Ebba Kock, Sveriges Elevkårer, och Anela Murguz, Borås Tidning.
Foto: Sören Andersson

Generation Z: "Mitt jobb ska vara min hobby"

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

Företag med tydliga värderingar lyckas bäst med att locka framtidens arbetskraft, visar en färsk studie från Benify. ”Ett företags ställning till klimat och jämställdhet kan vara avgörande för var de unga vill jobba”, sa bolagets marknadsföringschef Ylva Eriksson på ett seminarium i Almedalen.

”Jag vill jobba för något som jag brinner för. Jag har ingen hobby. Mitt jobb ska vara min hobby.” Så beskriver Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer, som tillhör den så kallade generation Z, alltså de födda från cirka år 2000, sin syn på sin framtida arbetsplats. Hon var en av panellisterna techbolaget Benifys seminarium i Almedalen där företrädare för den unga generationen och dagens arbetsgivare samlades.

Kocks inställning till jobb är utmärkande för många i hennes ålder. I alla fall att döma av den färska arbetsmarknadsundersökning som Benifys pr- och marknadsföringschef Ylva Eriksson presenterade i samband med eventet.

Ylva Eriksson

Ylva Eriksson, Benify

Foto: Sören Andersson

– Starka företagsvärderingar ligger högt på listan för vad som är viktigt när den nya generationen väljer arbetsgivare. Faktum är att tre av tio väljer bort en arbetsplats som de annars hade valt om företaget inte har profilerat sig tydligt för klimat och jämställdhet, sa Ylva Eriksson.

Nya krav på arbetsgivare

Det ställer krav på arbetsgivaren att hitta nya sätt att såväl rekrytera som att stimulera sina framtida anställda. Något som streamingtjänsten Spotify redan har tagit höjd för.

– Vi har ett team på 100 personer som söker talanger över hela världen. Då gäller det att vara framåtlutande digitalt, datainformerade och mer uppsökande snarare än att satsa så mycket på annonser. Vi vet att andra bolag som Google jobbar annorlunda och söker de bästa studenterna från USA:s topphögskolor. Men för oss handlar det mer om att personen har rätt tankesätt, rätt erfarenhet och bidrar till en mer mångfacetterad arbetsplats, sa Katarina Berg, HR-chef på Spotify.

Det ställer också frågan om ledarskapet på sin spets, menar Katarina Berg.

– Det har aldrig varit svårare att vara chef, men det har aldrig varit roligare. För att locka rätt talanger måste vi ha ett ledarskap som uppskattar mångfald. Visst, om alla utgår från samma idéer och värderingar blir det visserligen enklare att ta beslut och genomföra projekt och ja, den nya generationen kan vara jobbig som tusan, men på lång sikt blir det bättre för företaget, sa Berg.

Carl Rydingstam, Katarina Berg
Foto: Sören Andersson

Carl Rydingstam, Region Stockholm, och Katarina Berg, Spotify

Lågt intresse för offentlig sektor

För Spotify, som får in 37 600 ansökningar i månaden, går det ingen nöd på potentiella kandidater. Svårare lär det dock bli för den offentliga sektorn, där de unga visar ett lågt intresse att jobba i framtiden, enligt studien.

– Jag kan känna igen mig i det. Jag har aldrig hört någon i min ålder säga att jag vill jobba för offentlig sektor. Bara när jag hör det ser jag något tungt och byråkratiskt framför mig. Men det betyder inte att de inte har många fördelar. Jag tror bara det handlar om att de inte är bra på att kommunicera utåt vad de kan erbjuda, sa Ebba Kock.

Hon fick medhåll av jämnåriga Anela Murguz, krönikör på Borås Tidning som också deltog i seminariet.

– Jag tror att arbetsgivare inom offentlig sektor måste tänka mer som privata företag och bli bättre på att marknadsföra på sociala medier och jobba med värderingsfrågor på ett sätt som lockar ungdomar, sa hon.

Potential för sjukvården

Men det finns ändå potential för branscher inom offentlig sektor, som sjukvård och utbildning. Faktum är att de ungdomarna är mer dragna till dessa branscher än till underhållning och media och marknad och kommunikation, visar studien.

Carl Rydingstam, HR-direktör på Region Stockholm, tror att det beror på att yrkets syfte stämmer väl in med generationens krav på att känna ett driv i arbetet. Han medger dock att kommunikationen måste förbättras för att de unga i slutändan söker sig till dessa yrken.

– Våra medarbetare jobbar med att rädda liv och att ta hand om de som är i behov av vård vilket vi vet uppskattas väldigt högt bland de anställda, enligt våra medarbetarundersökningar. Men jag kan erkänna att vi har haft svårt att kommunicera detta på arbetsmarknaden. Jag tror att det beror på att våra medarbetare och arbetsgivare har fel fokus och för dåligt självförtroende. Det måste vi bli bättre på, sa Carl Rydingstam.

Här är branscherna där generation Z vill jobba:

(Anges i procent)

Hälso- och sjukvård

20

Utbildning

18

Underhållning & media

15

IT & telekom

12

Marknadsföring och kommunikation

12

Politik

12

Energi & elektronik

11

Bygg/tillverkningsindustri

11

Välgörenhet

9

Finans & försäkring

8

Fastigheter

8

Polis

7

Sälj

6

Transport

6

Hotell & restaurang

5

Detaljhandel 

4

 

Källa: Benify

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2019-07-30 - 13:13  #Kompetensförsörjning