Prognos neråt
Foto: Jonas Ekströmer / TT

"Glädjechocken för Sverige är nog snabbt övergående"

Svensk ekonomi går som tåget, men glädjechocken kommer inte att bli långvarig, enligt Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna. ”När dopningseffekten avtar kommer det att ske en påtaglig inbromsning i den svenska tillväxten. Om ett år kommer vi att ha rättat in oss i fållan igen”, sade han.

På senare tid har vi sett en tydlig inbromsning i världsekonomin, betonade Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna under ett webbseminarium.

– Ingenting just nu tyder på att världsekonomin håller på att ta fart. USA, Eurozonen och Kina står för omkring 65 procent av världsekonomin och alla är lite i farozonen. Jag tror att vi står inför ytterligare en avmattning i världsekonomin under 2016 och 2017, sade han.

Enligt Mats Kinnwall har prognosmakarna inte förstått att världsekonomin i grunden har förändrats jämfört med perioden innan finanskrisen. Det finns nu ett nytt normalläge, som innebär att den nya världsekonomin växer långsammare än innan finanskrisen, betonade han.

– Alla ekonomier har i grund och botten haft en påtaglig inbromsning. Men sedan 2011 har det funnits en uppfattning om att världen kommer att ta ytterligare fart, och att vi bara väntar på att konjunkturen ska accelerera. Men den bilden har kommit på skam, ingenting just nu tyder på en acceleration, sade han.

Anledningen till det nya normalläget är att den underliggande tillväxtkraften har minskat ordentligt jämfört med före krisen, betonade han.

– Det är inte frågan om någon konjunktureffekt, utan om att ekonomins långsiktiga tillväxtkraft har bromsat. Det här har överraskat de flesta prognosmakare, de lyckas inte fånga upp det nya normalläget i sina prognosmaskiner och modeller, sade han.

Alla prognosmakare har gjort samma fel, påpekade han.

– Det beror på att man baserar sin prognosverksamhet på modeller som bygger på historiska samband. Prognosmakarna har missat den nya normalen i sitt maskineri, sade han.

Men Sverige sticker ut från mängden och går som tåget. Men Mats Kinnwall höjer ett varningens finger.

– Sverige är ett litet exportberoende land som påverkas av omvärlden. Att Sverige accelererar medan resten av världen hackar kommer inte att bestå. Det handlar om en tillfällig spik. Det här gapet kommer med all sannolikhet att slutas, på samma sätt som det gjorts vid tidigare tillfällen.

Men varför går Sverige just nu bättre än andra länder?

– Ja, det är inte på grund av att Sverige är en mycket bättre ekonomi än någon annan. Utan det beror på att vi har haft en extremt expansiv penningpolitik, vi har haft en riksbank som har tagit i mycket hårdare än någon annan. Sommaren 2013 hade vi 1,5 procent i real styrränta, sedan dess har den reala styrräntan sänkts med nästan 3 procent. Hemmaekonomin har fått en skjuts, men också ökat skuldsättningen jämfört med andra länder, sade han.

Men dopningseffekterna avtar och vi går mot ett normalläge. Prognosmakarna har missbedömt effekterna av de tillfälliga faktorer som gjort att Sverige avviker från resten av världen, betonar Mats Kinnvall.

– Mycket tyder på att den positiva bild vissa har målat upp inte är beständig. Den tillfälliga spiken i ekonomisk aktivitet som vi har haft det senaste året håller på att rosta, sade han.

Glädjechocken för Sverige är nog ganska snabbt övergående, enligt Mats Kinnwall. Sverige kommer anpassa sig till den globala konjunkturen och kommer därför att bromsa in snabbare än världskonjunkturen, betonar han.

– Det kommer att ske en viss avmattning i den internationella tillväxten, men en ännu mer påtaglig inbromsning i den svenska. Om ett år kommer gapet förmodligen att vara slutet, då kommer vi ha rättat in oss i fållan igen. Istället för fem procent kanske Sverige växer med 3 procent i år och 2 procent 2017, sade han.

Publicerad av Redaktör den 2016-05-03 - 22:13  #Konjunktur