Logo
Logo
Nyhet13 november 2020 - 09:11

Förslag om kommunal arbetsförmedling sågas

Låt kommunerna starta egen arbetsförmedling i konkurrens med privata aktörer. Det är ett utredningsförslag som mött stark kritik från både forskare och näringslivet. Inte ens utredaren själv bedömer att det kan bli en konkurrens på lika villkor. 

Vi närmar oss en så kallad ”perfekt storm”: I svallvågorna av coronapndemin skjuter arbetslösheten i höjden samtidigt som Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Fristående aktörer ska sköta de matchande och rustande insatserna, enligt Januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Samtidigt har regeringen tillsatt en utredning som skissar på hur landets kommuner kan bli en del av en framtida arbetsförmedling. Huvuddragen i utredningen går ut på att ge kommuner befogenhet att vara leverantörer när Arbetsförmedlingen köper upp matchningstjänster på den öppna marknaden. Det är dock en utveckling som kommer att urholka effektiviteten i Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster, menar en rad tunga remissinstanser.

Ulrica porträtt
”De fristående aktörerna kommer att riskera trängas undan av kommunerna och den önskade konkurrensen kommer att kraftigt urholkas”, säger Ulrica Dyrke, upphandlingsjurist på Almega.

– Det blir direkt ett konkurrensproblem. Utredaren lägger förslag för att försöka skapa mer likvärdiga konkurrensvillkor, men viktiga konkurrensproblem kommer ändå finnas kvar. Kommunerna bedriver skattefinansierad verksamhet och har viktiga myndighetsfunktioner. Det blir inte konkurrens på samma villkor som för ett fristående företag. De fristående aktörerna kommer att riskera trängas undan av kommunerna och den önskade konkurrensen kommer att kraftigt urholkas, säger Ulrica Dyrke, upphandlingsjurist på Almega.

Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv håller med:

Carina Lindfelt
”Kasta förslaget om kommunal arbetsförmedling i papperskorgen”, säger Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Utredningen konstaterar att det är juridiskt möjligt med kommunala aktörer, men det är inte detsamma som att det är en bra idé. Risken är stor att, vid sidan av de uppenbara konkurrensproblemen, kommer det att ge en sämre kompetensförsörjning för näringslivet i stort och det äventyrar hela syftet med att modernisera arbetsförmedlingen.

Faktum är att utredaren själv inte sticker under stol med de problem som kan uppstå: Kommuner kan inte gå i konkurs, de ska vara både myndighet och leverantör och sitter därmed på dubbla stolar. Kort sagt slår utredningen fast att konkurrens på lika villkor är omöjligt att uppnå.

Den insikten får stöd av forskarna på Copenhagen Economics där upphandlingsexperten Karl Lundvall krasst konstaterar att ”utredningens förslag löser inte problemen” som de själva pekat på.

Till detta kommer att ersättningen till leverantörerna ska bygga på en hög andel resultatersättning, skarpa resultatjämförelser, höga kvalitetskrav och valfrihet för deltagarna. Ersättningsmodellen är motorn i systemet. Ersättningen är resultatbaserad och innebär att aktörerna får betalt för insatser som gör att en person går vidare från arbetslöshet till antingen anställning eller vidareutbildning.

Ulrica Dyrke menar att kommunerna har stora konkurrensfördelar eftersom de har större möjligheter att själva erbjuda utbildning och jobb, insatser som är finansierade via skattsedeln och statliga bidrag, till exempel så kallade Extratjänster. De fristående aktörerna får svårt att klara den konkurrensen med kommunerna. 

– Dessutom gynnas kommunerna av att de kan sänka sina kostnader för försörjningsstöd, och minska kostnaderna för sina egna arbetsmarknadspolitiska insatser. Sammantaget är ekonomin en fråga som inte ska underskattas som stark drivkraft för kommunerna att bedriva denna typ av verksamhet. Kommunerna kommer ha en ekonomisk guldsits jämfört med de fristående aktörerna, säger hon.

Jonas Jegers sitter med i ledningen för matchningsföretaget Iris Hadar med verksamhet på cirka 70 orter i landet. Han har även suttit med i den referensgrupp som utredningen samarbetat med och har en direkt insikt i arbetet.

– Utredningen skulle ta reda på hur en kommunal medverkan skulle kunna vara möjlig. Istället har det blivit en utredning om när de kan börja som arbetsförmedlare. Trots det, läser man texten med rätt ögon är det inget bra förslag, det kommer att bli oerhört komplicerat. Se bara på momsfrågan. Kommunal verksamhet behöver inte ta ut moms men det måste vi, säger han.

Flera av remissinstanserna ser också risker för en mindre rörlighet på arbetsmarknaden. Ute i landet är en kommun oftast den största arbetsgivaren och risken finns att de prioriterar det egna kompetensbehovet, inte behovet bland företagen på orten. Ytterst drabbar det möjligheterna för den sökande att komma i arbete.

– Ja, det är en risk för utelåsning som vi till del redan ser idag. Enskilda personer kan få svårt att välja vilken aktör man ska gå till, den kommunala eller den fristående, fortsätter Jonas Jegers.

Om nu förslaget trots allt skulle gå igenom och kommunerna tillåts bli leverantörer, hur skulle det påverka er verksamhet?

– Det blir en rejäl påverkan på branschen. Jag skulle säga att vi i så fall tvingas lämna ett antal av de kommuner ute i landet där vi har kontor idag. Konkurrensutsättningen kan alltså ge sämre konkurrens.

Alla de aktörer som Arbetsmarknadsnytt talat med motsätter sig en kommunal arbetsförmedling. De menar att den motverkar den kostnadseffektivitet och de samhällsvinster som hela moderniseringen av Arbetsförmedlingen handlar om.

– Kasta förslaget om kommunal arbetsförmedling i papperskorgen, säger Carina Lindfelt.

Förhoppningarna är istället att den öppning för privata aktörer som är drivkraften i moderniseringen av arbetsförmedlingen, ska fortsätta. I det läget får kommunerna en annan viktig roll som samverkande part tillsammans med Arbetsförmedlingen och de olika matchningsföretagen.

– Det är viktigt att vi håller på rollerna. De matchningsföretag som redan nu finns på marknaden har den kapacitet som behövs och det är där vi måste börja, inte genom att tillföra en ny, oprövad aktör. Att släppa loss den här typen av affärsmöjligheter för kommunerna är att öppna Pandoras box, säger Ulrica Dyrke.

#Arbetsförmedlingen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist