AMN_IB
Foto: Gaetan Bally / Keystone

Fortsatt svåra tider för svensk industri

Publicerat av Carl Göransson

Högre lönekostnader än jämförbara länder och dålig återhämtning av produktionen efter finanskrisen. Det är några av förutsättningarna för den svenska industrin inför den kommande avtalsrörelsen. Det framgår av en ny rapport från Medlingsinstitutet.

Arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin har ökat med tio procent mer än i euroområdet och hela tjugo procent mer än i Tyskland under åren 1998–2014. Sverige har också en av de högsta arbetskraftskostnaderna per timme i EU, enligt Medlingsinstitutets senaste rapport om konkurrenskraften i den svenska industrin.

Medlingsinstitutet, som är en statlig myndighet, konstaterar i rapporten att den svenska industrin inte har lyckats komma tillbaka till den produktionsnivå som den höll innan finanskrisen. Enligt rapporten är Sverige ett av de länder där produktionen fallit mest. Endast Finland och Sydeuropas krisländer hade en svagare utveckling. Flera jämförbara länder, däribland Norge och Danmark, har i dag en högre produktion än året innan finanskrisen.

Dock har de senaste årens försvagning av den svenska kronan bidragit till att de svenska företagens konkurrenskraft återhämtar sig en aning under 2015.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-09-02 - 19:35  #Konjunktur