Logo
Logo
Nyhet10 december 2020 - 11:12

Förhandlaren om LAS-avtalet: ”Nu kommer företagen att våga anställa”

Efter decennier av debatt kring LAS finns det nu en överenskommelse som en majoritet av arbetsmarknaden står bakom. ”Vi har hittat lösningar som förbättrar villkoren både för företagen och de anställda", säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Mattias Dahl vid undertecknandet av partsöverenskommelsen. I förgrunden syns Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.Foto: Jenny Freijing

När IF Metall och Kommunal i förra veckan anslöt sig till PTK:s och Svenskt Näringslivs överenskommelse kring en reformerad arbetsrätt var det många som kallade det en historisk händelse. Efter många år av avbrutna förhandlingar och konflikter om LAS finns det nu en majoritet på svensk arbetsmarknad bakom ett förslag till förändring.

En av dem som undertecknade avtalet var Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. Själv har han svårt att förhålla sig till det historiska och menar att det snarare är något för eftervärlden att analysera. Men att det är ett avtal som är bra för både företagen och arbetstagarna, det är han övertygad om.

– Det är otroligt bra att vi kom överens. Inte alla, men väldigt många. Det är ett styrkebesked att vi kan enas kring de kärnfrågor som medlemmarna vill att vi ska komma överens kring, säger han och fortsätter:

– Vi har hittat lösningar som förbättrar villkoren både för företagen och de anställda. Och det är ju kärnuppdraget för alla de fyra organisationer som har undertecknat avtalet.

Han menar att avtalet innebär att såväl Svenskt Näringsliv som de tre andra organisationerna har större möjlighet att påverka arbetsrättens innehåll nu än om politiken helt hade styrt, genom den så kallade Toijerutredningen (LAS-utredningen) eller någon annan politiskt utformad lösning.

Mer omfattande än Saltsjöbadsavtalet

Själva avtalet innehåller många delar. Även om det jämförs med Saltsjöbadsavtalet är det nya avtalet betydligt mer omfattande.

– Det är en bredd av frågor som vi reglerar. Vi, från Svenskt Näringslivs sida, är så klart särskilt nöjda med att vi kommer att öka flexibiliteten för näringslivet och företagare. De kommer att ha en bättre möjlighet att anställa och expandera – ta en risk, säger Mattias Dahl.

Genom det nya avtalet finns större möjligheter till omställning om det plötsligt skulle gå dåligt för företagen. Och därför kommer det också bli lättare för företagen att våga anställa när det nya avtalet blir lag.

– Vi behöver ha ett näringsliv som på ett balanserat och vettigt sätt är benäget att ta risker, säger Mattias Dahl.

Arbetsgivarsidan har ju under decennier, mer eller mindre sedan LAS tillkomst för nästan 50 år sedan, kritiserat lagstiftningen och velat se en förändring. Tycker du att ni nu har fått det som ni har efterfrågat?
– Man får ju aldrig allt man efterfrågar. Men vi har ju fått tillräckligt mycket för att säga ja till den här uppgörelsen.

Han menar att inte heller facken har fått allt som de har velat ha, men är tydlig med att när uppgörelsen väl är klar, så står han och alla andra bakom helheten.

– Jag tror att alla förstår vilka delar av det här som har drivits av oss och vilka delar som har drivits av facken, säger Mattias Dahl.

Stor och bred majoritet

Att det är många som står bakom överenskommelsen har varit tydligt ända sedan LO som paraplyorganisation sa nej. Nu har ju IF Metall med drygt 300 000 medlemmar och Kommunal med en dryg halv miljon medlemmar undertecknat. Därmed står en stor majoritet av LO:s medlemmar bakom, tillsammans med PTK:s 900 000 medlemmar. Men redan tidigare har TCO, med 1,4 miljoner medlemmar (några tusen fler än LO) och Saco, med 700 medlemmar, förklarat att de föredrar parternas överenskommelse framför Toijerutredningen.

– En stor och bred majoritet står bakom förslaget. Det känns väldigt skönt, säger Mattias Dahl.

– Nu går vi i mål och vår överenskommelse har en större chans att på riktigt bli lagstiftning. Vi tror också att den har stor att överleva som lag över tid, fortsätter han.

Vidöppen dörr

När det blev offentligt att de fyra parterna hade kommit överens och undertecknat överenskommelsen kom också diskussionen om LO-splittringen som ett brev på posten. Fler företrädare för andra LO-förbund har ifrågasatt varför IF Metall och Kommunal väljer att underteckna när LO centralt har sagt nej. Mattias Dahl menar att det är något som han inte kan kommentera, men säger att han gärna ser att fler LO-förbund och helst hela LO ansluter sig.

– Vi har hela tiden varit tydliga med att vår dörr är vidöppen.

Nu kan det gå undan. Överenskommelsen är redan inskickad till riksdagen, där det finns en majoritet som föredrar parternas förslag framför något annat. Som det ser ut nu är det bara ett parti, Vänsterpartiet, som inte ställer sig bakom vare sig parternas förslag eller Toijer-utredningen.

Mattias Dahls förhoppning är att överenskommelsen mellan IF Metall, Kommunal, PTK och Svenskt Näringsliv ska bli verklighet inom den här mandatperioden.

– Det kommer gå jättefort. Regeringen och samarbetspartierna är helt överens om vår överenskommelse och alla vill att det här ska bli verklighet nu. Många positiva krafter är eniga. Så det finns ett högt politiskt tryck att det ska ske under mandatperioden, säger han.

#LAS#LAS#Svenskt Näringsliv#PTK#IF Metall#Kommunal#Mattias Dahl#Arbetsrätt#Svenska modellen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist