad än så. Det som har hänt nu är att det har kommit en arbetsgivare som orkar stå ut med de beteenden som Hamnarbetarförbundet har, sa han.

Kunderna har fått nog

Han menade också att Göteborgs hamns kunder har fått nog.

– Nu är alla överens om att vi måste få ett slut på det här. Den situationen har vi inte haft innan och därför har det inte varit möjligt att ställa frågan på sin spets på det sätt som vi kan göra nu, sa Peter Jeppsson.

– Det Hamnarbetarförbundet gör är att de kraftigt missbrukar den svenska modellen och misshandlar den. De missbrukar konflikträtten och använder den till syften som egentligen inte är tillåtna, men så gömmer de åtgärderna bakom syften som är tillåtna, sa han och menade att Hamnarbetarförbundet på så sätt kommer undan.

– Det är bra att de samlade branscherna nu reser sig och säger att nu får det vara nog, avslutade Peter Jeppsson.

På bilden i toppen av artikeln: Per Hidesten, Marie Söderqvist, Joakim Ärlund och Mats Hedenström.

Under seminariet redogjorde även Uddeholms vd Johnny Sjöström för de problem och kostnader hans företag har haft på grund av hamnkonflikten.

Ett flertal fackförbund och ytterligare politiska representanter var inbjudna att tala på seminariet, men många hade tackat nej, förklarade moderatorn Marie Söderqvist.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-05-22 - 15:18  #Konflikt #Kollektivavtal #Hamnkonflikten