Caroline Söder, vd TSL, och Lennart Hedström, vd TRR
Foto: TSL och TRR

Caroline Söder, vd TSL, och Lennart Hedström, vd TRR

Fyrdubbling av uppsagda: ”Finanskrisnivåer”

Publicerat av Gabriel Cardona Cervantes

Antalet uppsagda som söker omställningsstöd landar på finanskrisnivåer, visar nya siffror från TSL och TRR. Hittills har de båda organisationerna lyckats parera det största trycket. Men till hösten råder fortsatt osäkerhet kring landets 500 000 permitterade.

Coronakrisen har lett till ett massivt inflöde av uppsagda till Trygghetsfonden TSL och TRR Trygghetsrådet. På en pressträff berättar organisationernas respektive vd:ar Caroline Söder och Lennart Hedström om chocksiffrorna kort efter vårens pandemiutbrott.

– Redan under föregående år och de två första månaderna inpå året kunde vi se konjunkturavmattning med ett ökat antal uppsagda. Helt oförutsägbart för de flesta av oss var när Arbetsförmedlingen rapporterade att varslen drastiskt ökade till 26 000. Redan två veckor efter de första varslen hade vi en fördubbling på TSL av inflödet och efter fyra veckor hade vi sju gånger fler uppsagda och uppgick nästan till 8 000 personer, säger Caroline Söder, som är vd för TSL.

– Inledningen på 2020 innebar att vi till och med lägre siffror hade än de vi hade lagt i vår egen prognos. Däremot hände något dramatiskt under mars månad när vi såg hur varselsiffrorna verkligen sköt i höjden. Och jämfört vi med de varselsiffror som fanns under fjolåret som låg på knappt 800 så ser man hur kraftfull pandemins påverkan har varit. Detsamma ser man om man tittar på uppsagda som i princip innebar att vi hade en fördubbling jämfört med 2019, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Fler varslade blir uppsagda

Under en femmånadersperiod har TSL beviljat stöd till nästan 20 000 personer, klart högre än de 5 000 som fick stöd under motsvarande period 2019. På motsvarande sätt har också varslen fyrdubblats.

– Andelen uppsagda som en konsekvens av varslen har ökat till uppåt 50 procent. Men samtidigt ser vi att varsel och uppsägningar har avtagit de senaste veckorna, säger Caroline Söder.

På tjänstemannasidan har TRR sedan mitten av mars fått in ungefär 100 fler uppsagda tjänstemän per dag jämfört med 2019. TRR ser också att en ökad andel varsel leder till en ökad andel uppsagda.

– Historiskt har det legat på cirka 40 procent av de varslade som blivit uppsagda. Nu ser vi att det till och med börjar dra mot 50 procent, säger Lennart Hedström.

Hotell och restauranger dominerar

Branschvis har hotell- och restaurangnäringen gått från en blygsam roll till att nu stå för det största inflödet av uppsagda till TSL, cirka 7 000. Det slår särskilt hårt mot unga och kvinnor, berättar Caroline Söder.

– 30 procent av inflödet består av personer under 30 år och andelen kvinnor har ökat från 30 till 42 procent, säger hon.

Andra drabbade sektorer är underleverantörer inom industrin, sällanköpshandeln, persontrafiken, bostadsbyggandet. Bättre går det för branscher som erbjuder renoveringsartiklar, livsmedel och apoteksartiklar. Även ökad e-handel ger logistik- och transportbranschen en viktig skjuts.

Hos TRR är det främst besöksnäringen, flyget, detaljhandeln och konsultbranschen som hör till de drabbade. Men det finns fortfarande jobb att hitta, framför allt inom offentlig verksamhet. Precis som hos TSL ser även logistik- och apoteksbranschen ett större personalbehov.

Stort antal uppsagda i väst

Geografiskt sett är det Stockholmsregionen, Västra Götaland och Skåne som står för flest uppsägningar, vilket är normalt med tanke på deras ekonomiska betydelse, enligt TSL och TRR.

Men även i krisens spår andelen har uppsagda från dessa regioner ökat från 50 till 60 procent, där uppsägningar i hotell- och restaurangnäringen är det stora dragloket. Anmärkningsvärt är också att stålbadet i industrin har också lett till ett ovanligt stort inflöde från industritunga Västra Götaland.

Även i Jönköping, där mindre underleverantörer till de större industrierna verkar, har uppsägningstakten ökat. Ett skäl är att de mindre företagen inte har kunnat ta del av permitteringslösningarna, menar Caroline Söder.

Lennart Hedström ser ett liknande mönster i storstadsregionerna. Men på tjänstesektorn spiller det även över på Halland och Östergötland där en rad medelstora företag tvingats banta på personalstyrkan.

Går fortfarande att få jobb

Trots det dramatiska inflödet har både TSL och TRR lyckats parera de största utmaningarna med hjälp gott samarbete, företag och fack, och en tidigare digitalisering av verksamheten och effektiviseringsarbete i organisationerna. På så sätt har TSL kunnat ge stöd till 1 400 personer per vecka de senaste veckorna. Stöd som motsvarar samma kvalitet som under bättre tider.

– Det går att få jobb även under coronapandemin. Med erfarenhet från tidigare kriser vet vi att det löser sig för de allra flesta, även om det kan ta längre tid, säger Caroline Söder.

TRR har å sin sida hjälp 3 000 personer att hitta nya lösningar som studier eller starta eget de senaste månaderna.

– Det finns fortfarande jobb att söka. Det vi framför allt ser är att de som är aktiva från början också hittar lösningar. Fortfarande går nio av tio vidare till en lösning. Kompetenta tjänstemän tar ett steg vidare i karriären och bidrar till en mer rörlig arbetsmarknad, säger Lennart Hedström.

Landar på finanskrisnivåer

Om inflödet håller i sig resten av året kommer antalet som får omställningsstöd hos TSL och TRR att landa på närmare 60 000 respektive 30 000 vilket är i paritet med siffrorna från finanskrisen. Men den stora osäkerheten kring pandemin utgör dock en stor brasklapp, menar Caroline Söder.

– Det finns en hel del osäkerhetsfaktorer beroende på hur pandemin och ekonomin utvecklar sig. Den enskilt största frågan är hur många som kommer att behöva omställningsstöd och vad som händer med de 500 000 personer som är inne i permitteringar. En annan osäkerhetsfaktor är att konsumtionsmönstret kommer att påverkas under tiden. Vi har vant oss vid ett mindre resande och färre restaurangbesök, säger hon.

Gabriel Cardona Cervantes

Publicerad av Gabriel Cardona Cervantes den 2020-06-15 - 12:03  #Arbetslöshet #Coronakrisen #Konjunktur