Ung som mår dåligt på jobbet
Foto: Henrik Montgomery/TT

Forskning ska reda ut varför unga mår dåligt på jobbet

Publicerat av Anders Carlsson

Ont inne i kroppen, inte utanpå kroppen. De vanligaste orsakerna till sjukskrivningar bland landets unga på arbetsmarknaden är psykiska. Nu ska ett helt nytt forskningsprogram, initierat av Svenskt Näringsliv, ta reda på varför det är så.

Catharina Bäck

Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Bodil Mellbom

Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.

Fysisk ohälsa i form av sjukdomar i rörelseorganen, till exempel rygg och leder, är de klassiska orsakerna till en sjukskrivning. Men de senaste åren har de psykiska diagnoserna varit den klart vanligaste orsaken till att de unga på arbetsmarknaden, de mellan 16 och 29 år, blir sjukskrivna. Det är också sjukskrivningar som i många fall är långa, längre än 90 dagar. Faktum är att bland unga kvinnor beror varannan långvarig sjukskrivning, 49 procent, på förstämning, stressreaktioner, ångest och andra psykiska diagnoser. Bland unga män är motsvarande siffra 37 procent. Det gör att de unga som är sjukskrivna betydligt oftare är det av psykiska orsaker, jämfört med de sjukskrivna äldre på arbetsmarknaden.

Det visar en rapport från AFA Försäkring som presenterades idag: ”Unga i arbetslivet – långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolycksfall”.

– Unga är generellt friskare och mer sällan långvarigt sjukskrivna än äldre, men i dagens debatt talas det ofta om den psykiska ohälsan bland unga. Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, Andreas Ek, analytiker på AFA Försäkring.

Outforskat ämne

Varför det är så, ingår inte i AFA:s uppdrag att ta reda på. Men den faktabas som företaget förfogar över och som bland annat ligger till grund för rapporten, kommer med all säkerhet att ingå i de forskningsprojekt som snart startar.

– Det är faktiskt så att orsakerna till ungas psykiska ohälsa kontra arbetslivet är ett i princip outforskat ämne. Vi har mycket stora kunskapsluckor på det området, säger Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och en av initiativtagarna till det kommande forskningsprojektet Unga i arbetslivet.

46 olika förslag

I potten på forskningssatsningen finns 40 miljoner kronor och i dagarna börjar utvärderingen av de 46 olika forskningsförslag som kommit in. I december ska beslut fattas om vilka projekt som får klartecken och sedan rullar arbetet på under fyra år. Bodil Mellbom är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och en av dem som utvärderar forskningsförslagen tillsammans med LO och PTK inom AFA Försäkring.

– Mycket pekar på att landets arbetsgivare, både de privata och offentliga, får ärva problem som fanns redan när de unga gick i skolan. När de sedan kommer ut i arbetslivet och måste ta ett större personligt ansvar, kan det ge många av de stress- och ångestsymtom som idag leder till sjukskrivningar.

– Vi tror mycket på den kommande forskningen och den nytta den kommer att göra för landets arbetsgivare och unga medarbetare.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2018-10-05 - 15:04  #Arbetsmiljö