Logo
Logo
Nyhet8 oktober 2020 - 07:10

Forskare: Lägre ingångslöner en nyckel ut ur krisen

Höjda lägstalöner kan göra det svårare att komma ur krisen, menar Konjunkturinstitutet och får stöd av forskaren Per Skedinger. ”En arbetsgivare med ambition att anställa nya medarbetare väger alltid personens färdigheter mot kostnaden”, säger han.

”En arbetsgivare med ambition att anställa nya medarbetare väger alltid personens färdigheter mot kostnaden", säger forskaren Per Skedinger.Foto: Mostphotos + pressbild

Klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb ökar. De är de flesta bedömare ense om. Bland dem som står långt från arbetsmarknaden återfinns oftast människor som har kommit till Sverige från länder utanför Europa. Den situationen har ytterligare försämrats av den pågående pandemin.

– Integrationsproblemen är nu av en sådan omfattning att något måste göras. Men trots att vi sedan länge är medvetna om att människor från bland annat Afrika och Mellanöstern har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, saknar vi djupare kunskaper om problematiken.

Det säger Per Skedinger, nationalekonom och forskare vid IFN. Tillsammans med Simon EK och Mats Hammarstedt har han skrivit rapporten ”Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?” utgiven av SNS. Ambitionen är att utöka kunskaperna om vad som kan och bör göras för att öka tillträdet till arbetsmarknaden för de grupperna. Fokus i rapporten är just personer från Afrika och Mellanöstern.

Höga trösklar

Så kallade enkla jobb har i olika sammanhang presenterats som just en av nycklarna för att öppna arbetsmarknaden. Det handlar då bland annat om arbete inom städbranschen, hotell och restaurang, lager och transport och över huvud taget enklare servicejobb.

– Att jobbet har låga kvalifikationskrav innebär inte nödvändigtvis att de är enkla att utföra, förklarar Per Skedinger.

Men ett avgörande problem är att trots medvetenheten om att enkla jobb är en bro inte bara in på arbetsmarknaden utan också för en vidare arbetskarriär, har Sverige för få sådana jobbtillfällen. De som trots allt finns har dessutom en lönenivå som bygger en tydlig tröskel för arbetsgivarna. Sverige ligger för övrigt i topp i Europa när det gäller nivån på minimilönerna. Det är enbart Luxemburg som har något högre än de 20 – 22 000 kronor som är de svenska ingångslönerna ligger på. Allt enligt Eurostat.

– En arbetsgivare med ambition att anställa nya medarbetare väger alltid personens färdigheter mot kostnaden. När vi analyserar vilka åtgärder som behövs för att få fler utomeuropeiska invandrare i arbete är en flexibel lönesättning, lägre minimilöner, en avgörande punkt. Men det är inte så populärt att hävda det. Å andra sidan strävar vi inte efter att bli populära, säger Per Skedinger.

Den nya rapporten från SNS får dock stöd i resonemanget av Konjunkturinstitutets senaste Lönebildningsrapport som presenterades nyligen. Den tar upp lönebildningen i stort, men har också ett tydligt fokus på den situation som har uppstått i och med coronakrisen. Där konstateras att: ”Arbetsmarknaden har försämrats snabbt, inte minst för visstidsanställda, unga och utrikes födda.” Rapporten pekar ut ett par punkter som är viktiga för att skynda på återhämtningen på arbetsmarknaden inför de avtalsförhandlingar som nu är återupptagna:

  • Lägre löneökningar än vad som hade kommit om inte coronakrisen hade slagit till skulle bidra till något starkare återhämtning.
  • Höjda lägstalöner kan få större negativa effekter på sysselsättningen i lågkonjunktur.

Även Arbetsförmedlingen konstaterar att förutom de som redan före krisen var arbetslösa, så har krisen slagit särskilt hårt mot dem som är nya på arbetsmarknaden, varav många är unga och utrikes födda. I ett pressmeddelande från den 5 oktober skriver myndigheten att ”Flera av de branscher som drabbats hårdast är också branscher där många som är nya på arbetsmarknaden får sitt första jobb”.

En motor för fler arbeten

Lönenivån är alltså central i arbetet på att få fler människor i arbete. Sänkta ingångslöner är också en motor i processen att skapa fler arbeten där kompetenskraven är lägre, alltså de så kallade enkla jobben. Rapportförfattarna konstaterar att: ”De som blev anställda i jobb med låga kvalifikationskrav förbättrade i genomsnitt sina arbetsinkomster avsevärt och cirka tre fjärdedelar av dem var kvar i sysselsättning även efter tio år. Vidare har dessa personer i genomsnitt högre framtida årsarbetsinkomster än de som vid samma tidpunkt var kvar i arbetslöshet. Detta gäller även flera år efter att anställningarna skedde.”

Samtidigt finns dock en viss inlåsningseffekt. Det är lätt att bli kvar i det ”enkla jobbet”.

– Därför måste det finnas en generös satsning på både utbildning för att ge människor möjlighet att klättra vidare på jobbstegen. Det ger i sig också den effekten att när de lämnar det enkla jobbet som var insteget på arbetsmarknaden, öppnar det för att en annan person kan ta över det, säger Per Skedinger.

Han och medförfattarna vill därför ha ett paket av åtgärder för att öka anställningsbarheten hos de som står långt från arbetsmarknaden: Flexibel lönesättning, ökad satsning på utbildning och bättre kvalitet på språkundervisningen inom SFI.

– Det är åtgärder som både skapar fler enkla jobb och ökar rörligheten uppåt för dem med inledningsvis bristande kunskaper.

Vem menar du har ansvaret för att det här paketet av åtgärder, sänkta ingångslöner, utbildning och förbättrad språkundervisning, genomförs?
– Politikerna till del, tillsammans med arbetsmarknadens parter.

#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Lönebildning#Konjunkturinstitutet#Per Skedinger#Avtalsrörelse#Migration#Integration#Ungdomsarbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist