Carin Ulander-Wänman, lektor Umeå universitet
Foto: Mattias Pettersson

Carin Ulander-Wänman, lektor vid Umeå universitet, menar att det behövs långsiktighet för att förändra LAS.

Forskare: Så kan LAS förändras inom två år

Publicerat av Anders Carlsson

Politikerna ska trycka på men parterna ska göra jobbet. Så kan arbetet med att reformera LAS komma igång. "Med samverkande beslut av parterna och politikerna kan vi få en arbetsmarknadslagstiftning där den enskildes kompetens är det som skapar trygghet i anställningen", säger Carin Ulander Wänman, forskare vid Umeå universitet.

Stefan Koskinen

Stefan Koskinen, Almega.

Karin Johansson, vd, Svensk Handel

Karin Johansson, Svensk Handel.

Foto: Jessica Gow/TT
Anna-Karin Tyskhagen, Dala Ledstång AB.

Anna-Karin Tyskhagen, Dala Ledstång AB.

Fredrik Berghel, Inission.

Fredrik Berghel, Inission.

En lagstiftning med rötterna i 1970-talet som styr en helt annan arbetsmarknad än idag. Men också en lagstiftning som fortsatt är starkt förankrad på den svenska arbetsmarknaden, i mångas ögon en helig garant för löntagarnas trygghet. Se där två snabba åsikter om LAS. I Januariavtalet, alltså överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, finns LAS med bland de 73 punkterna med en skrivning som ansluter till båda påståendena: ”Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.”

Det finns med andra ord en ökad vilja, inte bara i de hårda regeringsförhandlingarna utan framför allt bland parterna och företagen, att ta sig an arbetet på att skapa nya regler anpassade för ett modernt samhälle. Det visar sig när Arbetsmarknadsnytt tar upp frågan om hur LAS, bland annat i skenet av Januariavtalet, ser ut om ett par år.

– Absolut finns det en politisk insikt om att det inte fungerar idag, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega.

– Det är nödvändigt med en förändring, både för de yrkesverksamma och för arbetsgivarna, säger Carin Ulander Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet.

– Annars kan vi inte riva trösklarna mellan dem som är inne och de som är utanför arbetsmarknaden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Många problem

Det är lätt att göra en avstämning av de problem som idag omger LAS: Dålig rörlighet, sviktande omställning, inlåsning och utestängning och liknande effekter, något som OECD med envis skärpa brukar påpeka i sina årliga rapporter. Ställs frågan till företagen ute i landet blir svaren än tydligare:

– LAS måste moderniseras, annars ger jag upp, utbrister Anna Karin Tyskhagen, ägare till Dala Ledstång och Snickeri i Rättvik.

– Jag kan rabbla upp historia efter historia med personal som ”sitter fast” på grund av LAS, säger Fredrik Berghel på Inission AB i Munkfors kommer samtidigt med förslag på hur den fastlåsningen ska kunna minskas:

– Tryggheten för en person sitter ju i att vara anställningsbar, att ha kompetenser som är efterfrågade.

Att ha bevis på egen kompetensutveckling och viljan att följa med i utvecklingen inom yrket, måste väga tyngre på cv:et än antalet anställningsår. Det är de flesta överens om och pekar gärna på Danmark som ett föregångsland där flexicurity-systemet har lyckats kombinera en flexibel arbetsmarknad med bra sociala skyddsnät och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Karin Johansson igen:

– Danmark är betydligt duktigare på det här. Med ett liknande system i Sverige vet jag att vi skulle kunna anställa fler människor totalt sett.

Skifte från anställningstid till kompetens

Det handlar dock inte om att öppna svängdörrarna ut mot arbetsmarknaden, som en del av motkrafterna till en uppluckring av LAS brukar hävda. Istället är det, återigen, ett skifte från anställningstid till kompetens som ska ge en fortsatt trygghet i arbetslivet. Idag sker kompetensväxling och karriärsbyte alldeles för ofta när en person är uppsagd. Om den kan bli en naturlig del av yrket skapar det tryggheten och möjligheten att kunna byta jobb för egen maskin, inte genom att bli uppsagd. Carin Ulander Wänman slutför just nu ett förslag för hur en framtida kompetensutvecklingen kan se ut.

– Det bygger på att vi samlar så många parter som möjligt. Individen och arbetsgivarna naturligtvis, tillsammans med parterna och lärande institutioner. Runt dem bygger vi sedan ett helt nytt kompetensutvecklingssystem där arbetsgivarna har en stor del av ansvaret för det. Om arbetstagarnas skicklighet ska få ett större genomslag vid uppsägningar är det rimligt att de får möjlighet att ta till sig de kunskaper som krävs, säger hon.

Helt nybyggt system

Den framtid som Carin Ulander Wänman arbetar på, vilar på ett till stora delar helt nybyggt system för arbetsmarknadens kompetensförsörjning, i motsats till det lappande och lagande som skett under årens lopp.

– Det är att föredra, samtidigt som det måste finnas en vision för hur vi ska ha det i framtiden. Vi behöver långsiktighet annars riskerar vi att fortsätta med korta lösningar, säger Karin Johansson.

Det är ett förändringsarbete som måste drivas av i första hand arbetsmarknadens parter, men med ett tydligt tryck från politikerna.

– Just nå pågår det mest ett lågintensivt förhandlande och det är väl trevligt. Vi behöver känna tydliga krav på oss för att det ska bli ett skarpt läge och när det inträffar så brukar vi lösa det mesta, det vet vi sedan tidigare, säger Stefan Koskinen.

Och om två år, finns LAS kvar då?

– Jag tror att, oavsett regering, så har vi redan inom ett år en ny lagstiftning på plats som höjt ribban när det gäller kompetensutvecklingen som en styrande del av turordningsreglerna, säger Stefan Koskinen.

– Det finns en politisk förståelse för att förändringen behövs så vi kommer att ha börjat knapra i kanterna för att få till en förändring. Däremot kommer inte det kraftiga Alexanderhugg som skulle behövas. Det tror jag nämligen inte att politikerna har mod att genomföra, säger Karin Johansson.

– Det finns goda odds för att vi sjösatt ett helt nytt system inom två år. Vi är alla mogna människor och borde kunna enas om en ny målbild där kompetensutveckling är en hörnsten, då har vi ett nytt turordningssystem, säger Carin Ulander Wänman.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-02-19 - 09:45  #LAS