Logo
Logo
Nyhet3 november 2020 - 11:11

Fyraårigt avtal inom kommunsektorn

Fyra år. Så långt sträcker sig de idag tecknade avtalen mellan parterna inom Kommunal sektor. ”Det har varit väldigt viktigt att få ett långt avtal”, säger SKR:s Joakim Larsson.

Joakim Larsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation, och Kommunals ordförande Tobias BaudinFoto: Pressbild + Sören Andersson

− Välfärdens medarbetare har tagit stort ansvar och gjort betydande insatser under en mycket svår tid. Det är självklart för oss att medarbetarna ska belönas för sitt arbete under coronapandemin, säger Joakim Larsson, ordförande för SKR:s (Sveriges kommuners och regioners) förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Avtalet som SKR och arbetsgivarorganisationen Sobona har tecknat inom området OFR Allmän kommunal verksamhet, där de fackliga organisationerna Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet ingår, innebär därför att årets löneöversyn ska gälla från 1 april och inte 1 november som tidigare har sagts. För Akademikerförbundet SSR gäller att löner ska betalas ut retroaktivt från 1 april. Och avtalet med Kommunal innebär att alla medarbetare ska få ett engångsbelopp om 5 500 kronor utöver den löneöversyn som gäller från 1 november.

– Det här är ett riktigt jäkla bra kollektivavtal som vi har lyckats förhandla fram. Det här är en seger för Kommunals medlemmar, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin på en pressträff.

Varken Sobonas eller Akadmikerförbundet SSR:s avtal anger några centrala nivåer. Det innebär att parterna kan enas på lokal nivå.

Samtliga avtal löper över fyra år, ett år längre än industrins avtal, som tecknades i helgen.

– Det har varit väldigt viktigt att få ett långt avtal. Vi har nu också ett avtal som tar höjd för att vi kommer att ha en annan tid efter pandemin, säger Joakim Larsson till TT.

− Den långa avtalsperioden ger kommuner, regioner och kommunala företag ökad möjlighet till långsiktig planering och utveckling av välfärdens verksamheter. Det handlar bland annat om att rekrytera fler medarbetare, att befintlig personal får möjlighet till omställningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder, och att bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.

#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Avtalsrörelse#Coronakrisen#SKR#Kommunal#Tobias Baudin#Lönebildning#Svenska modellen#Kollektivavtal
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist