NYA SVENSKA MYNT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Forskare: Fyra kronor i timmen skiljer 23-åringar från 65-åringar

Publicerat av Daniel Mellwing

Höga ingångslöner i detaljhandeln förhindrar uppkomsten av nya jobb, enligt ny forskning från HUI Research. Lönestrukturen i handeln är extremt sammanpressad, påpekar Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef på HUI Research. "Jämför man den faktiska timlönen för en 23-åring och en som är 65 år så skiljer det fyra kronor", säger han.

Arbetslösheten sjönk under december, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. 7,5 procent av arbetskraften var inskrivna på Arbetsförmedlingen under slutet av förra året, vilket är 6 000 färre än föregående år. Men samtidigt märks vissa oroväckande tendenser. Skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är fortfarande stora.

Dessutom visar ny forskning från HUI Research att höga ingångslöner i detaljhandeln förhindrar uppkomsten av nya jobb. Enligt studien ökade lägstalönen inom branschen med 49 procent (inflationen borträknad) mellan åren 2000 och 2015, medan motsvarande lön för medianarbetstagaren i handeln ökade med omkring 35 procent.

– Ingångslönerna har under lång tid ökat i förhållande till medianlönen, vilket i hög grad stänger ute människor från branschen, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef på HUI Research.

”Lönestrukturen extremt sammanpressad”

Två av tre arbetstagare i detaljbranschen ligger inom tio procent av förhandlad lägstalön, förklarar han.

– Lönestrukturen inom handeln är extremt sammanpressad, säger han.

Handeln har också relativt generösa OB-tillägg, betonar han.

– Och i mycket hög utsträckning är det unga och tillfälligt anställda som tar del av dessa. Jämför man den faktiska timlönen för en 23-åring och en som är 65 år i handeln så skiljer det fyra kronor, säger han.

Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund, är dock tveksam till resultaten.

– Det finns en del problematiska påståenden i den här rapporten som till exempel när man tittar på timlön och sen kopplar in OB-tilläggen, och det går inte riktigt att göra så. OB-tilläggen är ju inte en lön, det är ju en ersättning för att man jobbar obekväma tider, vilket inte är unikt för handeln, säger han till sajten Dagens Handel.

”Detaljhandeln inte en integrationsmotor”

Sven-Olov Daunfeldt menar att det finns problem i två riktningar. Dels stänger höga ingångslöner ute arbetstagare från arbetsmarknaden.

– Detaljhandeln är inte en integrationsmotor, alltför sällan anställs utländska arbetstagare. Det räcker att arbetsgivare upplever att en individ har lägre produktivitet för att de inte ska våga anställa, säger han.

Att mycket av löneutrymmet under lång period har gått till unga och tillfälligt anställda kan även missgynna äldre med kompetens, menar han. Det kan hämma kompetensutveckling med mera, enligt Sven-Olov Daunfeldt.

Forskningsrapporten visar också att sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga under 2007 hade positiva effekter, som andra studier missat.

– Företag som hade många unga innan reformen och fick en relativt stor sänkning anställde betydligt fler än andra, säger han.

”Etableringsjobb steg i rätt riktning”

Enligt Sven-Olov Daunfeldt är det ett tecken på att sänkta arbetskraftskostnader är det som behövs, inte minst inom detaljhandeln. De så kallade etableringsjobben som fack och arbetsgivare ska förhandla med regeringen om kan vara en möjlighet, menar han.

– Först tänkte jag att det var orealistiskt att parterna skulle komma överens, men etableringsjobben innehåller rejäla sänkningar och är enkla att tillämpa. Det är ett steg i rätt riktning, även om lösningen inte är helt okomplicerad, säger han.

– Företag måste våga anställa, annars kommer en stor grupp arbetstagare fortsättningsvis aldrig komma in, avslutar han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2018-01-15 - 10:28  #Arbetslöshet #Integration #Lön