Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv
Foto: TT

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, och Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Frågor och svar om den uppskjutna avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen skjuts upp. Vi reder ut vad det innebär för dig som företagare.

Vad innebär prolongeringen?
Det innebär att förhandlingarna läggs på is till hösten, då förhandlingarna återupptas.

Kommer resten av arbetsmarknaden att följa efter?
Ja, det här blir normerande för hela arbetsmarknaden.

Genom den här överenskommelsen så har industrins arbetsgivarförbund enats med sina motparter inom industriavtalet att ta ansvar för det allvarliga läge vi befinner oss i och normera på det här sättet. Det handlar om jobben.

Innebär prolongeringen retroaktivitet?
Nej, det finns ingen retroaktivitet i detta. Det är avtalsperioden som är förlängd.

Vad händer med allmänna villkor?
I och med att avtalet förlängs så innebär det att avtalet fortsätter att gälla.

Vad händer med pensionsförhandlingarna?
De kommer att parkeras. Ändringar i pension är en systemfråga och kan bara införas i långa avtal.

Vad händer med LAS-förhandlingarna?
LAS-förhandlingarna påverkar inte dessa förhandlingar. 

Går man direkt in i en Opo-månad? Har parterna förhandlat klart?Parterna kommer att återuppta processen där de står idag. De kommer alltså inte att formulera några nya krav och yrkanden, utan tar upp bollen när läget ser klarare ut och förutsättningar är tydligare. Det är det enda ansvarsfulla sättet att hantera en sådan här situation. industrins parter har inte råd inte chansa – vare sig för företagen, eller de anställda eller jobben.

Publicerad av Redaktör den 2020-03-23 - 10:56  #Avtalsrörelse #Svenska modellen #Kollektivavtal #Coronakrisen