Röda fanor i Göteborgs hamn
Foto: TT

Hamn4an vill ha fler tv-kanaler

Publicerat av Stina Bengtsson

Hamnkonflikten i Göteborg har börjat skörda offer. På tisdagen varslade företaget APM Terminals 160 personer om uppsägning. APMT uppmanar Hamnarbetarförbundet till sunt förnuft, men Anders Möller på Hamn4an menar att de har varit konstruktiva genom hela processen. Ett av Hamn4ans krav är att få fler tv-kanaler i sina pausutrymmen.

– Vi har presenterat mängder med förslag, säger Anders Möller, vice ordförande på Hamn4an.

Hamnararbetarförbundet har sagt nej till två bud från medlarna. Anders Möller menar att det handlar om hängavtal eller sämre och att dessa bud skulle innebära att Hamn4an blev en underavdelning till Transportarbetareförbundet, något som de inte kan gå med på. Transport är det fackförbund som alla Sveriges hamnar har ett gemensamt kollektivavtal med och som reglerar villkoren på samma sätt i alla landets hamnar. Enligt den svenska modellen är det inte tillåtet att ha två kollektivavtal som står i strid med varandra.

Hamnarbetarförbundet blev uteslutna ur LO-anslutna Transport i början av 70-talet och sedan dess har de två fackföreningarna varit i luven på varandra. Idag är ungefär hälften av hamnarbetarna i landet medlemmar i Transport och hälften i Hamnarbetarförbundet. I Göteborgs hamn är dock fördelningen 15 procent i Transport och 85 procent i Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Egna skyddsombud

Enligt Anders Möller är Hamn4an beredda att skriva ett eget kollektivavtal om de får igenom ett antal krav. Ett av dessa är att få rätt att utse och ha egna skyddsombud, vilket han menar att de inte får om det har ett hängavtal.

– Säkerhets- och skyddsarbetet är jätteviktigt, säger han. Det finns skift där Transport inte har några medlemmar som jobbar och då måste vi ha egna skyddsombud, säger Anders Möller.

Frågan om skyddsombuden är dock något det finns olika uppfattningar om. Enligt Sveriges Hamnar, som organiserar arbetsgivaren APMT och förhandlar deras kollektivavtal ger ett hängavtal ett fackförbund alla de rättigheter som följer av lag som kollektivavtalspart, en av dessa rättigheter är att utse skyddsombud.

Konflikter i decennier

Konflikterna i Göteborgs hamn har pågått flera decennier, och började långt innan nuvarande ägare, APMT, tog över verksamheten 2012. Ändå menar Anders Möller att det är APMT som orsakar problemen, bland annat genom att ha tagit ifrån hamnarbetarna ett antal förmåner. Exakt vilka förmåner är otydligt, men däremot nämner han ett antal punkter som förbundet vill få igenom för att skriva under ett avtal. Den första punkten är just den om säkerhetsfrågorna, men Anders Möller säger också att det handlar om rätten till jobben.

– Tidigare var det vi som kopplade upp fryscontainrar till elektricitet på helgerna. Nu har APMT lagt det jobbet på förmännen.

Hur lång tid uppgiften tar varierar och beror, enligt APMT, på omständigheterna. Om hamnarbetare skulle gå in på helgerna för denna uppgift skulle de få betalt för fem timmar på en lördag respektive sex timmar på en söndag. Enligt svensk lag är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, vilket innebär att facket kan ha önskemål, men det är arbetsgivaren som bestämmer vem som ska göra vad.

Andra krav som Hamn4an har ställt är att få fler tv-kanaler i pausutrymmena och finare avtackningspresenter.

Inte beredda att lägga sig

Anders Möller får frågan om det finns någon fråga där de är beredda att lägga sig.

– Nej, det har jag svårt att se, säger han.

En av de stora knäckfrågorna i hamnkonflikten har varit frågan om fredsplikt. Hamnarbetarförbundet har inte haft någon sådan sedan 1970-talet, till skillnad från till exempel Transportarbetarförbundet. När Anders Möller har tänkt ett tag konstaterar han att fredsplikten ändå är förhandlingsbar.

– Vi kan möjligen tänka oss att skriva avtal om fredsplikt för att få en vettig möjlighet att representera våra medlemmar, säger han.

Han menar att Hamn4an vill ha igenom alla sina andra krav. Får de det kan de tänka sig att gå med på en fredsplikt.

Neddragningar innan lockouten

SKF, Stora Enso, Volvo och flera andra stora och små företag har redan dragit ner sina transporter till och från hamnen eller börjat fundera på att göra det. Neddragningarna började för ungefär ett och ett halvt år sedan, det vill säga långt innan lockouten som  nu pågår i hamnen. Redan innan lockouten började för en månad sedan hade APMT tappat 20 procent av volymerna, enligt företaget. Trots det menar Anders Möller att det största problemet är att APMT har lockoutat medarbetare. Varslet som APMT har lagt är en följd av neddragningarna.

– Det är jätteallvarligt med risken för uppsägningar. Vi har verkligen försökt att vara konstruktiva och alla vill att det här ska fungera, men det största problemet är att APMT har lockoutat oss. Det är mycket mer kraftfullt än våra åtgärder, säger Anders Möller.

Att större delen av neddragningarna började innan lockouten är inget som han kommenterar.

På onsdagen sker nya möten mellan medlarna och parterna. När konflikterna i Göteborgs hamn tar slut är det ingen som vet.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-06-21 - 20:39  #Avtalsrörelse #Hamnkonflikten