WEB_INRIKES
Foto: Jessica Gow / TT

Förhandlingschef: ”Förhandlingar innebär inte bara vinstlotter”

Avtalsrörelsen innebär ett givande och tagande. Det betonar Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel. Även om lönenivån är tuff, välkomnar han det nya Lager- och E-handelsavtalet. ”Det tidigare avtalet hade sitt ursprung i 1930-talet och det har en ju hänt en del sedan dess”, säger han.

Bara några dagar efter att parterna inom industrin satte märket lyckades handeln göra samma sak. Det treåriga avtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund innebär löneökningar på 515 kronor första året, 525 kronor andra året och 535 kronor tredje året.

– Vi är glada för det vi fått men kampen fortsätter på andra sätt när det gäller vissa frågor, sade Susanna Gideonsson på Handels till Arbetet.

”Ofantligt glädjande”. Så beskrev Karin Johansson, vd Svensk Handel, avtalet när det presenterades. Arbetsgivarorganisationens förhandlingschef Tomas Undin instämmer i beskrivningen.

– Om man tror att man bara ska dra vinstlotter i avtalsrörelsen så tänker man fel. Det är ett givande och tagande. För vår del har vi all anledning att vara nöjda med resultatet, med tanke på de mål vi satte upp, säger han.

Den största framgången för Svensk Handel var att ett nytt Lager- och E-handelsavtal kom på plats. Ett moderniserat avtal har efterfrågats i flera år från arbetsgivarsidan.

– Det tidigare avtalet hade sitt ursprung i 1930-talet och det har en ju hänt en del sedan dess. Verkligheten är en annan idag. Arbetstiderna i det tidigare avtalet var så hårt reglerade att det var svårt att bedriva en konkurrensmässig verksamhet.

– Vi har även sett att tidigare avtalet skapat stora svårighet för utländska aktörer som vill etablera e-handel och lagerverksamhet i Sverige eftersom de inte kunnat överblicka kostnadsbilden förrän de förhandlat med facket. Det innebär en konkurrensnackdel gentemot omvärlden och riskerade resultera i att stora delar av branschen hade flyttat utomlands.

I ljuset av det nya Lager- och E-handelsavtalet var det välkommet med treåriga avtal.

– Det krävs en del förberedelser innan allt är på plats. Våra medlemsföretag har starkt efterfrågat förutsägbarhet och då är det bra med långa avtal, säger Tomas Undin.

När märket var på plats efter industriförhandlingarna befarade vissa bedömare att en konflikt kunde uppstå inom handeln. Så blev inte fallet. Handels totala yrkanden låg över 6,5 procent, men genom andra förändringar inom kollektivavtalet hamnade avtalsvärdet inom ramen.

Några dagar efter att handelsavtalet var på plats strandade däremot förhandlingarna mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF.

– Exakt varför det inte blev varsel inom handeln är svårt att säga. Antagligen tyckte Handels att det var viktigt att få avtalet i mål, de såg nog också att jobb riskerade att försvinna. Alla förhandlingar handlar om ett givande och tagande.

Förra veckan hävdade Per Persson, avtalssekreterare HRF, till DI att ”Industrins märke är lite flytande. Det är 6,5 procent, plus låglönesatsningen”. Uttalandet har mött stark kritik från arbetsgivarsidan som understryker att HRF:s yrkanden spräcker märket och att märket är 6,5 procent på tre år.

– De som kritiserar industrinormeringen presenterar inga alternativ som tar hänsyn till att Sverige är ett litet och exportberoende land och det är ansvarslöst. Att hävda att alla ska ha mer är inte ansvarsfullt. Vi måste komma ihåg att stora värden står på spel, säger Tomas Undin.

Publicerad av Redaktör den 2017-04-11 - 19:29