AMN_KOP1
Foto: TT

Forskare: Handelns ingångslöner stänger ute nyanlända

Publicerat av Daniel Mellwing

I handeln är ingångslönen för en outbildad 18-åring i många fall högre än lönen för medianarbetstagaren i branschen, visar ny forskning. Samtidigt växer utanförskapet. "De höga trösklarna stänger ute vissa grupper", säger ekonomiforskaren Sven-Olov Daunfeldt.

Den svenska arbetsmarknaden blir allt mer tudelad. Arbetslösheten sjunker, samtidigt som utrikes födda utgör en allt större del av de arbetslösa. Även personer utan fullgjord gymnasieutbildning halkar efter. Enligt Arbetsförmedlingen kommer utsatta grupper att utgöra upp mot tre fjärdedelar av de arbetslösa nästa år.

– Arbetslösheten bland utrikes födda är tre gånger så hög som bland inrikes födda. Det här är en av de viktigaste frågorna för den svenska ekonomin, för arbetslösheten är i mycket hög grad koncentrerad till utrikes födda och ungdomar med låg utbildning, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut, HFI.

Utvecklingen är alarmerande, enligt Sven-Olov Daunfeldt. Inte minst eftersom forskningen tydligt visar att personer som hamnar i utanförskap tenderar att bli kvar i utanförskap. Personer som hamnar i arbetslöshet en längre tid påverkas inte bara inkomstmässigt, utan även socialt och psykiskt, betonar han.

– Om inget görs kommer tudelningen på arbetsmarknaden att fortsätta öka, säger han.

Vad behöver göras då? Sven-Olov Daunfeldt forskar kring vilka företag och branscher som bryter utanförskapet. Företag inom hotell- och restaurang sticker ut. 17 procent av de arbetslösa som anställs i branschen är troliga flyktinginvandrare eller deras anhöriga visar nya resultat. I detaljhandeln är den siffran 6 procent, påpekar han.

– Detaljhandeln utmärker sig inte alls. Det borde vara en bransch som anställer många utrikes födda, men så har inte varit fallet, även om många tror det. Den uppenbara frågan är varför hotell- och restaurang är så mycket bättre än detaljhandeln i det här avseendet? Det är ju ungefär samma typer av arbeten som erbjuds, ofta finns inga krav på formell utbildning, säger han.

En viktig förklaring är de höga ingångslönerna i detaljhandeln, enligt Sven-Olov Daunfeldt. I handeln kan lönen för en outbildad 18-åring vara högre än lönen för medianarbetstagaren i branschen, visar hans senaste forskningsresultat som inom kort kommer att offentliggöras för allmänheten. De höga trösklarna stänger ute vissa grupper, betonar han.

– Mellan åren 2000 och 2015 ökade reallönen (inflationen borträknad) för en outbildad 18-åring med 49 procent medan motsvarande ökning för medianarbetstagaren i detaljhandeln var omkring 35 procent. Visst, medianarbetstagaren i handeln har fortfarande en högre timlön än en outbildad 18-åring, även om skillnaden blir mindre och mindre, säger han.

Men att bara stirra sig blind på timlönen ger inte en rättvisande bild av vad handelsföretagen faktiskt betalar för arbetskraften, enligt Sven-Olov Daunfeldt. En sak som särskiljer handeln från exempelvis hotell- och restaurangbranschen är detaljhandelns generösa OB-tillägg (50 procent på kvällar, 100 procent på söndagar och stora delar av lördagarna), betonar han.

Så vad händer när man även tar hänsyn till OB-tilläggen i beräkningarna?

– Då är det så att den faktiska lönen, timlönen för en 18-åring utan utbildning, blir högre än lönen för medianarbetstagaren i branschen. Förmodligen väljer många äldre arbetstagare familjen framför helgpassen. Dessutom gissar jag att de som jobbar de välavlönade helgpassen ofta är de som inte är medlemmar i facket, vilket gör det än mer märkligt, säger han.

Att ingångslönen för en 18-åring är högre än för någon som jobbat i branschen ett bra tag illustrerar ett allvarligt problem, betonar han.

– En sådan här sammanpressad lönestruktur främjar varken kompetensutveckling eller karriär inom handeln. Visst, fördelen kan ju vara att handeln lockar till sig de bästa ungdomarna. Men vad händer på lite sikt? Vad händer med utrikes födda, personer utan erfarenhet och lågutbildade? Ska de fortsätta att stå utanför? Det kommer att kosta samhället enorma summor, säger han.

LO hävdar att lägre ingångslöner inte är rätt väg för att minska utanförskapet. Istället förespråkas validering, utbildningsinsatser och investeringar i bostäder och infrastruktur. ”Vi är beredda att vända på varenda sten, men vi vill inte sänka löner. Att sänka löner sätter ett tryck nedåt”, sade Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, i en artikel på Arbetsmarknadsnytt.

59 procent av alla arbetstagare i handeln ligger inom fem procent från någon av ingångslönerna i branschen. Det är en extremt hög siffra, betonar Sven-Olov Daunfeldt.

– Att något måste göras är helt klart. Det mest troliga, som redan har börjat diskuteras, är ju någon form av borttagning av arbetsgivaravgifter eller liknande för nyanställda, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-11 - 14:05  #Arbetslöshet #Avtalsrörelse #Lön