Logo
Logo
Nyhet12 oktober 2020 - 11:10

Fyra av tio företag varnar för nya uppsägningar

Fyra av tio företag varnar för uppsägningar om avtalsrörelsen leder till för höga lönelyft. Och 59 procent av företagen ser en hög eller ganska hög risk för att de kan tvingas skjuta på nyanställningar. Det visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

Foto: Mostphotos

Företagen spår en fortsatt tuff verklighet. Framför allt är det avtalsrörelsen som går in på upploppet och med den löneutvecklingen, tillsammans med pandemin som ännu inte släppt greppet, som oroar. Det visar den senaste Företagarpanelen som Svenskt Näringslivs står bakom.

I undersökningen har 1 900 företag, av olika storlek och olika branscher, deltagit. De har bland annat fått svara på hur avtalsrörelsen, lönenivåer och smittspridning påverkar den egna verksamheten.

Undersökningen visar att högre avtalslöneökningar än normalt gör att:
59 procent av företagen ser hög/ganska hög risk för senarelagda nyanställningar, 53 procent av företagen ser hög/ganska hög risk för att de tvingas skjuta på investeringar i verksamheten, 39 procent av företagen tror att de medför nya varsel och uppsägningar, 12 procent är redan nu så pressade att en normal löneökning innebär en förhöjd risk för avveckling.

Johan Kreicbergs

– Det visar att årets avtalsrörelse är mer avgörande än på länge för näringslivet. 81 procent säger att det är just Covid-19 som minskar utrymmet för löneökningar. De många företag som har dragit ner och på så sätt överlevt hittills vill nu komma tillbaka till normala nivåer. Men de vill också växa. Och då blir svaret entydigt: vi klarar inte en löneökning i den takt som brukar ske, säger Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Ingen vågar sia om nivåer

En situation där företagen känner sig tvingade att skjuta på investeringar och framför allt anställningen av nya medarbetare, skulle också slå hårt mot en redan svår situation på arbetsmarknaden, anser Johan Kreicbergs.
Faktum är att vid varje ekonomisk kris sedan 1990-talet, via dot.com-krisen och finanskrisen 2008, fram till dagens coronakris är det just arbetsmarknaden som har behövt längst tid för att återhämta sig.

Johan Eklund

– Det blir sannolikt inte annorlunda denna gång. Vilket i sig slår hårdast mot dem som redan idag har det tufft: unga, invandrare, långtidsarbetslösa. Vi har idag 600 000 utlandsfödda som inte är självförsörjande och de har det inte lättare på arbetsmarknaden idag, säger Johan Eklund, professor och vd för Entreprenörskapsforum.

Ingen av de experter som fPlus/Arbetsmarknadsnytt har talat med vill ge några kvalificerade gissningar på var årets avtalsrörelse hamnar. Däremot finns en förhoppning om att kraven på en ”normal nivå” dämpas.

Magnus Henreksson

– Ja, jag tror att det kommer att innebära viss dämpning av löneökningarna men antagligen inte tillräcklig för att få en snabb återhämtning av sysselsättningen efter pandemin. Därför måste parterna klargöra lägets allvar: fakta, fakta, fakta, säger professor Magnus Henreksson, professor vid Institutet för näringslivsforskning, IFN.

Fortsatt Covid-oro

Vid sidan av oron över hur lönenivåerna ske se ut det närmaste året, finns också den fortsatta och kanske ökande smittspridning med som ett mycket konkret hot för företagen i stort: 74 procent tror att en fortsatt spridning av Covid-19 på allvar kommer att påverka företagets möjligheter framöver.

Även där handlar det om att den i så fall går ut över möjligheterna att anställa och investera, att det kan bli aktuellt med fler uppsägningar eller rent av att företaget måste avvecklas.

Siffrorna förvånar inte Johan Eklund.

– Vi har ett oerhört högt löneläge i det nedre spannet idag och skulle behöva öka lönespridningen.

Läs mer om undersökningen.

#Coronakrisen#Avtalsrörelse#Lönebildning#Entreprenörskapsforum#Johan Eklund#Svenskt Näringsliv#IFN#Magnus Henreksson#Coronakrisen#Avtalsrörelse
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist