Ingenjörer mentor och sommarjobbare
Foto: Mostphotos

Forskare: Kontakter via sommarjobb viktiga för fortsatt karriär

Publicerat av Stina Bengtsson

Sommarjobben är dörröppnare för längre arbete efter examen för dem som går ett yrkesinriktat program på gymnasiet. Politikerna bör tänka till så att de skapar relevanta sommarjobb för arbetsmarknaden, menar docent Lena Hensvik, forskare på IFAU.

Lena Hensvik, IFAU

Lena Hensvik vid IFAU konstaterar att kontakter från sommarjobb gör skillnad för den fortsatta karriären.

Foto: Picasa

– Det är många ungdomar som får jobb på de arbetsplatser där de har haft sommarjobb eller extraanställning, säger Lena Hensvik, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Hon och hennes kollegor har forskat om informella nätverks och kontakters betydelse. De har studerat siffror från SCB över en 25-årsperiod, åren 1985-2010. Bland annat har de tittat på sommarjobbens betydelse för ungdomar som går yrkesinriktade program på gymnasiet, alltså program där ungdomarna kan förväntas börja jobba efter gymnasiet istället för att gå vidare till akademiska studier.

Kontakter i alla branscher

Ungdomar hittar ofta sina första arbeten efter gymnasiet genom de kontakter de har skapat på sina sommarjobb. Det kan innebära att de får sitt första ”riktiga” arbete på det ställe där de sommarjobbade, men också att de får arbete i en annan organisation där någon de fick kontakt med under sommarjobbet nu arbetar.

– Det här verkar gälla alla branscher, säger Lena Hensvik och exemplifierar med såväl hotell och restaurang som byggbranschen.

Kontakter är viktiga på alla delar av arbetsmarknaden, konstaterar hon, men det blir ännu viktigare för de som har sommarjobb inom den bransch som de utbildar sig i. Den som går en yrkesutbildning inom till exempel bygg och får ett sommarjobb i den branschen, har alltså lättare att ett riktigt jobb i samma bransch än den som har haft ett sommarjobb med mindre relevanta arbetsuppgifter för yrkesvalet.

– Det viktiga är inte att ha haft ett sommarjobb vilket som helst, utan det ska vara ett relevant jobb för att det ska spela roll, säger Lena Hensvik.

– Det är ett tips till politikerna kring hur de ska tänka när de skapar sommarjobb inom kommunerna. Det är viktigt att skapa sommarjobb som är relevanta för arbetsmarknaden, fortsätter hon.

Sommarjobbet viktigt för anställningstiden

Forskarna har inte tittat på löneutvecklingen i förhållande till var individen har haft sommarjobb. Däremot har de studerat varaktigheten i det första ”riktiga” jobbet. Och det visar sig att sommarjobbet spelar roll för anställningstiden.

– Personer som har kommit in på arbetsplatser via ett sommarjobb eller genom en kontakt som de har fått via sommarjobbet, stannar längre på arbetsplatsen, säger Lena Hensvik.

Betydelsen av kontakter varierar beroende på konjunkturläget.

– Kontakter är viktigare i lågkonjunkturer, konstaterar Lena Hensvik.

Hon säger att arbetsgivare gärna vill anställa via informella kontakter. När det är lågkonjunktur tenderar dessa kontakter i större utsträckning att räcka till för att fylla behovet av arbetskraft. Under högkonjunktur ser det annorlunda ut.

– Då tar arbetsgivare så många de kan via informella kontakter, men för att fylla ytterligare behov går de via mer formella kanaler. Därför blir det viktigare att ha kontakterna i lågkonjunktur, berättar Lena Hensvik.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-04-23 - 14:23  #Kompetensförsörjning #Utbildning