Arbetsförmedlingen
Foto: Bertil Ericson / TT

Granskning sågar Arbetsförmedlingen: "Omfattande brister"

Publicerat av Anders Carlsson

Inga handlingsplaner, uteblivna rapporter, ingen uppföljning. Kritiken mot Arbetsförmedlingen är svidande i en ny rapport från kontrollmyndigheten IAF. Det utbredda slarvet förlänger också arbetslösheten för enskilda och företagens möjligheter att rekrytera.

– Förvånande men ändå inte förvånande. Vi hade väntat oss det här.

Det är en av kommentarerna, i detta fall från en tidigare medarbetare på Arbetsförmedlingen, till den rapport som regeringens egen granskningsmyndighet, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, släppte idag på förmiddagen: en rapport som redovisar en närmast oändlig rad av slarv, dålig uppföljning och rena regelöverträdelser.

Peter Ekborg IAF

Peter Ekborg, generaldirektör, IAF.

­– Det finns omfattande brister i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. I arbetet med handlingsplaner och aktivitetsrapporter lever inte de upp till de krav som finns. Vi ser också att det finns brister i hur arbetsförmedlarna lämnar underrättelser till a-kassorna, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för IAF.

Genomlysning av kontrollfunktioner

Det är bara en i raden av rapporter som pekar på att Arbetsförmedlingen, som årligen kostar cirka 75 miljarder kronor årligen, inte klarar av det grundläggande uppdraget att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Denna gång har IAF, som har regeringens uppdrag att granska arbetslöshetsförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska programmen, gjort en genomlysning av hur de kontrollfunktioner som finns inom Arbetsförmedlingen fungerar.

Det gör de inte, visar det sig.

Främst handlar det om att många arbetssökande inte har någon handlingsplan för sitt sökande efter jobb, trots att en sådan ska vara på plats inom 30 dagar. Dessutom är granskningen av aktivitetsrapporterna, alltså de som visar att personen aktivt söker jobb, bristfälliga, i vissa fall genomförs de inte ens. I sin tur leder det till att rapporterna till a-kassan uteblir och ersättning betalas ut till personer trots att de inte har rätt till det.

”Hälften av arbetsförmedlarna själva har uppgett att de inte lämnat alla underrättelser som de borde”, konstaterar IAF torrt i sammanfattningen av rapporten.

Problem för enskilda personer

De uppenbara bristerna och slarvet är ett problem för de enskilda personerna som står utanför arbetsmarknaden och blir kvar där, för samhällsekonomin och för företagen som inte får de möjligheter att rekrytera de medarbetare som de har ett skriande behov av.

Pär Andersson

Pär Andersson, Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography

– Med den generösa arbetslöshetsförsäkring vi har så måste kontrollfunktionerna fungera. Men rapporten underkänner ju hela kedjan och det är allvarligt särskilt som vi befinner oss i en högkonjunktur. Tänk vad som händer när vi går in i nästa lågkonjunktur och antalet arbetssökande ökar, säger Pär Andersson, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Arbetsförmedlingen har tidigare kritiserats för det låga antalet förmedlade jobb. Svaret då var att fokus låg på att rusta och kontrollera de arbetssökande och att det upptog 40 procent av arbetsförmedlarnas tid.

– Nu visar det sig att inte heller kontrollen sköts. Då kan man ju fråga sig vad de egentligen gör på Arbetsförmedlingen, säger en tidigare medarbetare på just Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsnytt.

Inga synbara förändringar trots kritik

Andreas Åström

Andreas Åström, näringspolitiskt chef på Almega.

Foto: Pressbild

Rapporten bidrar till det växande trovärdighetsproblem som Arbetsförmedlingen redan brottas med. Trots upprepad kritik har inga förändringar av arbetssättet blivit synliga. Det gör att regeringen nu på allvar måste ta sig an uppgiften att göra genomgripande reformer av AF, menar Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Lägg ett större ansvar på företagen att sköta matchning och rekrytering. En sådan renodling av uppdraget gör att Arbetsförmedlingen får mer tid över till de kontroller som ju uppenbarligen inte fungerar. Arbetsförmedlingen själva måste dessutom hörsamma de brister som inte bara den här utredningen har pekat på, säger han.

– Vad som pågår nu är uppenbart slöseri med mänskliga resurser där vi ser tydliga risker att människor blir kvar i arbetslöshet längre än vad de borde behöva vara, säger Andreas Åström.

Läs hela rapporten.

Enligt IAF bryter Arbetsförmedlingen mot reglerna eftersom de:

  • inte upprättar handlingsplaner inom 30 dagar,
  • inte ser till att samtliga arbetssökande har en handlingsplan, 
  • inte reviderar handlingsplanerna så att de är aktuella, 
  • inte skickar underrättelse när arbetssökande lämnar in tomma aktivitetsrapporter trots att Arbetsförmedlingen själva angett att aktivitetsrapporten inte är godkänd, 
  • undantar arbetssökande från kravet på att aktivitetsrapportera utan att det finns stöd för det i regelverket,
  • inte följer upp gjorda platsanvisningar,
  • inte underrättar arbetslöshetskassan när den arbetssökande inte sökt anvisat arbete,
  • registrerar platsanvisningar som felaktiga trots att det saknats godtagbara skäl till att den arbetssökande inte sökt det anvisade arbetet,
  • inte underrättar arbetslöshetskassan eller enheten Ersättningsprövning trots att arbetsförmedlarna själva bedömt att de borde ha gjort det,
  • inte underrättar arbetslöshetskassan när den arbetssökande inte vidgat sitt yrkesmässiga och geografiska sökområde.
Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-10-30 - 12:37  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen