dahlochså
Foto: Adam Ihse/TT, Thomas Johansson/TT

"God natt, Sverige – utan Göteborgs hamn är vi rökta"

Publicerat av Stina Bengtsson

Det må vara lugnt i Göteborgs hamn för tillfället. Men osäkerheten i hamnen skapar fortfarande problem för många företag. Och så länge osäkerheten finns kvar innebär det ett hot mot svensk ekonomi och hela den svenska välfärden. Det menar Transportföretagens vd Mattias Dahl och får medhåll från flera håll.

– Sverige är extremt export- och importberoende. Det är en styrka för oss, men det gör också att vi blir sårbara om det blir störningar i transportflödena, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Han berättar att över 90 procent av allt som transporteras till och från Sverige går på fartyg. Det beror bland annat på att det är den absolut billigaste transportvägen. Ett stort lastfartyg kan ta uppemot 20 000 containrar på en gång, medan en lastbil eller ett flygplan kanske kan ta en eller två.

– Sjöfarten är helt avgörande för Sverige, säger Mattias Dahl.

Den största hamnen i Sverige är den i Göteborg. Landets infrastruktur är på många sätt uppbyggd för att transporter ska gå via Göteborg, tågrälser går dit, liksom stora motorvägar. Många företag har huvudkontor och inte minst lager i Göteborg. Arbetsmarknadsnytt har i det sammanhanget skrivit om bland andra Lindex och Joy .

Historisk knutpunkt

Göteborg som knutpunkt är historisk. Det är inte bara under 1900- och 2000-talet som staden har fungerat som ett nav.

– Hur många krig har vi inte kämpat för Göteborg? Vi har löst ut Älvsborgs fästning två gånger från danskarna, säger Mattias Dahl och syftar på de händelser i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet där Sverige betalade stora summor för att få tillbaka utloppet i västerhavet. Vid den första Älvsborgs lösen fick svenskar för första gången dessutom betala skatt baserat på inkomst.

”Göteborg är och har varit en enormt viktig plats. Har vi den så går det bra, har vi inte den så är vi rökta.”

– Göteborg är och har varit en enormt viktig plats. Har vi den så går det bra, har vi inte den så är vi rökta, säger Mattias Dahl.

Det finns inget alternativ till Göteborgs hamn i Sverige. Ingen hamn är lika stor. Ingen hamn kan ta emot lika stora fartyg. Och även om det skulle finnas hamnar på östkusten med samma kapacitet är Öresund i vägen, vilket är ett hinder för stora containerfartyg.

– Om inte Göteborgs hamn fungerar väljer rederierna att gå till ett annat land istället, förklarar Mattias Dahl. Då går fartygen istället på Åhus, Rotterdam, Hamburg eller andra stora hamnar i andra länder.

Flera rederier har lämnat

När hamnkonflikten pågick som värst, med ständiga varsel, strejker, blockader och hot om strejker, och efterföljande spegellockout, valde flera rederier att helt sluta köra på Göteborg eller att sluta göra direktanlöp till Göteborg. Förändringar började redan våren 2016 och flera rederier har inte kommit tillbaka. Orsaken är inte minst att det ständigt är hot om konflikt i hamnen, även när det är till synes lugnt på ytan. Och att rederierna inte går på Göteborg innebär att varorna som ska till och från Sverige tvingas åka en omväg – och lastas om, vilket i sig är en kostnad.

– Varje omlastning av en container kostar mellan 3 000 och 4 000 kronor, berättar Mattias Dahl. Behöver en container lastas om två gånger, då sticker kostnaderna iväg.

Till omlastningskostnaderna kommer extrakostnaderna det innebär att transportera via en omväg, kostnaderna för försenade leveranser och annat. Dessutom innebär det mycket ökade påfrestningar på miljön när containrar går på väg istället för på vatten.

– Ingen kan räkna ut den exakta slutkostnaden, men många har drabbats av jättetuffa kostnader. Och för miljön är det här jätteallvarligt, säger Mattias Dahl och beskriver mängden lastbilar som i så fall skulle behöva gå på till exempel E6 mellan Göteborg och Trelleborg.

Dåligt rykte i världen

– Nu finns ett rykte i världen: Göteborg funkar inte, Sverige funkar inte, berättar Mattias Dahl och förklarar att den knivskarpa konkurrensen på världsmarknaden gör att svenska företag fortfarande tappar i konkurrenskraft för att Göteborgs hamn inte går att lita på.

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten konstaterar att volymerna i Göteborgs hamn är mycket lägre än de borde vara.

Foto: Håkan Flank

Och han får medhåll. Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna, menar att konflikten i hamnen fortfarande påverkar hans medlemsföretag inom basindustrin på många olika sätt.

– Volymen är mycket mycket lägre än tidigare. Våra företag måste flytta sina flöden till andra ställen, för att det inte går att köra genom Göteborg, säger han.

Per Hidesten berättar att många industriföretag väljer bort Göteborgs hamn, för att det är en hamn där det uppstår konflikter. Företagen behöver långsiktighet, förklarar han och säger att om företagen har risker i sina transportflöden, så tappar de kunder ute i världen.

Limboläge

Även företagen inom detaljhandeln är fortsatt påverkade av osäkerheten i hamnen, berättar Mats Hedenström som är näringspolitisk chef för Svensk Handel. Han är tydlig med att situationen i hamnen påverkar hela Sveriges trovärdighet och menar att osäkerheten, trots att det just nu inte pågår någon öppen konflikt, skapar mycket allvarliga problem över hela linjen.

– Vi befinner oss i ett limboläge. Man kan inte lita på att Göteborgs hamn fungerar i nuläget, säger han.

– Det finns tre tydliga förlorare i det här. Dels våra medlemsföretag som förlorar tid och pengar, dels Göteborg som hamnstad, för det påverkar bilden av Göteborg, dels miljön, oklart hur mycket, men det är förödande att flytta rutter från vatten till bilväg, fortsätter han.

– För Sverige är det här det sämsta som har hänt på mycket länge vad gäller svensk konkurrenskraft. Och det irriterar mig att många fortfarande pratar om det här som en lokal fråga för Göteborg. Det är en nationell jätteallvarlig händelse, menar Mattias Dahl.

– Nu försöker företagen bara parera det här kortsiktigt, men det kan man ju inte hålla på med år för år. I förlängningen hotar det jobb inom industrin, säger Per Hidesten.

För långsam utredning

Mattias Dahl har tidigare både rosat och risat regeringen för den utredning som nu pågår kring konflikträtten. Utredningen tillsattes som en direkt konsekvens av händelserna i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet har genomfört upprepade konflikter trots att det redan finns kollektivavtal. Mattias Dahl menar att det är modigt och starkt av en S-ledd regering att tillsätta en sådan utredning, men han är samtidigt kritisk till att utredningen ta tid.

– Vi är rädda att när utredningen är klar så är det försent. Risken är att de stora rederierna helt slutar med att köra på Göteborg över huvud taget, förklarar han.

Även här får Mattias Dahl medhåll från Industriarbetsgivarnas vd.

– Det här är en begränsad fråga som är lätt att komma åt lagstiftningsmässigt. Jag är oförstående till att det tar så lång tid. Och regeringen spelar med exportindustrin som insats, säger Per Hidesten.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Mats Hedenström på Svensk Handel säger att de befinner sig i ett limboläge.

Foto: Stina Stjernkvist / TT

– Det borde i god tid före valet fattas politiska beslut kring det här, fyller Mats Hedenström från Svensk Handel i. Om man har tecknat kollektivavtal ska man inte behöva hamna i den här situationen.

– Vi är livrädda för att redarna inte kommer tillbaks till Göteborg. Det kommer märkas i BNP-siffrorna och påverka den svenska välfärden, förklarar Mattias Dahl.

”God natt, Sverige”

Just nu går containerterminalen i Göteborgs hamn på ungefär 60 procent av den kapacitet den hade innan den senaste omgången konflikter bröt ut våren 2016. Men Mattias Dahl tror att om konflikthotet försvinner och rederierna får upp förtroendet för hamnen igen så kommer kapaciteten gå upp till långt mer än 100 procent, inte minst tack vare de investeringar som arbetsgivaren APM Terminals gjort i hamnen, med bland annat höjd kaj och nya truckar. Sammanlagt har APM Terminals satsat ungefär en miljard kronor på att utveckla containerterminalen i Göteborgs hamn.

– Men om det inte blir ordning i hamnen, så kommer kapaciteten sjunka till tio eller 20 procent, säger Mattias Dahl.

– Då blir det god natt, Sverige.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-11-15 - 18:11  #Hamnkonflikten