Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro.
Foto: Timbro

– Ensamstående mödrar med låg utbildning, gifta kvinnor och människor nära pensionsåldern kommer i sysselsättning i mycket högre grad, säger forskaren Jacob Lundberg som föreslår ett nytt och förenklat jobbskatteavdrag.

Forskare: Nytt jobbskatteavdrag kan ge 90 000 jobb

Publicerat av Henrik Sjögren

Fler kommer i arbete om löneskatten sänks och om bidragen till dem som inte jobbar minskar, visar ny forskning. Framförallt gynnar det ensamstående mödrar, gifta kvinnor och pensionsnära människor. ”Studien ger stöd till införandet av fler jobbskatteavdrag”, säger forskaren, Timbros chefsekonom Jacob Lundberg.

Ju lägre skatten blir på arbete och ju lägre bidrag, desto fler jobb skapas. Det visar en nyligen utgiven rapport från Timbro. Rapporten är en forskningsgenomgång som visar hur mycket andelen sysselsatta ökar om inkomstskillnaden ökar mellan att arbeta och att gå på bidrag. 31 olika skatte- och bidragsreformer har studerats internationellt, varav cirka hälften är från USA. Tre av studierna är från Sverige.

Forskningsgenomgången är den största i sitt slag och enligt rapportförfattaren, Timbros chefsekonom Jacob Lundberg, ger det en bild vad det går att förvänta sig för sysselsättningseffekter vid skattereformer.

– I absoluta merparten av reformerna som har ökat inkomstskillnaden mellan arbete och bidragstagande har sysselsättningen ökat. Resultatet visar att om man ökar inkomstskillnaden med 1 procent så ökar sysselsättningen med upp till 0,2 procent på befolkningen som helhet, säger Jacob Lundberg.

Stor effekt av tidigare jobbskatteavdrag

Genom att studera denna så kallade deltagarelasticitet (den procentuella ökningen i antalet som jobbar om skillnaden mellan jobb och bidrag ökar med en procent) menar Jacob Lundberg även att det genom forskningen går att uppskatta effekten av de jobbskatteavdrag som Alliansregeringen införde.

– Vi bedömer att mellan 86 000 och 165 000 personer har kommit i sysselsättning tack vare jobbskatteavdraget i Sverige. Uppskattningen bygger på liknande reformer internationellt, säger Jacob Lundberg.

Ensamstående mödrar bland vinnarna

Studien visar att den allra största effekten för sysselsättningsökning sker hos gifta kvinnor, ensamstående mödrar och löntagare som är nära pensionsåldern.

– I de grupper där sysselsättningen är hög, som hos män i medelåldern, blir effekten av reformerna av naturliga skäl låg. De största effekterna sker hos de grupper där det finns en reserv av arbetskraft som inte jobbar. Ensamstående mödrar med låg utbildning, gifta kvinnor och människor nära pensionsåldern kommer i sysselsättning i mycket högre grad.

Tror på blocköverskridande gehör

Med anledning av denna effekt har Timbro utarbetat ett förslag som skulle kunna skapa uppemot 90 000 fler jobb i Sverige. Det handlar om en ny typ av förenklat jobbskatteavdrag. Effekten skulle vara allra störst hos de grupper där flest inte jobbar. Skattesänkningseffekten skulle bli större ju mindre lön en person har.

– Frågan om bidragsstorlek och skattetryck är grunden politisk. Men politiker, oavsett färg, är ju överens om att det är viktigt med hög sysselsättning. Vår reformväg skulle genom den goda fördelningsprofil det ger, kunna väcka gehör hos politiker oavsett blocktillhörighet, säger Jacob Lundberg.

Förslaget går helt enkelt ut på att alla arbetsinkomster upp till tiotusen i månaden bli skattebefriade. Först vid inkomster utöver dessa 10 000 kronor tar kommunalskatten över.

– Förslaget, som vi kallar jobbgrundavdrag, blir genom sin enkelhet lätt att genomföra. Den största effekten i plånboken kommer de lågavlönade att känna. Därför tror vi att detta skulle kunna locka även Socialdemokraterna, säger Jacob Lundberg.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-10-29 - 10:54