Logo
Logo
Nyhet2 februari 2017 - 22:02

Fortsatt låst i hamnkonflikten

Läget är fortsatt spänt mellan Hamnarbetarförbundet och företaget APM Terminals i hamnkonflikten. Konfliktvapnet har använts upprepade gånger och nyligen tvärnitade arbetet i hamnen. Men vad handlar konflikten om egentligen?

WEB_INRIKES
Foto: Adam Ihse / Scanpix

Situationen i Göteborgs hamn är fortsatt orolig. Nyligen strejkade Hamnarbetarförbundets avdelning 4, vilket gjorde att Göteborgs containerhamn stod i princip helt stilla under en dag. Punktinsatsen är en i raden av konflikter den senaste tiden. Bland annat pågår stridsåtgärder i form av nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad till och med den 28 februari.

Enligt Hamnarbetarförbundet handlar konflikten bland annat om att motparten vill marginalisera deras inflytande och att arbetsmiljöarbetet har blivit eftersatt. ”Arbetsgivar- och näringslivsföreträdare förefaller i den rådande situationen ensidigt inriktade på få bort Hamnarbetarförbundet eller att marginalisera vårt inflytande”, skriver Hamnarbetarförbundet på sin hemsida.

Arbetsmarknadsnytt har pratat med Joakim Ärlund, vd för arbetsgivarorganisationen Sveriges hamnar, för att höra hans syn på saken.

Vad är status just nu i hamnkonflikten?

– Det senaste som hänt är att Medlingsinstitutet kommit med ett förslag till lösning (hemställan). Förslaget är ett hängavtal på branschens kollektivavtal och skulle innebära att Hamn4an blir ett kollektivavtalsbärande fackförbund och därigenom bland annat ha rätt till deltagande i medbestämmandeförhandlingar och möjlighet till betald ledighet för fackliga företrädare i vissa sammanhang. Arbetsgivaren har valt att acceptera förslaget medan Hamn4an avvisar detsamma och har dessutom signalerat att det kommer komma nya stridsåtgärder, säger Joakim Ärlund.

Vad handlar konflikten om?

– Hamnarbetarförbundet kräver ett eget kollektivavtal. På arbetsplatsen finns redan branschens kollektivavtal och det är inte möjligt att teckna ytterligare kollektivavtal när det redan finns ett. I APMT (hamnen i Göteborg) gäller samma kollektivavtal som redan finns i andra svenska hamnar. I dagsläget är det tillåtet för en fackförening att använda stridsåtgärder trots att ett kollektivavtal redan finns på arbetsplatsen och trots att det nya avtal som krävs blir ogiltigt eftersom det strider mot det avtal som redan finns.

– Så sent som för en vecka sedan meddelade AD en dom i ett mål där ett hamnföretag hade tvingats teckna ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet. Domstolen fann att detta stred mot branschens kollektivavtal och arbetsgivaren blev skadeståndsskyldig till betydande belopp.

Hur påverkar konflikten näringsliv och samhälle?

– 90 procent av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APM Terminals hanterar cirka 50 procent av allt containergods i Sverige. Effekterna blir allt mer påtagliga desto längre tid som konflikten pågår. APM Terminals hanterar normalt hälften av all containertrafik som går till och från Sverige. Industriföretag, fordonsindustri och återförsäljare, handel med kläder och leverantörer av träprodukter rapporterar om ökande störningar i produktion och leverans till kunder och leverans av varor till butiker i Sverige.

I många fall handlar konflikter om lönenivåer, men inte i det här fallet?

– Nej det stämmer. En hamnarbetare hos APM Terminals måste sägas ha goda anställningsvillkor. Enligt bolaget är genomsnittslönen för en hamnarbetare i APM Terminals cirka 49 500 kr per månad när man räknar in alla fasta och rörliga tillägg samt övertidsbetalning. Konflikten handlar snarare om att Hamn4an vill ha större inflytande över verksamheten. Rättigheter som de skulle ha om de tackat ja till medlarnas bud för bara en vecka sedan.

Är Hamnarbetarförbundets agerande rimligt?

– Nej, vi tycker inte det. Det är inte rimligt att en arbetsgivare ingår ett kollektivavtal för att få fredsplikt samtidigt som ett annat fack ändå genom konflikt kan stänga verksamheten i princip vilken fråga som helst. Det är ett systemfel. Den svenska modellen bygger på ett kollektivavtal per bransch. Den här konflikten handlar om att försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen som visat sig vara väldigt gynnsam för Sverige och svenska företag.

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Hamnkonflikten
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist