AMN_ROB
Foto: David Guttenfelder/TT

Forskare: Teknikskiftet drabbar främst medelklassen

Publicerat av Jakob Stenberg

Den snabba teknikutvecklingen lär främst påverka medelklassen, vilket kan få allvarliga konsekvenser och öppna dörren för populism. Det nationalekonomen Jonas Grafström. ”Mittenfåran på arbetsmarknaden har tidigare varit relativt förskonad från negativa effekter av sådana förändringar”, säger han.

Omstruktureringar på arbetsmarknaden är inget nytt. Jobb försvinner, jobb skapas. En bransch blir irrelevant, en annan blir glödhet. Det krävs ingen djupare historiekunskap för att veta att många arbetssysslor före den industriella revolutionen inte fanns kvar när förändringens vind började blåsa med full kraft under 1800-talet.

Men den nuvarande förändringen kan innebära något nytt och påverka en grupp mer än andra: medelklassen. Det menar Jonas Grafström, doktor i nationalekonomi och forskare på Ratio.

– Det teknikskifte vi nu står inför kommer inte att slå hårt mot alla, men kan komma att förändra livet för medelklassen. Det är en grupp som tidigare varit relativt förskonad från negativa effekterna av sådana förändringar. De med låga och de med väldigt höga inkomster kommer inte att tappa jobben, utan det är snarare mellanskiktet som är i farozonen, säger Jonas Grafström.

Han är aktuell med rapporten “ Technological Change and Wage Polarization – The Illiberal Populist Response ”. Rapporten refererar till forskning av bland annat Goos som visar att i 15 av 16 europeiska länder växer andelen högbetalda yrken i förhållande till dem med medellöner. I samtliga 16 länder minskade antalet i klassiska medellönejobb i förhållande till lågbetalda yrken.

Områden som kan påverkas är till exempel transportsektorn, postsektorn och banksektorn.

– En stor del av mittenfåran består av arbeten som kan bytas ut. Den svenska banksektorn har gjort sig av med ungefär en tredjedel av sin anställda på fem år. Swedbanks vd har sagt till The Economist att man ska göra sig av med en tredjedel till under den kommande femårsperioden. Det har att göra att väldigt mycket av kundernas bankärenden idag sköts digitalt.

Han understryker att det inte är första gången det sker ett stort teknikskifte.

– Under industrialiseringen av städerna under 20- och 30-talet verkar den lägre medelklassen ha varit allra mest orolig. Min tes är att när man håller på att förlora sin position så vill man försvara den, De allra fattigaste upplevde inte att de hade lika mycket av förlora.

Vad skiljer den här tekniska revolutionen från tidigare omställningar?

– Dels att mittenfåran digitaliseras ut, dels snabbheten. Förr tog det decennier från att en teknologi introducerades till att teknologin fick effekt på människors arbetsmarknadssituation. Så är det knappast längre. Dessutom är det goda tider för den allra högsta inkomstgruppen, personer med spetskompetens inom ett visst område kan belönas rikligt idag.

Konsekvenserna av att mittenfåran minskar kan bli allvarliga, varnar Jonas Grafström. Gruppen har ofta varit en bärande del av samhället och när den tynar bort öppnas dörren för andra krafter.

– Populistiska politiker som ger enkla lösningar och lovar att bevara något kan få ökat inflytande. Folk förstår att de inte får det bättre, men tänker att de inte heller får det så mycket sämre. Att alternativet vore värre.

Så medelklassen håller på att bli populistisk?

– Flera forskningsrapporter visar redan nu att det inte främst är de fattiga eller de som går på bidrag som röstar på populistiska partier, utan snarare personer med lite högre inkomst men som riskerar att falla ner i en lägre inkomstgrupp.

Hur säker ska man vara på att det verkligen blir så här? Ofta har profetior om framtiden slagit fel?

– Absolut, alla som har försökt förutspå framtiden har haft fel. Hur tekniken utvecklas framöver vet ingen. Men utifrån forskningen kan vi ändå se tendenser och dra vissa slutsatser om vad som håller på att ske

Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2018-02-07 - 17:41  #Politik #Konkurrenskraft