Logo
Logo
Nyhet9 augusti 2018 - 09:08

Globalisering – positiv utveckling med förbättringspotential

Globaliseringen har varit positiv för Sverige men den tuffare konkurrensen har slagit hårt mot yrkesgrupper. Vägen framåt ligger i en politik som minskar kostnaden för processen, visar en ny studie från SNS.

Globalisering
Foto: Mostphotos

För många är globalisering synonymt med att företag flyttar sin verksamhet från Sverige och därmed lämnar ett stort antal arbetstillfällen bakom sig. Men det pågår också en motsatt process där globaliserade företag flyttar sin verksamhet till Sverige.

Hur det har påverkat den svenska arbetsmarknaden har nationalekonomerna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm tittat närmare på i rapporten ”Globalisering och svensk arbetsmarknad”, utgiven av SNS förlag.

– Globaliseringen har lett till stora vinster och i stort sett varit positiv för den svenska arbetsmarknaden, men den har också lett till kostnader i form av osäkra jobb och ett tryck nedåt på lönerna, sa Fredrik Heyman på ett välfyllt seminarium.

Bättre löneutveckling och matchning

Forskarna konstaterade att de globala företagen haft en bättre löneutveckling, vilket hänger samman med att de attraherar den mest kvalificerade arbetskraften.

– Starka växande företag tenderar att vara globala, medan svagare och ofta lokala företag stagnerar. Det leder till att lönerna utvecklas olika, sa Fredrik Heyman.

– Faktum är att globaliseringen av svenska företag starkt har bidragit till de senaste 30 årens lönespridning på den svenska arbetsmarknaden, fortsatte Fredrik Sjöholm.

Men de högre lönerna kan också förklaras av det starka sambandet mellan globaliserade företag och teknologi.

– Ju mer globaliserat ett företag är desto mer ”high tech” är det, menade Fredrik Sjöblom.

Ytterligare en positiv effekt, enligt studien, är att globaliseringen har resulterat i en bättre matchning mellan arbetstagare och företag på den svenska arbetsmarknaden.

Tuffare konkurrens

På nedsidan pekade forskarna på att globaliseringen innebär tuffare konkurrens för olika sorters lågkvalificerade, eller på annat sätt ersättliga, arbeten inom till exempel handeln.

Men även industrin påverkas.

– Det verkar vara jobb i mitten av lönefördelningen som försvinner, till exempel inom maskin- och monteringsarbete samt metallarbetare och reparatörer, sa Fredrik Sjöholm.

– Men samtidigt påverkas jobb med lägre kvalifikationer som inte kan flyttas gynnas, till exempel städtjänster, inte i lika stor grad, fortsatte han.

Globaliseringen får även allvarliga konsekvenser på makronivån, menade forskarna.

– Människor som lämnas vind för våg när de drabbas av globaliseringens negativa aspekter kommer i ren självbevarelsedrift att rösta för en mer protektionistisk politik, menade Fredrik Sjöholm.

– Det går att argumentera att den politiska processen bakom Brexit och valet av Donald Trump till USA:s president är ett resultat av den ökande globaliseringen, sa Fredrik Heyman.

Bra för svensk arbetsmarknad

Vid en summering av rapporten konstaterades att globaliseringen på det hela har varit bra för den svenska arbetsmarknaden, men att processen kräver satsningar på sociala skyddsnät och möjligheten till vidareutbildning.

– Vi tror att det är viktigt att bedriva en ekonomisk politik som säkrar vinsterna av globaliseringen och minskar kostnaderna för de som råkar illa ut. Här är möjligheterna till vidareutbildning avgörande, konstaterade Fredrik Heyman.

#Arbetslöshet#Konkurrenskraft#Lön
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist